Privatumas

DARBO PAIEŠKOS PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

Įsigaliojimo data: 2018 m. gegužė

THE NIELSEN COMPANY

Pranešimas – Kandidato duomenų tvarkymas – „Success Factors“

Atidžiai perskaitykite šį pranešimą. Pateikdami paraiškos informaciją šioje svetainėje sutinkate, kad „Nielsen“ rinktų ir naudotų Kandidato duomenis kaip nurodyta toliau.

 1. Apie „The Nielsen Company“. „Nielsen Holdings plc“ (NYSE: NLSN) pasaulinė matavimo ir duomenų analizės įmonė, pateikianti išsamiausią ir patikimiausią viso pasaulio vartotojų ir rinkų paveikslą. Savo veiklai pasitelkiame unikalius „Nielsen“ duomenis ir kitus duomenų šaltinius, kad padėtume viso pasaulio klientams suprasti, kas vyksta šią akimirką, ko galima tikėtis ir kaip teisingiausia elgtis, remiantis šiomis žiniomis. Daugiau kaip 90 metų „Nielsen“ teikė ir analizavo duomenis remdamasi moksliniais tyrimais ir inovacijomis, nuolat kurdama naujus būdus, padedančius atsakyti į svarbiausius klausimus apie žiniasklaidą, reklamą, mažmeninę prekybą ir sparčiai besivystančią vartojimo prekių pramonę. „Nielsen“, viena iš S&P 500 įmonių veikia daugiau kaip 100 šalių, kuriose gyvena daugiau kaip 90 % pasaulio gyventojų. Jei reikia papildomos informacijos, apsilankykite www.nielsen.com. Su žmogiškųjų išteklių skyriumi galima susisiekti el. pašto adresu staffing@nielsen.com.
 2. „Success Factors“ veiksnių tikslas ir funkcija. „Success Factors“ yra žmogiškųjų išteklių įdarbinimo programinę įranga, valdoma „Nielsen“ vardu. Kandidatai gali kurti profilius ir pateikti savo gyvenimo aprašymus ir paraiškas, naudodami „Success Factors“ programinę įrangą.
 3. Duomenų rinkimas. Jūsų paraiška ir susiję duomenys yra visiškai savanoriški. Apdorodama kandidato paraišką „Nielsen“ rinks apie jus duomenis, įskaitant duomenis pateiktus paraiškos formose, gyvenimo aprašyme ir kituose dokumentuose. Šiuos duomenis gali sudaryti jūsų vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, gimimo data, socialinio draudimo numeris arba kiti identifikuojantys numeriai, lytis, specialybė, išsilavinimas, pajamos ir kt. Jei „Nielsen“ svarsto jūsų paraišką arba pasiūlo darbo vietą, „Nielsen“ gali rinkti konkrečius papildomus duomenis tiek tiesiogiai iš jūsų, tiek iš trečiųjų šalių (pvz., tikrinti jūsų biografijos faktus, kai tai leidžia vietos įstatymai). Iš jūsų arba iš kitų gauti duomenys apie jus, susiję su jūsų paraiška, šiame Privatumo pareiškime vadinami „Kandidato duomenys“.

  Galime rinkti ir saugoti Kandidato duomenis rankiniu arba elektroniniu būdu, bet apie duomenų rinkimą elektroniniu būdu jūs galite ne visada žinoti. Pavyzdžiui, el. pašto serveriuose gali likti gautų ir išsiųstų laiškų. Kai Kandidato duomenys renkami „Nielsen“ svetainėje, mes galime naudoti slapukų technologiją, kad jums būtų lengviau naudotis mūsų internetiniu paraiškos procesu. Kai apsilankote mūsų svetainėje, jūsų naršyklė automatiškai išsiunčia mums Interneto protokolo adresą ir konkrečius kitus duomenis, įskaitant jūsų naudojamos naršyklės tipą. Mūsų slapukai naudojami tik palengvinti jūsų darbą internete ir nenaudojami priimant sprendimą dėl jūsų įdarbinimo. Galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus, kad atsisakytumėte mūsų slapuko, bet tai gali apsunkinti arba neleisti naudotis mūsų internetiniais įdarbinimo paraiškos įrankiais.

  Naudojimasis „Success Factors“ programa yra visiškai savanoriškas ir tam reikia įvesti duomenis „Success Factors“ valdomoje aplinkoje. Jūsų duomenys bus apdoroti ir po to saugomi vietiniame serveryje, kurį valdo mūsų paslaugos teikėjas, kuris gali būti įsikūręs JAV arba kitoje šalyje. Ėmėmės atitinkamų veiksmų, kad užtikrintume, jog tokia serverio priegloba yra leidžiama galiojančių įstatymų. Kandidato duomenis gali peržiūrėti darbuotojai visame pasaulyje; kai kurie darbuotojai yra nuolatiniai „Nielsen“ darbuotojai, o kiti – išoriniai rangovai.
 4. Kandidato duomenų naudojimas.
  „Nielsen“ gali naudoti Kandidato duomenis, kad galėtų su jumis susisiekti raštu, telefonu arba internetu, kad įvertintų jūsų paraišką, kad įvertintų „Nielsen“ darbo jėgos poreikius ir praktiką arba kad veiksmingai tvarkytų „Nielsen“ įdarbinimo procesą ir darbuotojų administravimą. Galime susieiti Kandidato duomenis su tyrimo įrankiais ir kitų šaltinių duomenimis.
 5. Kandidato duomenų tikslumas. Kartais „Nielsen“ gali paprašyti peržiūrėti ir atnaujinti mūsų turimus jūsų Kandidato duomenis.
 6. Prieigos prie asmens duomenų teisė. Prie kandidato duomenų galite prieiti ir juos pataisyti, prisijungę prie „Success Factors“ ir juos atnaujinę. Taip pat galite su mumis susisiekti adresu staffing@nielsen.com ir paprašyti išsamesnės informacijos apie duomenis, kuriuos surinkome apie jus, jūsų duomenų apdorojimo kategorijas ir tikslus ir apie gavėjų, turinčių prieigą prie jūsų duomenų, kategorijas. Jei gavote preliminarų darbo pasiūlymą, galite prisijungti ir patikrinti savo duomenis, jei reikia, sutikti, kad būtų patikrinti jūsų biografijos faktai, ir elektroniniu parašu sutikti atskleisti duomenis. Galiojantys įstatymai reikalauja, kad saugotume su darbo paraiškas teikiančiais kandidatais susijusius duomenis. Kandidato duomenys bus saugomi laikantis galiojančių įstatymų. „Nielsen“ gali pašalinti neaktyvius Kandidato duomenis iš savo duomenų bazės (įskaitant jūsų gyvenimo aprašymą), laikydamasi „Nielsen“ duomenų saugojimo įsipareigojimų ir politikų bei galiojančių įstatymų, arba juos pasilikti, kad jūsų įgūdžiai būtų įvertinti kitiems darbo pasiūlymams. Pasilikite mums pateiktos savo asmeninės informacijos kopiją.
 7. Duomenų atskleidimas. Kandidato duomenis daugiausiai (bet neišskirtinai) valdo „Nielsen“ žmogiškųjų išteklių skyriaus personalas ir jie gali būti saugomi elektroniniu būdu arba spausdintiniame dokumente.  Prie kandidato duomenų taip pat gali prieiti kitas su įdarbinimu ir informacijos tvarkymu susijęs personalas bei vyresnieji vadovai. Siekdami įgyvendinti jau minėtus tikslus ir dėl to, kad esame stambios tarptaušhtiniu mastu dirbančios grupės dalis, kartais Kandidato duomenis galime pateikti kitoms „Nielsen“ įmonių šeimos įmonėms. Taip pat kartais galime pateikti Kandidato duomenis teisėtvarkos ir valdžios institucijoms (pvz., darbo priežiūros ir mokesčių institucijoms), mūsų buhalteriams, auditoriams, teisininkams ir kitiems išoriniams profesionaliems patarėjams bei šalims, teikiančioms mums gaminius arba paslaugas (pvz., IT sistemų teikėjams, žmogiškųjų išteklių konsultantams). Nepaisydami kitų šio Pareiškimo nuostatų taip pat galime atskleisti Kandidato duomenis bet kuriai trečiajai šaliai, kai juos atskleisti reikalauja įstatymai, arba tai būtina mums siekiant pasinaudoti savo juridinėmis teisėmis, imtis veiksmų dėl neteisėtos veiklos arba apsaugoti bet kokį asmenį. Jei visa arba dalis įmonės parduodama, sujungiama arba kitais būdais perduodama kitam subjektui, taip pat galime perduoti Kandidato duomenis.
 8. Kandidato duomenų saugojimas, perdavimas ir apsauga. Galime saugoti Kandidato duomenis tiek, kiek reikia tikslams, nurodytiems Privatumo pareiškime, bet jokiu būdu ne ilgiau nei tai leidžia vietos įstatymai nuo duomenų surinkimo datos, bet jei būtumėte įdarbinti „Nielsen“, būtų taikomas kitas saugojimo laikotarpis. Įrašams, kurie konkrečiai nelaikomi Kandidato duomenimis, gali būti taikomas kitas saugojimo laikotarpis (pvz., gautų ir išsiųstų el. laiškų el. pašto serverio įrašai). Kandidato duomenų konfidencialumui apsaugoti naudojame saugos priemones (pvz., užkardas serveriams saugoti), bet asmens duomenų saugojimas ir perdavimas negali būti visiškai saugus.
 9. Sąmoningai nerenkame paraiškos duomenų iš jaunesnių kaip 13 metų amžiaus vaikų.
 10. Galime pakeisti darbo paieškos Privatumo pareiškimą. Darbo paieškos privatumo pareiškimas pakeičia bet kurį kitą pareiškimą, kurį jums galėjome suteikti dėl „Nielsen“ Kandidato duomenų rinkimo. Pasiliekame teisę atnaujinti ir pakeisti šio Darbo paieškos privatumo pareiškimo ir mūsų Kandidato duomenų apdorojimo praktikos medžiagą tiek, keik tai leidžia galiojantys įstatymai. Šiuo metu galiojančią šio Darbo apieškos privatumo pareiškimo versiją bet kada galite peržiūrėti svetainėje www.nielsen.com arba galite paprašyti jos kopijos žmogiškųjų išteklių skyriaus atstovo el. pašto adresu staffing@nielsen.com
 11. Šis Pareiškimas taikomas tik Kandidato duomenims.