Privaatsus

VEEBISAIDI PRIVAATSUSTEATIS

Suhtlemine Nielseniga selle või mõne muu Nielseni veebisaidi kaudu.

Jõustumiskuupäev: mai 2018

Käesolev privaatsusteatis käsitleb teabe kogumist ja kasutamist sellel veebisaidil („see sait“). Selle saidi omanik on Nielsen („meie“). Lisateave Nielseni kontserni ettevõtete kohta.

Seda saiti kasutades rakenduvad teile käesoleva privaatsusteatise tingimused. Arvestage, et Karjäärikeskuse kaudu esitatud teavet käsitleb meie Karjääriandmete privaatsusteatis. See on käesoleva privaatsusteatisega kooskõlas, ent selles leidub lisateavet, mis on mõeldud spetsiaalselt tööle kandideerijatele.


TEAVE NIELSENI KOHTA

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) on ülemaailmne mõõtmis- ja andmeanalüütikaettevõte, mis pakub üle kogu maailma kõige täielikumat ja usaldusväärsemat teavet tarbijatele ja turgudele. Meie lähenemisviis ühendab Nielseni omanduses olevad andmed teiste andmeallikatega, et aidata klientidel ülemaailmselt aru saada, mis toimub praegu, mis toimub järgmisena ja kuidas neid teadmisi kõige paremini rakendada. Nielsen on enam kui 90 aastat pakkunud andmeid ja analüüse, mis tuginevad teaduslikele pingutustele ja uuendustele, arendades pidevalt uusi viise, kuidas vastata kõige tähtsamatele küsimustele, millega seisavad silmitsi meedia, reklaam, jaekaubandus ning kiirelt arenevate tarbekaupade tööstused. S&P 500 nimekirja kuuluva ettevõttena tegutseb Nielsen enam kui 100 riigis, kattes enam kui 90% kogu maailma elanikkonnast. Lisateavet vt www.nielsen.com.

Kui teil on käesoleva privaatsusteatise kohta märkusi või küsimusi või kui soovite võtta ühendust meie EL-i andmekaitseametnikuga, siis võtke meiega ühendust. Võite meile saata kirja järgmisele aadressile:

EL-i riikidest

Saaja: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Muudest riikidest

Saaja: Legal Dept.
Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Privaatsusküsimused võite saata ka e-posti teel aadressile:
privacy.department@nielsen.com.

LisateaveNielseni kontserni ettevõtete kohta.

Kogume andmeid, mida teie meile esitate. Kui esitate küsimuse, pärite teavet või annate meile selle saidi vahendusel tagasisidet, võime küsida sellist teavet nagu teie nimi, postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress, et saaksime teile vastata või lisaküsimusi esitada. Samuti võime paluda muud teavet, mis on seotud teie küsimuse, päringu või tagasisidega, näiteks teie geograafiline asukoht, tegevusvaldkond ja eelistatud kontaktiviis.

Samuti võite selle saidi kaudu esitada päringuid oma andmekaitseseadustest tulenevate õiguste rakendamiseks. Kogume ja säilitame selliste päringutega seotud andmeid auditeerimise ja õiguspärasusele vastavuse eesmärkidel.

Kui te saiti külastate, saame teatud andmeid automaatselt, sh: teie internetiprotokolli (IP) aadress, brauseri andmed, seadme andmed, küpsistega kogutud teave, pikslisildid ja muude sarnaste tehnoloogiatega kogutud teave, saidi külastamise kuupäev ja aeg ning veebileht, mida te külastasite vahetult enne selle saidi külastamist.

Samuti kogume teavet videote või muu sisu kohta, mida te sellel saidi vaatate, näiteks sisu tüüp ja nimi ja vaatamise aeg.

LINKEDINI TEABESILT

See silt võimaldab LinkedIni reklaamide edastamist saidi nielsen.com (või sellega seotud saitide, nt origin-vip.nielsen.com) külastajatele. LinkedIni teabesilt võimaldab metaandmete kogumist, nt IP-aadress, ajatempel ja sündmused (nt lehekülje vaatamised). Kõik andmed on krüptitud. LinkedIni brauseri küpsis salvestatakse brauserisse kuni küpsiste kustutamiseni või aegumiseni (lähtuvalt jooksvast kuuekuusest aegumisest alates viimasest korrast, kui kasutaja brauser selle sildi laadis). Kasutajad võivad ka küpsiseid blokeerida või kustutada. Lisateavet saate siit.

FACEBOOKI DOMEENI VERIFITSEERIMINE

Eesmärk: näidata saidi nielsen.com (sellega seotud saitide, nt origin-vip.nielsen.com) külastajatele Facebooki reklaame ning redigeerida kõigi Nielseni sisuga Facebooki postituste metaandmeid (pilt, artikli/lehe pealkiri, artikli/lehe lühikokkuvõte). Domeeni verifitseerimine annab Nielsenile võimaluse kontrollida linkide ja muu sisu redigeerimisõigusi, et hoida ära Nielseni domeeni väärkasutamine. Lisateave:

https://developers.facebook.com/docs/sharing/domain-verification/faq

https://www.facebook.com/about/privacy

https://ka-ge.facebook.com/policies/cookies/

TWITTERI REKLAAMSILT

Eesmärk: näidata saidi nielsen.com (sellega seotud saitide, nt origin-vip.nielsen.com) külastajatele Twitteri reklaame ning jälgida teisendusi (nt „saidi külastus“) selles osas, kuidas Nielsen Twitteri reklaame kasutab.

Veebisaitide teisenduste jälgimine võimaldab Nielsenil mõõta tegevusi, mida kasutajad teevad pärast Twitteri reklaamide vaatamist või nendega suhestumist. Lisateave:

https://business.twitter.com/en/help/campaign-measurement-and-analytics/conversion-tracking-for-websites.html

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Lisateave: https://www.pardot.com/blog/tags/

Nielsen osaleb Ülemaailmse Veebikontsortsiumi (W3C) töös, mille eesmärk on töötada välja töökindel mittejälgimise (DNT) standard. Hetkel ei ole DNT signaalide ja reaktsioonide definitsioonid ja tähendused ning nendega seotud õige käitumine siiski määratletud. Kuni standardi väljatöötamiseni ei omista Nielsen võimalikele DNT signaalidele mingit tähendust.

Võime teie poolt meile esitatud andmeid kasutada järgmiselt:

Võime koguda andmeid teie saidikasutuse kohta järgmistel viisidel.

Et keelduda Google Analyticsi jälgimistegevusest kõigil veebisaitidel, vt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Et keelduda Adobe Analyticsi tegevusest, palun klõpsake siin.

Lisaks ülaltootud ühele või mitmele eesmärgile võime teie andmeid avalikustada järgmiselt.

Palun arvestage, et igasugune teave, mille te postitate või avaldate teadetetahvlitel, vestlustes, profiililehtedel, blogides ja muudes teenustes (sh sotsiaalmeedia teenustes), kuhu te saate postitada teavet ja materjale, on avalikult kättesaadav ning nähtav selle saidi teistele külastajatele. Arvestage sellega, kui otsustate avaldada sellel saidil oma isikuandmeid või muud teavet.

Käesolev privaatsusteatis ei puuduta kolmandate osapoolte privaatsuskaitse põhimõtteid ja me ei vastuta nende eest, sh ka mitte sellele saidile lingitud saitide eest. Sellele saidile lisatud link ei tähenda, et me (või meie sidusettevõtted) toetame lingitud saidi tegevust.

Rakendame mõistlikke organisatoorseid, tehnilisi ja administratiivseid meetmeid meie valduses olevate isikuandmete kaitseks. Kahjuks ei ole ükski internetis toimuv andmeülekanne ega andmetalletussüsteem garanteeritult 100% turvaline. Kui leiate, et meie poolt teie kohta säilitatava teabe turvalisus on rikutud, andke sellest viivitamatult meile teada, võttes meiega ühendust kontaktandmete osas toodud viisil.

Kui te ei soovi enam saada tellitud elektroonilisi uudiskirju, klõpsake teabe allservas olevat tellimuse tühistamise linki.

Kui te soovite meile varem edastatud kontaktandmeid või muud teavet üle vaadata, parandada, uuendada, varjata või muul moel meie kasutusõigust piirata, siis võtke meiega ühendust.

Kui võtate meiega ülaltoodud viisidel ühendust, teeme mõistlikke pingutusi teiega seotud teabe tuvastamiseks ja päringu rahuldamiseks.

Säilitame teie isikuandmeid üksnes nii kaua, kuni see on vajalik käesolevas privaatsusteatises kirjeldatud erinevate eesmärkide saavutamiseks, v.a juhul, kui mõne teise seadusega on nõutav pikem säilitusperiood.

See sait ei ole mõeldud alla 13-aasta vanustele lastele ning me palume neil seda saiti mitte kasutada. Kui meile saab teatavaks, et oleme saanud andmeid alla 13-aastaselt lapselt, teeme mõistlikke pingutusi selliste andmete kustutamiseks.

Teavet, mille te esitate, või andmeid, mida me kogume selle saidi kaudu, võidakse säilitada ja töödelda kõigis riikides, kus tegutsevad meie teenusepakkujad ja/või kus meil on vastavad rajatised. Selle tulemusena võidakse teie isikuandmeid edastada riikidesse või piirkondadesse, kus ei kehti teie koduriigis kehtivate andmekaitseseadustega võrdväärsed seadused. Sellistel juhtudel tagame, et teie isikuandmete kaitseks on kehtestatud piisavad turvameetmed. Lisateavet ülekannete ja turvameetmete kohta, mida me ülekannete juures kasutame, saate meilt.

Palume teil meile mitte saata ja mitte postitada sellele saidile tundlikke isikuandmeid (nt teavet rassi või etnilise päritolu, poliitiliste seisukohtade, religioossete või muude usuküsimuste kohta, tervise, kriminaalse tausta, ametiühingu liikmelisuse või riigi poolt väljastatud isikukoodide kohta). Kui saame teie kohta selliseid tundlikke andmeid, küsime vajadusel teilt sõnaselget nõusolekut selliste andmete kogumiseks ja kasutamiseks kooskõlas rakenduvate seadustega.

Võime aeg-ajalt sellesse privaatsusteatisesse muudatusi teha. Selle lehe ülaservas olev „Jõustumiskuupäev“ näitab, millal seda privaatsusteatist viimati muudeti. Kõik muudatused hakkavad kehtima siis, kui me muudetud privaatsusteatise sellele saidile postitame. Teiepoolne saidikasutus allub privaatsuspõhimõtete osas teie külastuse hetkel kehtivale privaatsusteatisele.