Om Os

Nielsens Paneler

I næsten 100 år, har Nielsen forsynet virksomheder i hele verden med essentielle indsigter om forbrugeradfærd – og vores paneler gør dette muligt.

Hvad er et panel?

Et panel er en gruppe af mennesker, vi har valgt til at repræsentere et større univers af mennesker. Da det ikke er muligt at inkludere alle personer i et specifikt område, f.eks. hele Danmark eller en given dansk by, anvender vi avancerede stikprøveudtagninger og statistiske metoder til at sikre, at vores panel er repræsentativt for en større del af befolkningen. Hvordan gør vi det? Vores dataeksperter laver mindre populationer i panelet, hvis adfærd, ligner den generelle befolknings. På den måde, er det muligt for os at forstå den generelle befolknings adfærd, uden at adspørge hver eneste person i en given by eller område.

Hvordan bruges data fra panelet?

Vi bruger data fra panelet til at forstå forbrugeradfærd, det kan eksempelvis være, hvad folk ser i TV, eller hvor lang tid de lytter til radio om dagen. Nielsens paneler bidrager til viden om forbrugernes medieadfærd, hvilket bl.a. har betydning for TV-industriens programplanlægning, såvel som indkøb af annoncer og reklamer.

Hvad er repræsentation?

Det er umuligt at adspørge hver enkelt person om deres adfærd – og det er her, hvor datavidenskab bliver relevant. Vi anvender store mængder af pålidelig statistisk data for at forstå et specifikt marked.

Herefter bruger vi en tilfældig, sandsynlighedsbaseret stikprøveudtagning til at isolere mindre populationer i den samlede befolkning. Når vi har et mindre datasæt, bruger vi statistisk modellering, vægtning og lignende datavidenskabelige metoder for at sikre, at karakteristika fra den mindre stikprøveudtagning ligner den samlede befolkning.

Ved at bruge forskellige datavidenskabelige metoder opnår vi indsigt i befolkningens adfærd, ved at isolere en repræsentativ stikprøve og modellere denne, så den afspejler adfærden hos den generelle befolkning.

Vores evne til at levere nøjagtige, repræsentative målinger af forbruger- og medieadfærd kan ikke matches med store datasæt, telefonundersøgelser eller data, som indsamles via digitale enheder.

Data science & big data

Få mennesker vil hævde, at det er bedre at have mindre mængder af data end større datamængder. Dette betyder dog ikke, at mere data er lig med mere brugbar viden. Det er nemlig væsentligt at understrege, at ikke al data er ens. De fleste mennesker efterlader digitale fodspor i løbet af en dag, og disse fodspor kan hjælpe virksomheder med at skabe indhold, produkter og oplevelser, der er tilpasset dine interesser. Disse digitale fodspor kan dog ikke stå alene. Tænk på når du skifter kanal, mens du ser TV. Her ved din TV-boks eller -udbyder, når der skiftes kanal og på på hvilken adresse, TV’et er lokaliseret, men de ved ikke, HVEM der har skiftet kanalen.

Det er i den forbindelse, at datavidenskaben kommer i spil, særligt på det digitale område, hvor teknologiske måleredskaber såsom kodelæsere, metre og vandmærker ikke kan benyttes. For eksempel ved internetudbydere, at der er blevet klikket på deres online reklamer, men de ved ikke, HVEM der har klikket på dem. Men med data fra vores panelister, kan vi modellere og kalibrere teknikker til at give en nøjagtig repræsentation af adfærden i de større datasæt.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Vi værner om dit privatliv: Læs mere om nielsens privatlivspolitik