поверителност

МАРКЕТИНГОВО ИЗВЕСТИЕ

Маркетинг на услуги: Нилсън не предоставя услуги пряко на широката общественост, а по-скоро продава услуги на други компании, институции и правителствени агенции. Съответно личните данни, които използваме, за да пускаме нашите услуги на пазара, са свързани със служители на клиента и бъдещи клиенти. Следва общо изложение на нашите практики; Нилсън обаче спазва всички закони, приложими към маркетинга по електронната поща.

Нилсън може да изпраща свързани с маркетинг съобщения на лицата, които са ги поискали, или на лица на ключови позиции на текущи или бъдещи клиенти, за които считаме, че може да са заинтересовани от услугите на Нилсън. Може да получаваме информация за контакт директно от частни лица, от дирекции на компании или от други публично достъпни източници.

Имейл маркетингът на Нилсън, предназначен за нашите бизнес контакти, може да включва пикселни тагове, пикселни маркери и/или форматирани в HTML електронни съобщения, които проследяват и докладват обратно на Нилсън действията от страна на получателите в отговор на нашите имейли (напр. дали съобщение е било отворено, прочетено или заличено).

Ако не желаете да получавате маркетингови имейли от Нилсън, може да кликнете върху връзката „отписване“, налична във всяко електронно съобщение, или да се свържете с нас и да поискате да бъдете заличени от нашата база данни за имейл маркетинг. Моля, имайте предвид, че ако се откажете от получаване на маркетингови съобщения от нас, все пак е възможно да Ви изпращаме важни административни съобщения като част от текущата Ви употреба на нашите продукти и/или услуги.

Набиране на участници в панели и в проучвания: Нилсън набира участници в панели и проучвания чрез много средства, включително онлайн рекламиране, директна поща и телефонни съобщения. Идентифицираме потенциални респонденти или участници в панели по много начини в зависимост от специфичния панел или проучване, или държавата, в която извършваме дейност. Те може да варират от произволно набрани номера до свързване с всяко домакинство на територията на конкретен пощенски код до закупуването от трети страни данни на брокерски списъци с телефонни номера или адреси на домакинства, които потенциално пасват на демографските данни, от които се нуждаем. Ако не желаете да бъдете набирани за нашите панели или проучвания, поискайте да бъдете добавени в нашия списък Do-Not-Call (Недопускане на обаждания), ако се свържем с Вас по телефона. Може също да пренебрегвате нашата директна поща или онлайн реклами.

Когато набираме участници в панели и респонденти на проучвания по телефона, поддържаме вътрешен списък Do-Not-Call, при което лицата може да искат от Нилсън да не се свързва с тях в продължение на до пет години.