Řešení

Budování značky

V dnešním extrémně konkurenčním tržním prostředí jsou spotřebitelé velmi rozmazlení. Nikdy v minulosti neměli na výběr z tolika možností a značek.

Vytvoření značky, která bude dlouhodobě silná a profitabilní je dnes komplikované také díky dostupnosti mnoha komunikačních prostředků. Prostřednictvím digitálních médií spotřebitelé denně mluví o značkách se svými kolegy a přáteli. Vnímání značek spotřebiteli také ovlivnil příchod privátních značek řetězců a promocí.

Co měříme

Měření zdraví značky vyžaduje komplexní pohled na věc. Hlubší porozumění zákaznické zkušenosti a tomu, co spotřebitelé o značce říkají, dnes doplňuje tradiční měřítka loajality spotřebitelů.

Jak to děláme

Poskytujeme širokou škálu ukazatelů, měřících zdraví a výkon značky. Klíčový je pro nás pohled na spotřebitelské preference, jejich chování a očekávání od jednotlivých značek. Pomůžeme Vám porozumět zdraví Vaší značky a faktorům, které mají největší vliv na rozhodování spotřebitelů.