поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ДАННИТЕ ПРИ ДИГИТАЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Нилсън използваме свои собствени продукти за дигитални измервания, за да измерваме и анализираме начина, по който потребителите използват медиите в онлайн, мобилни и възникващи технологии.

КАК СЪБИРАМЕ ДАННИ ЗА ИЗМЕРВАНИЯ НА АУДИТОРИЯТА?

Работим с различни компании, включително доставчици на данни, рекламодатели, рекламни агенции и издатели, за да измерваме ефективността и обхвата на гледаното или слушаното съдържание онлайн и офлайн, независимо какъв вид устройства използват хората за тази цел. Например помагаме на рекламодателите да разбират по-добре резултатите от кампании сред телевизионната, радио-, компютърната и мобилната аудитория.

Ето как става това: участващите компании включват личния измервателен софтуер на Нилсън в своето съдържание (напр. аудио, видео, реклами и всякаква друга медия, която потребителите могат да използват или срещнат) на избрани от тях уебсайтове, реклами, приложения или видеоплейъри. Личният измервателен софтуер на Нилсън, вграден в съдържанието, използва различни технологии (включително бисквитки, пикселни тагове и софтуера ни, използвам в мобилни приложения) или водни знаци, за да събира информация, която ще ни бъде от помощ, за да разбираме какво съдържание гледат, слушат или използват потребителите, кои рекламни кампании са ефективни и обобщения демографски състав на посетителите или зрителите на цифровото съдържание на уебсайт или приложение. Например в един примерен доклад от измерване на аудиторията може да е посочено, че „тази рекламна кампания е гледана от 24 000 жени на възраст между 24 и 30 години в САЩ, Северозападен тихоокеански регион“.

Работим също и с трети доставчици на услуги, за да получаваме псевдоанонимни и/или агрегирани данни, които добавяме към нашите измервания. „Псевдоанонимни данни“ означава лични данни, от които свързаните с тях лица не могат да бъдат пряко идентифицирани. Видовете псевдоанонимни данни включват информация, свързана на пример с бисквитка, реклама или идентификатор на устройство, или друг постоянен уникален идентификатор. „Агрегирани данни“ означава набор от данни за група или сегмент от лица, който възпрепятства идентифицирането на определени лица от тази група.

Понякога нашият софтуер за мобилни измервания е вграден в Adobe Primetime – платформа на „TV Everywhere“, която позволява на потребителите да гледат програми на живо, линейни програми или програми при поискване на различни устройства. Научете повече относно Adobe Primetime и прочетете декларацията относно неприкосновеността на личните данни за аналитичните продукти на Adobe.

За продуктите на Нилсън за измерване на аудиторията и за маркетинговия облак на Нилсън се използват различни решения. Нилсън споделя ограничено количество информация или свързани с браузър, неподлежащи на идентифициране или агрегирани данни между тези две продуктови линии на Нилсън, за да подпомогне по-доброто и по-ефективното им съвместно функциониране, но данните от измерванията на аудиторията не се използват пряко в помощ на публикуването на онлайн реклами. За повече информация относно начина, по който маркетинговият облак на Нилсън събира и използва данни, прочетете Декларацията на Нилсън относно неприкосновеността на данните в маркетинговия облак.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Ние не идентифицираме и не се опитваме да идентифицираме лицата от или за които събираме измервателни данни за съдържание.

Нашият частен софтуер за дигитални измервания може да събира данни относно гледаното съдържание (напр. коя рекламна кампания или кой епизод от програмата са гледани), къде е гледано съдържанието (напр. в кой уебсайт или в кое приложение), както и обща информация за устройството, на което е гледано съдържанието (напр. таблет или смартфон, рекламен идентификатор, IP адрес или операционна система). След това съпоставяме тези данни с данните от други компании, които извършват разпознаване на своите потребители или които по принцип събират данни за потребителите. Тези други компании предоставят на Нилсън агрегирани или псевдоанонимни статистически данни относно аудиторията. Ние не споделяме с тези трети страни какво съдържание са гледали техните потребители и никога не научаваме самоличността на потребителите на другите компании.

Нашите услуги за дигитален брандинг представят на произволен принцип кратки проучвания на потребители, които е възможно или не да са били изложени на съдържанието на нашите клиенти. Участието е доброволно. Ако участникът отговори на въпрос от проучването, отговорът се съхранява база данни. С проучването не се изискват и не се събират данни, които дават възможност за пряко идентифициране, но се събира IP адресът и идентификаторът на устройството.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ТЕЗИ ДАННИ?

Използваме тези данни, за да създаваме множество заключения, доклади и анализи, включително за състава на аудиторията, гледала определено съдържание, или относно ефективността на рекламна кампания.

Може също да подобряваме или калибрираме данните, събрани чрез други онлайн и офлайн източници на данни и инструменти за проучване, включително данните за разгледаните страници от участниците в панели (без данни, които идентифицират отделни лица). Други източници на данни може да включват социални медии или уебсайтове за електронна търговия. Тези допълнителни източници ни позволяват да извършваме по-задълбочени проучвания и анализи относно демографските данни, предпочитанията и употребата от интернет аудиторията.

В нашите заключения, доклади и анализи включваме единствено неподлежащи на идентифициране или агрегирани данни.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ТЕЗИ ДАННИ?

Ние назначаваме или ангажираме други компании или лица за извършването на определени функции от наше име. На тези доставчици на услуги се предоставя достъп до необходимите данни за изпълнение на техните функции, но им е забранено да използват данните ни за всякакви други цели. В допълнение към това може да предоставим данни на трети страни, когато сме задължени съгласно правото или с цел упражняване или запазване на законните ни права, или с цел предприемане на действия във връзка с потенциално незаконни дейности, като например прехвърляне, банкрут или друго разпореждане с цялата ни търговска дейност или активи или част от тях (в такъв случай ще предприемем необходимите стъпки, за да гарантираме, че данните са защитени съгласно предвиденото в настоящата Декларация). Възможно е също да споделяме псевдоанонимни данни, за да улесняваме финансиране, секюритизация, застраховане или други необходими търговски дейности.

КАК ГАРАНТИРАМЕ СИГУРНОСТТА НА ТЕЗИ ДАННИ?

Използваме разумни организационни, технически и административни мерки, за да защитаваме сигурността и поверителността на данните, поверени под нашия контрол. За съжаление не може да се гарантира 100% сигурност на предаването на данни в интернет или на система за съхранение на данни.

В КАКЪВ СРОК ЗАДЪРЖАМЕ ТЕЗИ ДАННИ?

Съхраняваме данните, колкото е необходимо за нашите цели на проучването и анализа, описани в настоящата Декларация относно неприкосновеността, и в съответствие с приложимото право. Може да съхраняваме данните в САЩ или да ги прехвърляме в друга държава. Където и да ги съхраняваме, ще прилагаме условията на настоящата Декларация относно неприкосновеността, както и всяко приложимо право.

КАКЪВ ИЗБОР ИМАТЕ?

Ние считаме, че следва да имате избор дали да допринасяте за нашите проучвания и заключения. Ако в момента не сте участник в панел на Нилсън и не желаете да участвате в проучването за дигитални измервания, можете да се откажете от това в браузърите, като кликнете тук.

В браузърите използваме както обикновените HTTP бисквитки, така и локална директория за съхранение HTML5. В локалните директории за съхранение HTML5 съхраняваме единствено копие от уникалния идентификатор на бисквитката, определен на нашата HTTP бисквитка, поставена на Вашето устройство. Когато се откажете, механизмът за отказ заменя уникалната HTTP бисквитка с бисквитка „OPT_OUT“ и изтрива информацията, поставена от Нилсън в локалната директория HTML5. Ако изтриете всички обикновени бисквитки (което би включвало и HTTP бисквитката „OPT_OUT“ на Нилсън), ще трябва отново да изберете да се откажете. Моля, имайте предвид, че тъй като този отказ става на равнището на браузъра, в случай че използвате повече от един браузър, ще трябва да го направите във всеки един от тях. Ако промените решението си и желаете да участвате в проучването на Нилсън за дигитални измервания, можете отново да се включите. Имайте предвид, че браузърът Safari вече не поддържа тази функционалност и автоматично изтрива нашите opt-out бисквитки след 24 часа. Ако желаете и за в бъдеще да не участвате в измерванията на Нилсън, предлагаме Ви да използвате друг браузър. В средата на мобилните приложения всяко приложение, което съдържа активен измерващ софтуер на Нилсън, трябва да оповестява, че в това приложение са включени измервания на Нилсън и да дава възможност за отказ от участие. Моля, имайте предвид, че някои от по-старите приложения, които съдържат софтуер на Нилсън, могат да предоставят възможност за отказ единствено на равнището на приложението и на устройството. Затова, ако имате повече едно по-старо мобилно устройство, което съдържа нашия софтуер, или ако имате същото по-старо устройство на повече от едно мобилно устройство, ще трябва да направите отказ във всяко приложение на всяко устройство. В по-новите приложения Нилсън предлага възможност за отказ на равнището на устройството. Необходимо е единствено да активирате опцията „Limit Ad Tracking (Ограничи проследяването на реклами)“ (за iOS устройства) или „Opt out of Ads Personalization“ (Отказ от персонализиране на реклами) (за Android устройства) в настройките на Вашето устройство. Ако имате едно и също по-ново приложение на повече от едно мобилно устройство, е необходимо да промените настройките на всяко едно от тях. Декларацията на приложението относно неприкосновеността следва да пояснява кой тип отказ е наличен за измервателния софтуер на Нилсън.

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Запазваме правото си да актуализираме и нанасяме промени в настоящата Декларация. Ще предоставим описание на промените от последната актуализация в раздел „Последни промени в настоящата декларация относно неприкосновеността на личните данни“.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате коментари или въпроси във връзка с настоящата Декларация относно неприкосновеността на личните данни или желаете да се свържете с нашето длъжностно лице по защитата на данните в ЕС, моля свържете се с нас. Можете също да ни пишете на следните адреси:

От държави в ЕС:

На вниманието на: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
London Road
Oxford QX3 9RX
Обединено кралство

От други държави:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
Съединени американски щати

Въпроси относно неприкосновеността на личните данни можете да отправяте по имейл
до: privacy.department@nielsen.com

ЗА НИЛСЪН

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) е глобална компания за измервания и анализ на данни, която предоставя най-изчерпателната и надеждна информация за потребители и пазари по цял свят. В нашия подход съчетаваме частните данни на Нилсън с други източници на данни, за да помогнем на клиенти по целия свят да разбират какво се случва в сегашния момент, какво предстои да се случи и какви са най-подходящите стъпки въз основа на тези знания. От повече от 90 години Нилсън предоставя данни и анализи въз основа на научна прецизност и иновации, като не спира да разработва нови начини, с които да дава отговори на най-важните въпроси, задавани от секторите на медиите, рекламата, търговията на дребно и бързооборотните потребителски стоки. В качеството си на дружество с индекс S&P 500 Нилсън упражнява дейността си в повече от 100 държави и обхваща повече от 90 % от световното население. За повече информация посетете www.nielsen.com.