PRIVATLIV

PRIVATLIVSERKLÆRING FOR KARRIERE

Ikrafttrædelsesdato: Maj 2018

NIELSEN-VIRKSOMHEDEN

Meddelelse – Håndtering af ansøgerdata – Succesfaktorer

Læs venligst denne meddelelse omhyggeligt. Ved at indsende oplysninger vedrørende en ansøgning på dette website giver du samtykke til Nielsens indsamling og brug af ansøgerdata som beskrevet nedenfor.

 1. Om Nielsen-virksomheden Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) er en global virksomhed, der leverer de mest komplette og pålidelige visninger tilgængelige for forbrugere og markeder over hele verden. Vores tilgang forener proprietære Nielsen-data med andre datakilder for at hjælpe kunder rundt om i verden med at forstå, hvad der sker lige nu, hvad der sker dernæst, og hvordan man bedst handler med denne viden.  I mere end 90 år har Nielsen leveret data og analyser baseret på videnskabelig kompromisløshed og innovation, løbende udvikling af nye måder at svare på de vigtigste spørgsmål, medierne står overfor, annoncering, detail og hurtigt bevægende forbrugervareindustrier. Som S&P 500-virksomhed har Nielsen aktiviteter i over 100 lande og dækker mere end 90 % af verdens befolkning. Læs mere på www.nielsen.com. HR-afdelingen kan kontaktes per e-mail på staffing@nielsen.com.
 2. Success Factors’ formål og funktion. Success Factors er et HR-rekrutteringssoftwareprogram, der drives på vegne af Nielsen. Jobansøgere kan oprette en profil og indsende deres CV og ansøgning gennem Success Factors’ software.
 3. Dataindsamling. Din indsendelse af din ansøgning og relaterede data er helt frivilligt. Som del af ansøgningsprocessen indsamler Nielsen data om dig, herunder det du indsender i ansøgningsformularerne, dit CV og andre dokumenter. Sådanne data kan i første omgang inkludere, men er ikke begrænset til, dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mailadresse, din fødselsdato, dit CPR-nummer, køn, beskæftigelse, uddannelsesniveau og indkomst. Hvis Nielsen tager din ansøgning i betragtning eller tilbyder en ansættelse, kan Nielsen indsamle visse yderligere data enten direkte fra dig eller fra tredjeparter (fx baggrundstjek, hvor det er tilladt af loven). Data om dig, som vi modtager fra dig eller andre i forbindelse med din ansøgning, henvises til i denne privatlivserklæring som ”Ansøgerdata”.

  Vi kan indsamle og opbevare ansøgerdata manuelt eller elektronisk, og elektronisk dataindsamling vil altid være tydeligt for dig. For eksempel kan e-mailservere opbevare e-mail, som vi har modtaget og sendt. Når ansøgerdata indsamles på et Nielsen-website, kan vi bruge cookie-teknologi til at lette din brug af vores online ansøgningsprocesser. Når du besøger vores site, sender din browser automatisk en IP-adresse og visse andre data, herunder den type browser du bruger. Vores cookies på dette site bruges udelukkende til at lette din online oplevelse og bruges ikke til at tage ansættelsesrelaterede beslutninger. Du kan vælge at modificere dine internetbrowserindstillinger til at afvise vores cookie, men det kan forhindre eller besværliggøre din brug af vores online anøgningsværktøjer.
  Din brug af Success Factors-programmet er helt og aldeles frivilligt og kræver, at du indtaster data i Success Factors. Dine data vil blive behandlet i og derefter lagret på en lokal server hosted af vores serviceudbyder, der kan være hosted i USA eller et andet land. Vi har taget relevante foranstaltninger for at sikre, at sådan hosting er tilladt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ansøgerdata kan blive gennemgået af rekrutteringskonsulenter placeret i hele verden; nogle rekrutteringskonsulenter er fuldtidsansatte hos Nielsen og andre er kontrahenter.

 4. Brug af ansøgerdata.
  Nielsen kan bruge ansøgerdata til at kommunikere skriftligt eller per telefon eller online med dig for at evaluere din ansøgning, analysere personalebehov og -praksis eller på anden måde håndtere ansættelsesprocessen og medarbejderadministration. Vi kan kombinere ansøgerdata med researchværktøjer og data fra andre kilder.
 5. Nøjagtighed af ansøgerdata. Fra tid til anden kan Nielsen bede dig om at gennemgå og opdatere de ansøgerdata, vi har om dig.
 6. Ret til indsigt i personoplysninger. Du kan tilgå og rette dine ansøgerdata ved at logge ind i Success Factors og opdatere dem. Du kan også kontakte os på staffing@nielsen.com for at anmode om mere detaljerede oplysninger om de indsamlede data om dig, kategorierne af og formålene med at behandle dine data og de kategorier af modtagere, som har adgang til dine data. Hvis du har modtaget et indledende ansættelsestilbud, kan du logge ind for at verificere dine data, give dit samtykke til et baggrundstjek og e-underskrive en offentliggørelse. Vi er pålagt af gældende lovgivning at opbevare information relateret til kandidater, der søger jobs. Ansøgerdata vil blive opbevaret i henhold til lokal lovgivning. Nielsen kan fjerne inaktive ansøgerdata fra deres database (herunder dit CV) i henhold til Nielsens forpligtelser og politikker om dataopbevaring samt gældende lovgivning, eller opbevare dem til det formål at vurdere, om dine kompetencer passer til andre jobs. Opbevar venligst selv en kopi af de personoplysninger, du har opgivet til os.
 7. Videregivelser af data. Ansøgerdata kontrolleres primært (men ikke eksklusivt) af Nielsens HR-afdelings personale, og kan blive lagret elektronisk eller i papirudgave. Andet personale, der er involveret i ansættelse og informationshåndtering, kan også have adgang til nogle eller alle ansøgerdata, og det samme kan direktionen. For at nå de mål, der er beskrevet ovenfor, og fordi vi er del af en større gruppe af virksomheder, der drives internationalt, kan vi fra tid til anden gøre ansøgerdata tilgængelig for andre virksomheder inden for Nielsens familie af virksomheder. Vi kan også fra tid til anden gøre ansøgerdata tilgængelig for juridiske eller regulerende myndigheder (som fx arbejds- og skattemyndigheder), til vores revisorer, bogholdere, advokater og andre udenforstående rådgivere, og til parter, der leverer produkter eller ydelser til os (som fx IT-systemleverandører og HR-konsulenter). Uagtet enhver anden bestemmelse i denne erklæring må vi også videregive ansøgerdata til tredjeparter, når videregivelse er pålagt af loven eller nødvendigt for, at vi kan udøve vores juridiske rettigheder, skride til handling i forhold til ulovlige aktiviteter eller til at beskytte en persons sikkerhed. Hvis hele eller dele af vores virksomhed sælges, fusioneres eller på anden måde overføres til en anden enhed, må vi overføre ansøgerdata som del af den transaktion.
 8. Lagring, overførsel og sikkerhed af ansøgerdata. Vi kan lagre ansøgerdata i så lang tid, det er nødvendigt til de formål, der er indikeret i denne privatlivserklæring, men aldrig i længere tid end tilladt af den lokale lovgivning fra datoen for indsamlingen, medmindre du bliver ansat hos Nielsen, i hvilket tilfælde en anden opbevaringsperiode kan være gældende. Registre, der ikke specifikt er designeret som ansøgerdata, kan have andre opbevaringsperioder (fx e-mailserverregistre over e-mails, der er modtaget eller sendt). Vi har sikkerhedsforanstaltninger på plads til at beskytte fortroligheden af ansøgerdata (som fx firewalls til at beskytte servere), men lagringen og kommunikationen af persondata kan ikke altid være helt sikker.
 9. Vi indsamler ikke forsætligt ansøgerdata fra børn under 13 år.
 10. Vi kan ændre denne privatlivserklæring. Denne privatlivserklæring for karriere erstatter enhver anden erklæring, vi har lavet til dig om Nielsens indsamling og brug af ansøgerdata. Vi forbeholder os ret til at foretage væsentlige ændringer i denne privatlivserklæring for karriere og i vores praksisser vedrørende håndtering af ansøgerdata, i det omfang det er tilladt af den gældende lovgivning. Du kan gennemse den version af privatlivserklæringen for karriere, der på nuværende tidspunkt er i kraft, online på www.nielsen.com, eller du kan anmode om en kopi ved at kontakte en repræsentant for HR-afdelingen på staffing@nielsen.com.
 11. Denne erklæring gælder kun for ansøgerdata.