SOUKROMÍ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Interakce se společností Nielsen prostřednictvím této nebo jiné webové stránky Nielsen.

Datum účinnosti: Květen 2018

Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na shromažďování a používání informací pro tyto webové stránky (dále jen „tyto stránky“). Vlastníkem těchto stránek je společnost Nielsen (dále jen „my“). Podrobnější informace o společnostech skupiny Nielsen.

Používáním těchto stránek se podřizujete podmínkám tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. Upozorňujeme, že na informace, které nám poskytnete prostřednictvím našeho náborového centra, se vztahuje naše Prohlášení o ochraně soukromí ve vztahu k uchazečům o zaměstnání. I když je Prohlášení o ochraně soukromí ve vztahu k uchazečům o zaměstnání v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí, obsahuje určité dodatečné informace určené speciálně pro uchazeče o zaměstnání.


O SPOLEČNOSTI NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) Nielsen je globální výzkumná a analytická společnost, která poskytuje nejkomplexnější a nejdůvěryhodnější pohled na spotřebitele a trhy napříč celým světem. Náš přístup propojující Nielsen data s dalšími zdroji informací umožňuje klientům po celém světě pochopit, co se děje právě nyní, co se bude dít v budoucnosti a jak nejlépe těchto znalostí využít. Již více než 90 let Nielsen poskytuje data a analýzy založené na vědeckém přístupu a inovacích. Neustále vyvíjíme nové způsoby řešení nejdůležitějších otázek společností působících v oblasti médií, reklamy, maloobchodu a v segmentu rychloobrátkového spotřebního zboží. Nielsen je součástí indexu S&P 500 a působí ve více než 100 zemích, čímž pokrývá přes 90 % světové populace. Více informací naleznete zde: www.nielsen.com.

Pokud budete mít jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně soukromí nebo pokud si budete přát kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat. Můžete nám zaslat dopis na následující adresy:

Z členských států EU:

K rukám: Právní oddělení
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Z jiných zemí:

K rukám: Právní oddělení
Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Otázky týkající se ochrany soukromí můžete také zasílat e-mailem na adresu:
privacy.department@nielsen.com

Podrobnější informace o společnostech skupiny Nielsen.

Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete. Když nám prostřednictvím těchto stránek zašlete otázky, požadujete informace nebo nám poskytnete zpětnou vazbu, můžeme vás požádat o uvedení vašeho jména, poštovní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy, abychom vám mohli odpovědět nebo s vámi zůstat v kontaktu. Můžeme vás rovněž požádat o uvedení dalších údajů relevantních z hlediska vašeho dotazu, požadavku nebo zpětné vazby, jako je např. vaše geografická poloha, obor působení nebo preferovaný způsob kontaktování.

Prostřednictvím těchto stránek můžete rovněž žádat o výkon svých individuálních práv vyplývajících z příslušných právních předpisů. Údaje související s takovými žádostmi shromažďujeme pro potřeby auditu a za účelem dodržování zákonů.

Při vaší návštěvě těchto stránek automaticky získáváme určité údaje, jako např.: adresu vašeho internetového protokolu (IP); údaje o prohlížeči; údaje o vašem zařízení; údaje shromážděné pomocí souborů cookies, pixelových tagů a dalších podobných technologií; datum a čas vaší návštěvy; a informace o webových stránkách, které jste navštívili bezprostředně před návštěvou našich stránek.

Shromažďujeme také údaje o videích a dalším obsahu, který si na našich stránkách prohlížíte, jako je např. typ a název prohlíženého obsahu a čas jeho prohlížení.

TAG PRO LINKEDIN INSIGHT

Tento tag umožňuje zobrazení reklam na LinkedIn pro návštěvníky stránek nielsen.com (nebo souvisejících stránek – např. origin-vip.nielsen.com). Tag pro LinkedIn Insight umožňuje shromažďování metadat, jako je informace o IP adrese, časová značka a události (např. zobrazení stránek). Veškeré údaje jsou šifrovány. Cookie prohlížeče LinkedIn se ukládá v prohlížeči až do okamžiku vymazání cookies nebo do uplynutí jejich platnosti (k němuž dochází vždy po šesti měsících od posledního nahrání Insight tagu do prohlížeče uživatele). Uživatelé mohou rovněž použití cookies zakázat nebo cookies vymazat. Více informací zde.

OVĚŘENÍ DOMÉNY NA FACEBOOKU

Účel: zobrazení reklam na Facebooku pro návštěvníky stránek nielsen.com (nebo souvisejících stránek – např. origin-vip.nielsen.com), jakož i úpravy informací o metadatech (obrázek, název článku / strana, krátké shrnutí článku / strana) ve vztahu ke všem facebookovým příspěvkům s obsahem společnosti Nielsen. Ověření domény poskytuje společnosti Nielsen možnost kontroly editorských oprávnění pro odkazy a další obsah, čímž se zabrání zneužití domény Nielsen. Více informací:

https://developers.facebook.com/docs/sharing/domain-verification/faq

https://www.facebook.com/about/privacy

https://ka-ge.facebook.com/policies/cookies/

TAG PRO REKLAMY NA TWITTERU

Účel: Tento tag umožňuje zobrazení reklam na Twitteru pro návštěvníky stránek nielsen.com (nebo souvisejících stránek – např. origin-vip.nielsen.com) a sledování konverzí (např. „Návštěva stránek“) ve vztahu k používání reklam na Twitteru společností Nielsen.

Sledování konverze pro webové stránky umožňuje společnosti Nielsen měřit akce uživatelů, které provedou po shlédnutí jejích reklam na síti Twitter nebo po interakci s těmito reklamami. Více informací:

https://business.twitter.com/en/help/campaign-measurement-and-analytics/conversion-tracking-for-websites.html

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

TAGY NA STRÁNKÁCH PARDOT

Více informací: https://www.pardot.com/blog/tags/

JAK NIELSEN REAGUJE NA SIGNÁLY ZAKAZUJÍCÍ SLEDOVÁNÍ

Společnosti Nielsen je účastníkem procesu konsorcia World Wide Web (W3C) zaměřeného na vývoj silného standardu proti sledování (Do Not Track – DNT). V současné době však nejsou jasně určeny definice a význam signálů a reakcí DNT ani správné chování ve vztahu k signálům DNT. Dokud nebude standard finalizován, nepřiřazuje Nielsen potenciálním signálům DNT žádný konkrétní význam.

Údaje, které nám poskytnete, můžeme použít k následujícím účelům:

Údaje související s vaším používáním těchto stránek můžeme shromažďovat následujícími způsoby:

Pokud si nepřejete být na všech webových stránkách sledováni pomocí nástroje Google Analytics, můžete se odhlásit zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ze služeb Adobe Analytics se můžete odhlásit zde.

V souvislosti s některým nebo některými výše popsanými účely zpracování můžeme vaše údaje zpřístupnit následujícím osobám:

Mějte na paměti, že veškeré informace, které zveřejníte nebo sdělíte na nástěnkách, v chatech, na svém profilu či blogu nebo v rámci jiných služeb (včetně služeb sociálních médií), kde máte oprávnění zveřejňovat informace a materiály, se stávají veřejně přístupnými a uvidí je ostatní návštěvníci těchto stránek. Na tuto skutečnost byste měli pamatovat při rozhodování o zveřejnění jakýchkoli vašich osobních údajů nebo jiných informací na těchto stránkách.

Předmětem tohoto Prohlášení o ochraně soukromí nejsou jakékoli postupy či praktiky třetích stran týkající se ochrany soukromí, včetně třetích stran provozujících jakékoli stránky, na něž tyto naše stránky obsahují odkazy, a za žádné takové postupy či praktiky neneseme odpovědnost. Uvedení jakéhokoli odkazu na těchto našich stránkách neznamená, že my nebo naše přidružené společnosti přijímáme či schvalujeme postupy či praktiky takových dalších stránek, na něž odkaz směřuje.

Používáme přiměřená organizační, technická a administrativní opatření k zajištění ochrany osobních údajů, jež máme v držení. Bohužel však u žádného přenosu dat realizovaného prostřednictvím internetu ani u žádného systému pro uchovávání dat nelze zaručit 100% bezpečnost. Pokud se domníváte, že došlo k narušení ochrany jakýchkoli vašich údajů, jež máme v držení, informujte nás prosím bezodkladně o vzniklém problému na kontaktních adresách uvedených v části „Kontaktujte nás“.

Pokud si již nepřejete nadále dostávat elektronické newslettery, k jejichž odběru jste se přihlásili, můžete kliknout na odkaz „odhlásit“ v dolní části každé zprávy obsahující takový newsletter.

Pokud si přejete zkontrolovat, opravit, aktualizovat, zakázat nebo jinak omezit používání vašich kontaktních údajů nebo jiných informací, jež jste nám v minulosti poskytli, můžete nás kontaktovat.

Pokud nás budete kontaktovat na výše uvedených adresách, vynasnažíme se vyhledat údaje, které se vás týkají, abychom mohli vašemu požadavku vyhovět.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nutnou k dosažení jednotlivých účelů zpracování popsaných v tomto Prohlášení o ochraně soukromí, pokud není ze zákona vyžadována nebo povolena delší doba jejich uchovávání.

Tyto stránky nejsou určeny pro děti mladší 13 let, a proto požadujeme, aby děti tyto stránky nepoužívaly. Pokud zjistíme, že jsme obdrželi údaje od dítěte mladšího 13 let, budeme se s vynaložením přiměřeného úsilí snažit takové údaje z našich záznamů vymazat.

Informace, které nám poskytnete, nebo údaje, které shromažďujeme prostřednictvím těchto stránek, mohou být uchovávány a zpracovávány v kterékoli zemi, kde působíme nebo kde máme své provozovny, popř. kde působí nebo mají provozovny naši poskytovatelé služeb. Vaše osobní údaje mohou být tím pádem předávány do zemí nebo regionů, kde neplatí zákony o ochraně údajů nebo soukromí podobné zákonům ve vaší vlasti. V takových případech zajistíme, aby byla přijata vhodná bezpečnostní opatření zajišťující ochranu vašich osobních údajů. Bližší informace o tomto předávání údajů a použitých bezpečnostních opatřeních od nás získáte na vyžádání.

Žádáme vás, abyste nám nezasílali ani na našich stránkách nezveřejňovali žádné citlivé osobní údaje (např. informace týkající se vašeho rasového či etnického původu, politického smýšlení, náboženského nebo jiného přesvědčení, zdravotního stavu, kriminální minulosti, členství v odborech nebo jakákoli státem přidělená identifikační čísla). Pokud o vás obdržíme jakékoli citlivé osobní údaje, vyžádáme si v nezbytných případech váš výslovný souhlas se shromažďováním a používáním takových údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Toto Prohlášení o ochraně soukromí můžeme příležitostně měnit a upravovat. „Datum účinnosti“ v horní části této stránky uvádí, kdy byla provedena poslední úprava tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. Veškeré změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy na této stránce zveřejníme aktualizovanou verzi Prohlášení o ochraně soukromí. Vaše používání těchto stránek se řídí podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně soukromí účinnými v době vaší návštěvy stránek.