Privaatsus

TURUNDUSTEATIS

Teenuste turundamine: Nielsen ei osuta teenuseid otse avalikkusele, vaid müüb oma teenuseid teistele ettevõtetele, asutustele ja ametitele. Seetõttu on isikuandmed, mille abil me oma teenuseid turundame, seotud kliendi töötajate ja uute klientidega. Järgnev on meie praktikate üldteatis; Nielsen peab e-turunduses kinni kõigist rakenduvatest kohalikest seadustest.

Nielsen võib saata turundusteemalist kommunikatsiooni isikutele, kes on seda küsinud või kes on võtmepositsioonil praeguste või võimalike klientide juures, kes meie arvates võiksid olla Nielseni teenustest huvitatud. Võime saada kontaktteavet otse isikutelt, ettevõtete kataloogidest või muudest avalikult ligipääsetavatest allikatest.

Nielseni e-turundus meie ärikontaktidele võib sisaldada pikslisilte, veebimajakaid ja/või HTML-vormingus e-posti sõnumeid, mis jälgivad ja teavitavad Nielsenit vastuvõtjate tegevusest seoses meie e-kirjadega (nt kas kiri avati, loeti või kustutati).

Kui te ei soovi Nelsonilt turundusteemalisi e-kirju saada, võite klõpsata igas säärases sõnumis olevale tellimuse tühistamise lingile või võtta meiega ühendust ja taotleda andmete eemaldamist meie e-turunduse andmebaasist. Arvestage, et kui te keeldute turundusteemaliste sõnumite vastuvõtmisest, võime teile siiski saata tähtsaid haldussõnumeid, mis on osa teie praegusest meie toodete ja/või teenuste kasutamisest.

Panelistide ja küsitlustele vastajate värbamine: Nielsen värbab paneliste ja küsitlustele vastajaid mitmetel viisidel, sh internetireklaam, otsepost ja telefonikõned. Me tuvastame võimalikke vastajaid ja paneliste erinevatel viisidel, lähtuvalt antud paneeli või küsitluse loomusest või meie tegutsemisriigist. Need võivad olla juhuslike numbrite valimine või ka kindla suunakoodiga kõigi leibkondade poole pöördumine, kolmandast osapoolest andmevahendajate esitatud telefoninumbrite loendid või potentsiaalselt meile vajaliku demograafiaga leibkondade aadresside nimekirjad. Kui te ei soovi, et teid värvataks meie paneelidesse või küsitlustesse, paluge, et teie andmed lisataks meie mittehelistamisloendisse, juhul kui teiega võetakse ühendust telefoni teel. Samuti võite meie otseposti või internetireklaamid tähelepanuta jätta.

Kui me värbame paneliste ja küsitlustele vastajaid telefoni teel, peame ettevõttesisest mittehelistamisnimekirja, kuhu lisatakse nende nimed, kes ei soovi, et Nielseni kontsern nendega viie aasta jooksul ühendust võtaks.