Privatumas

SKAITMENINIO MATAVIMO PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

„Nielsen“ naudoja savo nuosavus skaitmeninio matavimo gaminius matuoti ir analizuoti, kaip vartotojai vartoja medijos turinį internete, mobiliaisiais įrenginiais ir naujomis technologijomis.

KAIP RENKAME DUOMENIS AUDITORIJAI MATUOTI?

Dirbame su įvairiomis įmonėmis, įskaitant duomenų teikėjus, reklamuotojus, reklamos agentūromis ir leidėjais, kad išmatuotume prisijungus arba neprisijungus prie interneto bet kokiu įrenginiu žiūrimo arba klausomo turinio efektyvumą ir sklaidą. Pavyzdžiui, padedama reklamuotojams geriau suprasti kampanijos veiksmingumą TV, radijo, kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių auditorijoms.

Štai kaip tai veikia: dalyvaujančios įmonės įtraukia „Nielsen“ priklausančią matavimo programinę įrangą į savo turinį (pvz., garso ir vaizdo įrašus, skelbimus ir kitą mediją, su kuria vartotojai gali susidurti arba ją vartoti) savo pasirinktose svetainėse, skelbimuose, programose ir vaizdo įrašų leistuvuose. Į turinį integruota „Nielsen“ priklausanti programinė įranga naudoja įvairias technologijas (įskaitant slapukus, pikselių žymes ir mūsų programinę įrangą, integruotą į mobiliąsias programėles) arba vandenženklius, kad rinktų informaciją, kuri mums padeda suprasti, kokį turinį vartotojai žiūri arba klauso, su kokiu turiniu sąveikauja, kurios reklamos kampanijos yra veiksmingos, ir apibendrinti svetainės arba programos lankytojų arba skaitmeninio turinio žiūrovų demografinę sudėtį. Pavyzdžiui, remdamiesi auditorijos matavimo ataskaita galime teigti, kad „JAV vakarinės pakrantės šiaurėje šią reklamos kampaniją peržiūrėjo 24 000 moterų nuo 24 iki 30 metų amžiaus“.

Taip pat dirbame su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kad pseudoniminius ir (arba) apibendrintus duomenis, kuriuos naudojame savo matavimams. „Pseudoniminiai duomenys“ reiškia asmens duomenis pagal kuriuos negalima tiesiogiai identifikuoti juos pateikusių asmenų. Pseudoniminiai duomenys gali būti informacija susijusi su, pavyzdžiui, slapuku, reklamos arba įrenginio identifikatoriumi arba kitu nuolatiniu unikaliu identifikatoriumi. „Apibendrinti duomenys“ reiškia rinkinį duomenų apie asmenų grupę arba segmentą, pagal kuriuos neįmanoma išskirti ir atpažinti atskirų asmenų.

Kartais mūsų mobilioji matavimo programinė įranga integruojama į „Adobe Primetime“, „TV Everywhere“ platformą, kuri suteikia vartotojams galimybę stebėti tiesiogines transliacijas, paruoštas programas arba laidas pagal pareikalavimą skirtinguose įrenginiuose. Sužinokite daugiau apie „Adobe Primetime“ ir perskaitykite „Adobe“ analizės gaminių privatumo pareiškimą.

„Nielsen“ auditorijos matavimo gaminiai ir „Nielsen Marketing Cloud“ naudoja skirtingus sprendimus. „Nielsen“ šioms dviem atskiroms „Nielsen“ gaminių linijoms naudoja ribotą kiekį su įrenginiais arba naršyklėmis susietų duomenų arba apibendrintų duomenų, kad jos abi veiktų našiau, bet auditorijos matavimo duomenys nėra naudojami tiesoginiam internetinių reklamos skelbimų pateikimui. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Nielsen Marketing Cloud“ renka ir naudoja duomenis skaitykite „Nielsen Marketing Cloud“ privatumo pareiškime.

KOKIUS DUOMENIS MES RENKAME?

Mes neidentifikuojame ir nesistengiame identifikuoti asmenų, iš kurių arba apie kuriuos renkame duomenis.

Mūsų nuosava skaitmeninio matavimo programinė įranga gali rinkti duomenis apie peržiūrėtą turinį (pvz., reklamos kampaniją arba laidos seriją), kur buvo peržiūrėtas turinys (pvz., kurioje svetainėje arba programoje) ir bendrąją informaciją apie įrenginį, kuriuo buvo peržiūrėtas turinys (pvz., planšetinis kompiuteris arba išmanusis telefonas, reklamos identifikatorius, IP adresas arba operacinė sistema). Tada susiejame duomenis su kitų įmonių duomenimis, kurios atpažįsta savo naudotojus arba kurios renka bendrus duomenis apie vartotojus. Šios įmonės pateikia „Nielsen“ apibendrintą arba pseudoniminę auditorijos statistiką. Šioms trečiosioms šalims neskelbiame, kokį turinį žiūrėjo jų naudotojai, ir „Nielsen“ niekada nesužino kitų įmonių naudotojų tapatybių.

Mūsų „Nielsen Digital Brand Effect“ paslaugos pateikia trumpas atsitiktines apklausas naudotojams, kurie susidūrė arba nesusidūrė su mūsų kliento turiniu. Jų atsakymai yra savanoriški. Jei žiūrovas atsako į apklausos klausimą, atsakymas įrašomas duomenų bazėje. Apklausose neprašomi ir nerenkami jokie tiesiogiai identifikuojami duomenys, bet renkamas IP adresas ir įrenginio identifikatorius.

KAIP NAUDOJAME ŠIUOS DUOMENIS?

Šiuos duomenis naudojame įvairioms įžvalgoms, ataskaitoms ir analizėms sudaryti, įskaitant auditorijos, kuri peržiūrėjo konkretų turinį sudėčiai nustatyti arba reklaminės kampanijos veiksmingumui įvertinti.

Taip pat galime patobulinti arba sukalibruoti surinktus duomenis, naudodami kitus internetinius arba autonominius duomenų šaltinius ir tyrimo įrankius, įskaitant „Nielsen“ apklausos grupių dalyvių peržiūrų duomenis (išskyrus asmenis identifikuojančią informaciją). Kitus duomenų šaltinius gali sudaryti socialiniai tinklai ir el. parduotuvės. Šie papildomi šaltiniai mums suteikia galimybę atlikti daugiau patikimų tyrimų ir analizių apie su interneto auditorijos demografiją, pomėgius ir naudojimo įpročius.

Į savo įžvalgas, ataskaitas ir analizes įtraukiame tik neidentifikuojamus arba apibendrintus duomenis.

KAM BENDRINAME ŠIUOS DUOMENIS?

Samdome arba bendradarbiaujame su kitomis įmonėmis ir asmenimis, kad šie mūsų vardu atliktų konkrečias funkcijas. Šie paslaugų teikėjai gauna prieigą prie duomenų, kurių reikia jų funkcijoms atlikti, bet jiems draudžiama naudoti duomenis kitais tikslais. Be to, galima suteikti duomenis trečiosioms šalims, kai juos atskleisti reikalauja įstatymai arba tai būtina norint pasinaudoti arba apsaugoti mūsų juridines teises arba imtis veiksmų dėl galimai neteisėtos veiklos, taip pat pardavimo, priskyrimo, bankroto arba kitais dalies arba visos mūsų įmonės arba turto perleidimo atvejais (tokiu atveju atsakingai stengsimės užtikrinti, kad duomenys būtų apsaugoti, kaip nurodyta Privatumo pareiškime). Taip pat galime bendrinti pseudoniminius duomenis, kad lengviau atliktume finansavimo, pakeitimo vertybiniais popieriais, draudimo ar kitas verslo veiklas.

KAIP SAUGOME ŠIUOS DUOMENIS?

Mes imamės visų pagrįstų organizacinių, techninių ir administracinių priemonių, kad apsaugotume mūsų valdomą informaciją. Deja, nėra įmanoma visiškai užtikrinti duomenų perdavimo internetu ir duomenų saugojimo sistemų saugumo.

KIEK LAIKO SAUGOME ŠIUOS DUOMENIS?

Duomenis saugome tiek, kiek būtina mūsų tyrimams ir analizei, kaip nurodyta Privatumo pareiškime, ir laikydamiesi galiojančių įstatymų. Duomenis galime saugoti JAV arba galime juos perkelti į kitas šalis. Kad ir kur būtų saugomi duomenys, laikomės šio Privatumo pareiškimo sąlygų ir galiojančių įstatymų.

KOKĮ PASIRINKIMĄ TURITE JŪS?

Manome, kad jums turėtų būti galima pasirinkti, ar prisidėti prie mūsų tyriimų ir įžvalgų. Jei šiuo metu nesate „Nielsen“ apklausos grupės dalyvis ir nenorite dalyvauti „Nielsen“ skaitmeninio matavimo tyrime, galite atsisakyti dalyvauti naršyklėje, spustelėdami čia.

Naršyklėse naudojame įprastinius HTTP slapukus ir vietinę HTML5 saugyklą. Vietinėje HTML5 saugykloje laikome tik kopiją unikalaus slapuko ID, priskirto jūsų HTTP slapukui, kuris laikomas jūsų įrenginyje. Kai atsisakote dalyvauti, mūsų atsisakymo mechanizmas pakeičia unikalų HTTP slapuką „OPT_OUT“ slapuku ir pašalina informaciją, kurią „Nielsen“ laiko jūsų HTML5 vietinėje saugykloje. Jei panaikinate visus įprastinius slapukus (tarp kurių yra „Nielsen“ HTTP „OPT_OUT“ slapukas), turite atsisakyti dalyvauti iš naujo. Turėkite tai omenyje, nes tai yra naršyklės lygmens atsisakymas, tad jei naudojate daugiau kaip vieną naršyklę, turite atsisakyti kiekvienoje iš jų. Jei persigalvosite ir užsinorėsite dalyvauti „Nielsen“ skaitmeninio matavimo tyrime, galite vėl sutikti dalyvauti. Turėkite omenyje, kad naršyklė „Safari“ nebepalaiko šios funkcijos ir automatiškai panaikina mūsų atsisakymo slapukus po 24 valandų. Jei nebenorite dalyvauti „Nielsen“ matavime, siūlome naudoti kitą naršyklę. Mobiliųjų programų aplinkoje reikalaujame, kad kiekviena programa, kurioje yra integruota „Nielsen“ matavimo programinė įranga, atskleistų, kad joje integruota „Nielsen“ matavimo programinė įranga ir suteiktų galimybę atsisakyti dalyvauti. Turėkite omenyje, kad kai kurios senesnės programos, kuriose yra „Nielsen“ programinės įrangos, gali pateikti tik programos lygio galimybę atsisakyti konkrečiame įrenginyje. Taigi, jei turite daugiau nei vieną senesnę programą, kurioje yra mūsų programinės įrangos, arba jei tą pačią senesnę programą naudojate daugiau nei viename mobiliajame įrenginyje, jums reikės atsisakyti kiekvienoje programoje, kiekviename įrenginyje.  Naujesnėse programose „Nielsen“ siūlo atsisakyti įrenginio lygmeniu. Jums tereikia aktyvinti parinktį „Limit Ad Tracking“ („iOS“ įrenginiuose) arba „Opt out of Ads Personalization“ („Android“ įrenginiuose) įrenginio nustatymuose. Jei turite tą pačią naujesnę programą daugiau kaip viename mobiliajame įrenginyje, turėsite pakeisti nustatymus kiekviename įrenginyje. Programos privatumo pranešime turėtų būti aiškiai nurodyta, kuris „Nielsen“ matavimo programinės įrangos atsisakymo tipas jums pasiekiamas.

ŠIO PRIVATUMO PAREIŠKIMO PASIKEITIMAI

Pasiliekame teisę naujinti ir keisti šį Privatumo pareiškimą. Pateiksime aprašą pasikeitimų, įtrauktų po paskutinio atnaujinimo dalyje „Naujausi Privatumo pareiškimo pasikeitimai“.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei turite pastabų arba klausimų apie šį Privatumo pareiškimą, arba norite susisiekti su mūsų ES duomenų apsaugos pareigūnu, susisiekite su mumis. Taip pat galite nusiųsti mums laišką šiais adresais:

Iš ES šalių:

Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Iš kitų šalių:
Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
JAV

Klausimus apie privatumą taip pat galima siųsti el. pašto adresu:
privacy.department@nielsen.com

APIE NIELSEN

„Nielsen Holdings plc“ (NYSE: NLSN) pasaulinė matavimo ir duomenų analizės įmonė, pateikianti išsamiausią ir patikimiausią viso pasaulio vartotojų ir rinkų paveikslą. Savo veiklai pasitelkiame unikalius „Nielsen“ duomenis ir kitus duomenų šaltinius, kad padėtume viso pasaulio klientams suprasti, kas vyksta šią akimirką, ko galima tikėtis ir kaip teisingiausia elgtis, remiantis šiomis žiniomis. Daugiau kaip 90 metų „Nielsen“ teikė ir analizavo duomenis remdamasi moksliniais tyrimais ir inovacijomis, nuolat kurdama naujus būdus, padedančius atsakyti į svarbiausius klausimus apie žiniasklaidą, reklamą, mažmeninę prekybą ir sparčiai besivystančią vartojimo prekių pramonę. „Nielsen“, viena iš S&P 500 įmonių veikia daugiau kaip 100 šalių, kuriose gyvena daugiau kaip 90 % pasaulio gyventojų. Jei reikia papildomos informacijos, apsilankykite www.nielsen.com.