צור קשר

קבוצת נילסן

Nielsen Innovate

Website: www.nif.vc

Email: info@nif.vc

Nielsen Marketing Cloud

Omri Zohar
Israel Media Lead

Azrieli Sarona Tower, 18 floor
121 Menahem Begin Road, Tel Aviv

Nielsen Media Office

Omri Zohar
Israel Media Lead

Azrieli Sarona Tower, 18 floor
121 Menahem Begin Road, Tel Aviv