Privatumas

MŪSŲ PRIVATUMO PRINCIPAI

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-02-13T12:35:24.007-05:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

PRIVATUMO UŽTIKRINIMAS PROJEKTUOJANT

Vartotojų privatumas yra pagrindinis „Nielsen“ prioritetas. Daugiausiai remiamės demografiniais ir apibendrintais duomenimis, pagal kuriuos neįmanoma tiesiogiai identifikuoti asmenų, ir atitinkamai ribojame savo prieigą prie mūsų turimų duomenų apie konkrečius asmenis. Mūsų vidinės politikos ir procedūros atitinka galiojančius įstatymus ir pasaulinius pramonės standartus. Į jas taip pat įtrauktas Privatumo užtikrinimo projektuojant principas – įsipareigojimas numatyti atitinkamą privatumo apsaugą kuriant ir įgyvendinant mūsų gaminius ir paslaugas.

Privatumo pareiškime aprašytos praktikos laikosi „Nielsen“ grupės įmonės, veikiančios visame pasaulyje. Sužinokite daugiau apie „Nielsen“ įmonių šeimą ir susisiekite su „Nielsen“ privatumo skyriumi, jei reikia papildomos informacijos.

Mes diegiame klientams pritaikytus privatumo valdiklius, kuriuos lengva rasti ir naudoti. Be to, ES ir atitinkamų kitų šalių gyventojai turi šias teises, susijusias su jų duomenų panaudojimu:

Tikime atsakingu duomenų valdymu ir nuolat stengiamės tobulinti savo praktiką bei laikytis aukščiausių rinkos standartų.

Pažvelkite į Privatumo informacijos šoninę juostą dešinėje, kad sužinotumėte daugiau apie konkrečias praktikas, kuriomis vadovaujasi skirtingos „Nielsen“ įmonės atšakos.

„Nielsen“ privatumo principus sudaro:

Kurdami savo gaminius ir paslaugas įvertiname jų galimą poveikį asmens duomenims ir integruojame atitinkamas duomenų apsaugos priemones į savo duomenų apdorojimo veiklą, atsižvelgiame į toliau nurodytus kitus privatumo apsaugos principus.

Esame įsipareigoję atsakingai valdyti mūsų turimus jūsų duomenis ir laikytis visų galiojančių duomenų apsaugos įstatymų, kurie reglamentuoja duomenų apie konkrečius asmenis rinkimą, naudojimą ir atskleidimą. „Nielsen“ vidinė privatumo komanda prižiūri, kaip laikomasi galiojančių privatumo įstatymų, savireguliacijos programų, kuriose mes dalyvaujame ir mūsų vidinių privatumo politikų. Naudojame įrankius ir metodus, skirtus neleisti identifikuoti asmenų mūsų ataskaitose ir įžvalgose, be to, imamės veiksmų neleisti, kad mūsų renkami duomenys būtų pakartotinai panaudoti būdais, apie kuriuos nebuvo pranešta juos suteikusiems asmenims ir (arba) kurie galėtų jiems pakenkti.

„Nielsen“ dalyvauja šiose savireguliacijos programose, skirtose mūsų integruotai „Nielsen Marketing Cloud“ platformai:

Sužinokite daugiau apie „Nielsen Marketing Cloud“ privatumo praktiką.

Jei kyla klausimų, kaip „Nielsen“ renka arba naudoja jūsų asmens duomenis, arba norite pasinaudoti savo juridinėmis asmens duomenų teisėmis (įskaitant, jei taikoma, prieigos, ištrynimo arba perkėlimo teisę), susisiekite su mumis. Taip pat galite susisiekti su savo šalies duomenų apsaugos institucija, jei tokia yra.

„Nielsen“ renka duomenis iš:

Aiškiai pranešame, kokius duomenis rinksime ir kaip juos naudosime. Suteikiame galimybę apsispręsti dėl mūsų duomenų rinkimo konkrečiu metu ir nurodome kontekstą, kuris atspindi renkamų duomenų slaptumą. Apklausų grupių dalyviai ir apklausų respondentai sutinka, kad jų duomenys būtų renkami ir apdorojami, ir gali bet kada atsisakyti dalyvauti.  Asmenys taip pat gali bet kada atsisakyti internetinių ir mobiliųjų duomenų rinkimo.

Nuolat stengiamės rūpintis asmens duomenų išsamumu, tikslumu, aktualumu ir naujumu.

Daugelis privatumo įstatymų reikalauja įmonių teisiškai pagrįsti asmens duomenų panaudojimą. Kadangi „Nielsen“ pateikė skirtingus teisėtus pagrindus skirtingiems apdorojimo tipams, beveik visais atvejais asmens duomenų apdorojimą grįsime vienu iš šių pagrindų:

Vadovaudamiesi duomenų minimizavimo idėja, kaip įmanoma ribojame asmenų rinkimo mastą teik, kad vis vien galėtume rinkti reikšmingus ir tikslius matavimo duomenis ir įžvalgas.

Leidžiame prieiti prie asmens duomenų ir jais naudotis tik „Nielsen“ partneriams ir paslaugų teikėjams, tam turintiems teisėtą verslo tikslą. Įvedėme įrašų saugojimo politikas, kurios riboja asmens duomenų saugojimo laiką.

Suteikiame asmenims pagrįstą galimybę pasiekti „Nielsen“ turimus jų asmens duomenis ir juos pataisyti, jei yra netikslumų. Leidžiant galiojantiems įstatymams taip pat suteikiame asmenims galimybę paprašyti, kad „Nielsen“ turimi duomenys apie juos būtų panaikinti arba visam laikui anonimizuoti arba kad jų duomenys būtų perduoti jiems arba trečiajai šaliai.

Rinkdami vaikų duomenis, laikomės galiojančių tai reglamentuojančių įstatymų. Kai renkame asmens duomenis iš vaikų, tai atliekame su tėvų sutikimu, kurį bet kada galima atsiimti.

Laikomės galiojančių įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų tarptautinį perdavimą ir prieigą.

Neparduodame duomenų, tiesiogiai identifikuojančių asmenis ir pasirašyta sutartimi draudžiame mūsų klientams iš naujo identifikuoti anonimizuotus duomenis, kuriems jiems pateikiame (pvz., auditorijos statistiką). Be to, sutartimi draudžiame mūsų duomenų gavėjams naudoti juos priimant sprendimus dėl asmenų kredito, draudimo, būsto, darbo arba kitų teisinių pasekmių. Sutartimi reikalaujame paslaugų teikėjų, kurie turi prieigą prie mūsų duomenų, juos saugoti ir naudoti tik toms paslaugoms, kurias jie įsipareigojo teikti. Teiksime duomenis valdžios institucijoms ir teisėsaugos organams, kiek to reikalauja galiojantys įstatymai, kad saugotume teisinius „Nielsen“ interesus ir, kai reikia, apsaugotume kitų asmenų sveikatą ir saugumą.

Taikome daugiasluoksnes organizacines, technines ir administracines priemones, kurios skirtos apsaugoti mūsų valdomus asmens duomenis. Jas iš dalies sudaro: prieigos prie duomenų ribojimas; tokių technologinių priemonių, kaip užkardos, šifravimas, apsauga nuo kenkėjiškų programų ir įsibrovimo aptikimas, naudojimas, politikos, suderintos su įvairiais juridiniais reikalavimais ir reikalavimas iš partnerių atsakingai vadovautis saugaus duomenų valdymo praktikos ir laikytis mūsų vidaus politikų.  Turime pasaulinę kvalifikuotų duomenų apsaugos specialistų organizaciją ir reguliariai tikriname sistemas bei atnaujiname savo valdymo priemones, kad neatsiliktume nuo besikeičiančių technologijų ir grėsmių saugai.

Esame įsipareigoję gerbti skirtingas šalių, kuriose vykdome veiklą, kultūras ir vietinius įstatymus.

Jei turite pastabų arba klausimų apie šį Privatumo pareiškimą, arba norite susisiekti su mūsų ES duomenų apsaugos pareigūnu, susisiekite su mumis (privacy.department@nielsen.com). Taip pat galite nusiųsti mums laišką šiais adresais:

Iš ES šalių:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Iš kitų šalių:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
JAV

Klausimus apie privatumą taip pat galima siųsti el. pašto adresu:
privacy.department@nielsen.com.