Řešení

Poznejte svého spotřebitele. Zvyšte své příjmy.

Cesta k nákupu není vždy zcela přímá. Nakupující se na své cestě ke každému svému nákupnímu rozhodnutí musí proplétat rozsáhlou sítí faktorů, které jej ovlivňují.

Nielsen se v tomto prostředí pohybuje. Pomůžeme vám porozumět nejen tomu, kdo jsou vaši nakupující, ale také tomu, co kupují, kde, kdy a proč.

Porozumění postojům nakupujících, jejich motivacím a chování je klíčové pro jejich nasměrování k Vašim značkám. Avšak mít jen data nestačí. Proto Nielsen poskytuje intuitivní nástroje a analytické zdroje pro rychlou identifikaci toho, co je pro Vás důležité. S takto získaným komplexním obrázkem Vám pomůžeme efektivně strategicky plánovat, oslovit Vaše spotřebitele a zlepšit výkon Vašich obchodů, kategorií a značek.

Holistický pohled na spotřebitele zahrnuje všechny dostupné nástroje a včasnou a flexibilní analytickou podporu založenou na našich zkušenostech z tržního prostředí.

Abychom zajistili dodávání precizních informací z místa prodeje, konstantně zlepšujeme úroveň našich řešení a doporučení.

Chcete se dozvědět více?

Jak to děláme

Identifikujte zvyky a pravidla, která ovlivňují chování nakupujících v obchodech.

Které faktory stojí za nákupními rozhodnutími spotřebitelů? Naše data o nakupujících Vám řeknou, co spotřebitelé kupují a proč.

Nestačí jen udržovat spokojenost Vašich zákazníků – klíčové je vytváření dlouhotrvajících vztahů s nimi.

Your customer is talking to you 500 times a second. Are you listening?

We use consumer panels to dig deep into shopper behavior, helping you understand the why behind the buy so that you can enhance your marketing approach.

Understanding retail spending is key to implementing effective consumer marketing solutions.

We use consumer panels to dig deep into shopper behavior, helping you understand the why behind the buy so that you can enhance your marketing approach.

Our loyalty solution provides you with the most comprehensive view of your shoppers’ behavior, helping you develop the best consumer-centric approach to your marketing and merchandising.

Develop strong, lasting customer relationships.

Najděte to správné řešení pro váš business