поверителност

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА

Последни промени в Декларацията относно неприкосновеността на личните данни на Nielsen.com:

Най-новата версия в сила от май 2018 г.:

  • Актуализирана с цел привеждане в съответствие с Общия регламента на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД).
  • Декларацията относно неприкосновеността на личните данни на eXelate е преместена в Nielsen.com към новия бранд на маркетинговия облак на Нилсън.
  • Добавена информация относно обработването на данни от Nielsen Social и Nielsen Sports.
  • Добавена информация относно уиджети за социалните медии.