Privaatsus

>DIGITAALSETE MÕÕTMISTE PRIVAATSUSTEATIS

Nielsen kasutab ettevõtte omanduses olevaid digitaalse mõõtmise tooteid, et mõõta ja analüüsida seda, kuidas tarbijad internetis, mobiilis ja uutes tehnoloogiates meediaga suhestuvad.

KUIDAS ME KOGUME ANDMEID PUBLIKU MÕÕTMISEKS?

Teeme koostööd paljude ettevõtete, sh andmepakkujate, reklaamijate, reklaamiagentuuride ja publitseerijatega, et mõõta võrgus ja võrguta vaadatud või kuulatud sisu tõhusust ja ulatust, olenemata sellest, milliste seadmetega seda tarbitakse. Näiteks aitame reklaamijatel paremini mõista tele-, raadio-, arvuti- ja mobiilipublikule suunatud kampaaniate tõhusust.

See käib nii: osalevad ettevõtted lisavad oma sisusse Nielsenile kuuluva mõõtmistarkvara (nt audio- või videofailidesse, reklaamidesse ja muudesse meediatoodetesse, millega tarbijad võivad suhestuda) oma valitud saitidel, reklaamides, rakendustes ja videomängijates. Nielsenile kuuluv mõõtmistarkvara, mis lisatakse sisusse, rakendab mitmesuguseid tehnoloogiaid (sh küpsised, pikslisildid ja meie mobiilirakendustes sisalduv tarkvara) või vesimärke, et koguda teavet, mis aitab meil mõista, millist sisu tarbijad vaatavad või kuulavad või millega suhestuvad, millised reklaamikampaaniad on tõhusad, ja millised on veebisaidi või rakenduse külastajate või digisisu vaatajate demograafilised koondandmed. Näiteks võib publiku mõõtmisaruanne anda teavet selle kohta, et konkreetset reklaamikampaaniat vaatas 24 000 naissoost isikut USA loodepiirkonnast vanusevahemikus 24 kuni 30 aastat.

Samuti teeme koostööd kolmandate osapoolte teenusepakkujatega, et saada pseudonümiseeritud ja/või koondandmeid, mida me lisame oma mõõtmistulemustele. „Pseudonümiseeritud andmed“ tähendavad isikuandmeid, mille alusel ei saa tuvastada mõõtmiste aluseks olevaid isikuid. Pseudonümiseeritud andmete hulka kuulub teave, mis seostub näiteks küpsise, reklaami või seadme tuvastaja või muu püsiva ainulaadse tuvastajaga. „Koondandmed“ tähendavad andmekomplekti, mis käsitleb mingit rühma või indiviidide segmenti, mille põhjal ei saa tuvastada ühtki isikut sellest rühmast.

Mõnikord sisaldub meie mobiili mõõtmistarkvara Adobe Primetime’is, nn „TV Everywhere“ platvormis, mis võimaldab tarbijatel vaadata reaalajas, lineaarseid ja nõudmisel saateid erinevatest seadmetest. Lugege lisaks Adobe Primetime’ist ja tutvuge Adobe’i analüütikatoodete privaatsusteatisega.

Nielseni publiku mõõtmistooted ja Nielseni turunduspilveteenus kasutavad erinevaid lahendusi. Nielsen jagab nende kahe Nielseni tootesarja vahel piiratud koguses seadmete või brauseritega seotud mittetuvastavaid või koondandmeid, et aidata neil paremini ja tõhusamalt funktsioneerida, kuid publiku mõõtmise andmeid ei kasutata vahetult internetireklaamide paigutamiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas Nielseni turunduspilveteenus andmeid kogub ja kasutab, lugege Nielseni turunduspilveteenuse privaatsusteatisest.

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME?

Me ei tuvasta ega ürita tuvastada isikuid, kelle kaudu me sisu mõõtmise andmeid kogume.

Meile kuuluv digimõõtmistarkvara võib koguda andmeid sisu kohta, mida vaadati (nt milline reklaamikampaania või milline sarja episood), kust sisu vaadati (nt milliselt veebisaidilt või millisest rakendusest), ja üldteavet seadme kohta, mille abil sisu vaadati (nt tahvelarvuti või nutitelefon, reklaami tuvasti, IP-aadress või operatsioonisüsteem). Seejärel sobitame need andmed teistelt ettevõtetelt saadud andmetega, mis rakendavad omi kasutajaid või koguvad tarbijate kohta üldandmeid. Need ettevõtted edastavad Nielsenile koond- või pseudonümiseeritud publiku statistikat. Me ei ütle neile kolmandatele osapooltele, millist sisu kasutajad vaatasid ja Nielsen ei saa teada ega tuvasta teiste ettevõtete kasutajaid.

Meie Nielseni digitaalsed kaubamärgimõju teenused esitavad juhuslikkuse alusel lühikesi küsitlusi kasutajatele, kes võivad olla kliendi sisuga kokku puutunud või mitte. Vastamine on vabatahtlik. Küsitluse küsimusele vastamisel talletatakse vastus andmebaasi. Küsitluste teel ei pärita ega koguta otseselt tuvastavaid andmeid, kuid kogutakse IP-aadresse ja seadme tuvastajat.

KUIDAS ME NEID ANDMEID KASUTAME?

Kasutame neid andmeid mitmesuguste ülevaadete, aruannete ja analüüside koostamiseks, sh teatud sisu vaadanud publiku või teatud reklaamikampaania tõhususe kohta.

Samuti võime täiustada või kalibreerida andmeid, mis on kogutud teistest võrgupõhistest ja võrguta andmeallikatest ja vahenditega, sh Nielseni panelistide vaateandmeid (v.a isikuid tuvastavad üksikasjad). Muudeks andmeallikateks võivad olla sotsiaalmeedia või e-kaubanduse saidid. Need lisaallikad võimaldavad meil teha usaldusväärsemaid uuringuid ja analüüse internetipubliku demograafia, eelistuste ja kasutuse kohta.

Kaasame oma ülevaadetesse, aruannetesse ja analüüsidesse üksnes mittetuvastavaid andmeid.

KELLEGA ME NEID ANDMEID JAGAME?

Palkame ja kasutame enda eest teatud funktsioone täitma ka teisi ettevõtteid ja isikuid. Need teenusepakkujad saavad ligipääsu andmetele, mis on vajalikud funktsiooni täitmiseks. Andmete muudel eesmärkidel kasutamine ei ole lubatud. Lisaks võime edastada kolmandatele osapooltele andmeid siis, kui säärane avaldamine on nõutav seadusega või vastavalt vajadusele, et rakendada või kaitsta meie seaduslikke õigusi või tegutseda potentsiaalselt ebaseaduslike tegevuste vastu, samuti meie ettevõtte või varade tervikliku või osalise müügi, loovutamise, pankroti või muul moel edasiandmise korral (mille puhul rakendame mõistlikke samme, et tagada andmete kaitse vastavalt käesolevale privaatsusteatisele). Samuti võime jagada pseudonümiseeritud andmeid selleks, et soodustada rahastamist, väärtpaberistamist, kindlustamist või muid vajalikke äritegevusi.

KUIDAS ME NEID ANDMEID TURVAME?

Rakendame mõistlikke organisatoorseid, tehnilisi ja administratiivseid meetmeid meie valduses olevate isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse kaitseks. Kahjuks ei ole ükski internetis toimuv andmeülekanne ega andmetalletussüsteem garanteeritult 100% turvaline.

KUI KAUA ME NEID ANDMEID SÄILITAME?

Säilitame neid andmeid seni, kuni see on vajalik meie uurimis- või analüüsitegevusteks, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsusteatises, ja kooskõlas rakenduva seadusega. Me võime andmeid talletada USA-s või edastada neid teistesse riikidesse. Igal pool, kus me andmeid hoiame, rakenduvad neile käesolev privaatsusteatis ja kõik asjakohased seadused.

MILLISED ON TEIE VALIKUD?

Usume, et teil peab olema võimalik valida, kas meie uuringutesse ja ülevaadetesse panustada. Kui te ei ole hetkel Nielseni panelist ega soovi Nielseni digitaalsetes mõõtmistegevustes osaleda, võite teha brauseris vastava märke, klõpsates siin.

Kasutame brauserites nii tavalisi HTTP küpsiseid kui ka HTML5 kohalikku talletamist. Hoiame kohalikus HTML5 mäluruumis üksnes ainulaadse küpsise ID-d, mis on teie seadmesse paigaldatud HTTP küpsisele määratud. Kui te osalemisest keeldute, asendab vastav mehhanism ainulaadse HTTP küpsise nn „OPT_OUT“ küpsisega ning kustutab teabe, mille Nielsen on HTML5 kohalikku mäluruumi paigaldanud. Kui te kustutate kõik seadme tavalised küpsised (mis hõlmavad ka teie Nielseni HTTP „OPT_OUT“ küpsist), peate keeldumisprotseduuri uuesti läbima. Arvestage, et kuna tegemist on brauseri tasandil keeldumisega, peate mitme brauseri kasutamisel osalemisest keelduma kõigis brauserites. Kui mõtlete ümber ja soovite Nielseni digitaalses mõõtmisuuringus osaleda, võite uuesti osalemisega nõustuda. Arvestage, et Safari brauser ei toeta enam seda funktsiooni ning kustutab 24 tunni järel meie opt-out küpsised. Kui te ei soovi meie Nielseni mõõtmises osaleda, soovitame kasutada muud brauserit. Mobiilirakenduse keskkonnas nõuame, et iga Nielseni aktiivset mõõtmistarkvara sisaldav rakendus avaldaks, et rakendusse on lisatud Nielseni mõõtmistarkvara, ja annaks ligipääsu Nielseni keeldumisvalikule. Arvestage, et mõned vanemad rakendused, mis Nielseni tarkvara sisaldavad, on võimelised andma keeldumisvaliku üksnes rakenduse tasandil ja seadmespetsiifiliselt. Kui teil on vanem mobiilirakendus, mis seda tarkvara sisaldab, või kui teil on sama vanem rakendus mitmel mobiilseadmel, peate osalemisest keelduma igas rakenduses ja igas seadmes. Uuemates rakendustes pakub Nielsen seadme tasandil osalemisest keeldumist. Te peate üksnes seadme sätetes aktiveerima valiku „Piira reklaamide jälgimist (iOS-i seadmetes) või „Keeldu reklaamide isikustamisest“ (Androidi seadmetes). Kui teil on sama uuem rakendus mitmes mobiilseadmes, peate muutma iga seadme sätteid. Rakenduse privaatsusteatisest peaks selguma, millist tüüpi keeldumisvõimalused on Nielseni mõõtmistarkvarale saadaval.

KÄESOLEVA PRIVAATSUSTEATISE MUUDATUSED

Jätame endale õiguse käesolevat privaatsusteatist uuendada ja muuta. Esitame viimasest uuendusest peale toimunud muudatuste kirjelduse osas „Käesoleva privaatsusteatise viimased muudatused“.

KONTAKTTEAVE

Kui teil on käesoleva privaatsusteatise kohta märkusi või küsimusi või kui soovite võtta ühendust meie EL-i andmekaitseametnikuga, siis võtke meiega ühendust. Võite meile saata kirja järgmisele aadressile:

EL-i riikidest

Saaja: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Muudest riikidest

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Privaatsusküsimused võite saata ka e-posti teel aadressile:
privacy.department@nielsen.com

TEAVE NIELSENI KOHTA

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) on ülemaailmne mõõtmis- ja andmeanalüütikaettevõte, mis pakub üle kogu maailma kõige täielikumat ja usaldusväärsemat teavet tarbijatele ja turgudele. Meie lähenemisviis ühendab Nielseni omanduses olevad andmed teiste andmeallikatega, et aidata klientidel ülemaailmselt aru saada, mis toimub praegu, mis toimub järgmisena ja kuidas neid teadmisi kõige paremini rakendada. Nielsen on enam kui 90 aastat pakkunud andmeid ja analüüse, mis tuginevad teaduslikele pingutustele ja uuendustele, arendades pidevalt uusi viise, kuidas vastata kõige tähtsamatele küsimustele, millega seisavad silmitsi meedia, reklaam, jaekaubandus ning kiirelt arenevate tarbekaupade tööstused. S&P 500 nimekirja kuuluva ettevõttena tegutseb Nielsen enam kui 100 riigis, kattes enam kui 90% kogu maailma elanikkonnast. Lisateavet vt www.nielsen.com.