поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЕБСАЙТА

Комуникация с Нилсън през този или друг уебсайт на Нилсън.

Дата на влизане в сила: Май 2018 г.

Настоящата Декларация относно неприкосновеността на личните данни обхваща събирането и използването на информация за целите на този уебсайт („този уебсайт“). Този уебсайт е собственост на Нилсън („ние“ или „нас“). Научете повече за групата от компании на Нилсън.

Използвайки този уебсайт, Вие сте предмет на условията на настоящата Декларация относно неприкосновеността на личните данни. Моля, имайте предвид, че предоставяната от Вас информация в нашия Кариерен център е предмет на нашата Декларация относно неприкосновеността на данните, свързани с кариерата. Освен че е съгласувана с настоящата Декларация, Декларацията относно поверителността на данните, свързани с кариерата, съдържа допълнителна информация, предназначена специално за кандидатстващите за работа.


ЗА НИЛСЪН

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) е глобална компания за измервания и анализ на данни, която предоставя най-изчерпателната и надеждна информация за потребители и пазари по цял свят. В нашия подход съчетаваме частните данни на Нилсън с други източници на данни, за да помогнем на клиенти по целия свят да разбират какво се случва в сегашния момент, какво предстои да се случи и какви са най-подходящите стъпки въз основа на тези знания. От повече от 90 години Нилсън предоставя данни и анализи въз основа на научна прецизност и иновации, като не спира да разработва нови начини, с които да дава отговори на най-важните въпроси, задавани от секторите на медиите, рекламата, търговията на дребно и бързооборотните потребителски стоки. В качеството си на дружество с индекс S&P 500 Нилсън упражнява дейността си в повече от 100 държави и обхваща повече от 90 % от световното население. За повече информация посетете www.nielsen.com.

Ако имате коментари или въпроси във връзка с настоящата Декларация относно неприкосновеността на личните данни или желаете да се свържете с нашето длъжностно лице по защитата на данните в ЕС, моля, свържете се с нас. Можете също да ни пишете на следните адреси:

От държави в ЕС:

На вниманието на: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

От други държави:

На вниманието на: Legal Dept.
Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004

Съединени американски щати

Въпроси относно неприкосновеността на личните данни можете да отправяте по имейл
до: privacy.department@nielsen.com.

Научете повече за групата компании на Нилсън.

Ние събираме данните, които ни предоставяте. Когато отправяте въпроси, искате информация или ни давате обратна информация чрез този уебсайт, е възможно да Ви поискаме информация, като например Вашето име, пощенски адрес, телефонен номер и електронен адрес, за да можем да отговорим или да предприемем последващи действия. Може да поискаме също да ни предоставите други данни, свързани с Вашия въпрос, искане или обратна информация, като например Вашето географско местоположение, сектор и предпочитан начин за връзка.

Можете също да отправяте искания през този уебсайт, свързани с упражняването на Вашите индивидуални права съгласно приложимите закони относно неприкосновеността на личните данни. Ние ще събираме и съхраняваме данните, свързани с такива искания, за целите на одита и спазването на правните изисквания.

Ние автоматично получаваме определени данни, когато посещавате този уебсайт, включително: адреса на Вашия интернет протокол (IP); данни от браузъра; данни за Вашето устройство; данни, събирани чрез бисквитки,пикселни тагове и други сходни технологии; датата и часа на посещението Ви, както и уебстраницата, която сте посетили незабавно преди да посетите нашия уебсайт.

Събираме данни и за видеоклипове или друго съдържание, което разглеждате на настоящия уебсайт, като например типа и името на съдържанието, и времето, през което сте го гледали.

LINKEDIN INSIGHT TAG

Този таг въвежда реклами на LinkedIn в nielsen.com (или свързани уебсайтове – напр. origin-vip.nielsen.com), предназначени за посетителите на уебсайта. LinkedIn Insight Tag дава възможност за събиране на метаданни, като например информация за IP адреси, времеви отпечатък и събития (напр. брой разглеждания на страницата). Всички данни са криптирани. Бисквитката на браузъра на LinkedIn се съхранява в браузъра до заличаване на бисквитките или до изтичането им (въз основа на динамичен шестмесечен краен срок от последния път, в който браузърът на потребителя е заредил Insight тага). Потребителите може също да блокират или изтриват бисквитките. Повече информация ще намерите тук.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА FACEBOOK ДОМЕЙН

Цел: да показваме реклами от Facebook в nielsen.com (или свързани уебсайтове – напр. origin-vip.nielsen.com), предназначени за посетителите на уебсайта, както и да редактираме информацията от метаданните (изображение, заглавие на статия/страница, кратко резюме на статия/страница) за всички публикации във Facebook със съдържание на Нилсън. Проверката на домейна е начин, по който Нилсън контролира привилегиите за редактиране на връзки и друго съдържание, за да предотвратява злоупотреби с домейна на Нилсън. За повече информация:

https://developers.facebook.com/docs/sharing/domain-verification/faq

https://www.facebook.com/about/privacy

https://ka-ge.facebook.com/policies/cookies/

ТАГ ЗА РЕКЛАМИ НА TWITTER

Предназначение: да показва реклами на Twitter на посетителите на уебсайта nielsen.com (или свързани уебсайтове –, напр. origin-vip.nielsen.com), както и за да проследява преобразувания (например: „Посещение на уебсайт“) във връзка с използването от Нилсън на реклами в Twitter.

Проследяването на преобразувания за уебсайтове дава възможност на Нилсън да измерва действията на потребителите, след като са видели или отворили рекламите в Twitter. За повече информация:

https://business.twitter.com/en/help/campaign-measurement-and-analytics/conversion-tracking-for-websites.html

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

ТАГОВЕ ЗА УЕБСАЙТА НА PARDOT

За повече информация: https://www.pardot.com/blog/tags/

ПО КАКЪВ НАЧИН ОТГОВАРЯ НИЛСЪН НА СИГНАЛИ „DO NOT TRACK“

Нилсън участва в процеса на Консорциума на световната уеб мрежа (W3C) за разработване на надежден стандарт „Do Not Track (DNT)“. Към момента обаче не са изготвени определения и значения на DNT сигналите и отговорите и правилното поведение в случай на DNT сигнали. До момента, в който стандартът бъде финализиран, Нилсън няма да тълкува потенциални DNT сигнали.

Може да използваме данните, които ни предоставяте:

Може да събираме данни относно използването от Вас на уебсайта по следните начини:

За да откажете да бъдете проследявани от Google Analytics във всички уебсайтове, посетете https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. За да се откажете от Adobe Analytics, щракнете тук.

Във връзка една или повече от горепосочените цели може да разкриваме данните Ви на:

Моля, имайте предвид, че всяка информация, която публикувате или разкривате в табла за съобщения, чат, профилни страници и блогове и други услуги (включително услуги на социални медии), в които имате възможност да публикувате информация и материали, е публично достъпна и ще бъде видима за останалите посетители на този уебсайт. Следва да имате това предвид, когато решавате да разкривате лични данни или друга информация на този уебсайт.

Настоящата Декларация относно неприкосновеността на личните данни не се отнася до практиките относно неприкосновеността на трети страни, включително на тези, които управляват уебсайтове, към които този препраща, и не носим отговорност за тях. Включването на връзка в този уебсайт не предполага, че ние или нашите съдружници одобряваме практиките на уебсайта, към който препраща връзката.

Използваме подходящи организационни, технически и административни мерки, за да защитаваме личните данни под нашия контрол. За съжаление не може да се гарантира 100% сигурност на предаването на данни в интернет или на системата за съхранение на данни. Ако считате, че сигурността на Вашите данни, които съхраняваме, е била компрометирана, моля незабавно да ни уведомите за проблема, като се свържете с нас в раздел „Свържете се с нас“.

Ако не желаете повече да получавате електронните бюлетини, за които сте се абонирали, можете да щракнете върху връзката „отписване“ в долния край на всяко от тези съобщения.

Ако желаете да прегледате, коригирате, актуализирате, съкратите или ограничите по друг начин използването от наша страна на Вашите данни за контакт или друга информация, която сте ни предоставили, можете да се свържете с нас.

Ако се свържете с нас, както е посочено по-горе, ще положим разумни усилия, за да идентифицираме свързаните с Вас данни, така че да отговорим на Вашето искане.

Ще задържаме личните Ви данни единствено за периодите, необходими за изпълнение на различните цели, определени в настоящата Декларация относно неприкосновеността, освен ако по закон не се изисква или допуска по-дълъг период на задържане.

Този уебсайт не е предназначен за деца под 13 годишна възраст и изискваме децата да не го използват. Ако разберем, че сме получили данни от дете под 13 годишна възраст, ще предприемем разумни мерки за заличаването на тези данни от нашите архиви.

Информацията, която предоставяте, или данните, които събираме чрез този уебсайт, може да се съхраняват и обработват във всяка държава, в която ние или нашите доставчици на услуги извършваме дейност и/или имаме съоръжения. В резултат на това личните Ви данни могат да бъдат прехвърляни в държави или региони, в които няма закони за защита на данните или относно неприкосновеността на личните данни, сходни на тези във Вашата държава. В такива случаи ще се уверяваме, че са налице адекватни гаранции за защита на Вашите лични данни. За допълнителна информация относно това предаване и гаранциите, които използваме за улеснение на това предаване, свържете се с нас.

Молим Ви да не ни изпращате или публикувате на този уебсайт чувствителни данни (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически становища, религиозни или други убеждения, здравословно състояние, криминално минало, членство в търговски съюзи или идентификационни номера, издадени от правителството). Ако получим Ваши чувствителни данни, ще изискаме, ако е необходимо, Вашето изрично съгласие за събирането и използването на такава информация в съответствие с приложимото право.

Възможно е периодично да нанасяме промени на тази Декларация относно неприкосновеността на личните данни. Легендата за „Дата на влизане в сила“ в горния край на тази страница показва времето на последната редакция на тази Декларация. Всички промени влизат в сила, когато публикуваме преразгледаната Декларация относно неприкосновеността на личните данни на този уебсайт. Използването от Ваша страна на този уебсайт е предмет на Декларацията относно неприкосновеността на личните данни, която е в сила в момента на Вашето посещение.