MŪSU PRIVĀTUMA PRINCIPI

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”http://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-02-13T12:35:24.007-05:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

INTEGRĒTS PRIVĀTUMS

Patērētāja privātums Nielsen uzņēmumam ir galvenā prioritāte. Mēs paļaujamies galvenokārt uz demogrāfiskiem un apkopotiem datiem, kas mums neļauj tieši identificēt konkrētas personas, un gadījumos, kad mēs glabājam datus par konkrētām personām, mēs pienācīgi ierobežojam piekļuvi tiem. Mūsu iekšējās politikas un procedūras atbilst piemērojamiem likumiem un nozares standartiem visā pasaulē. Tajās ir integrēts arī Privātuma princips — apņemšanās ietvert pienācīgu privātuma aizsardzību mūsu produktu un pakalpojumu izstrādē un ieviešanā.

Šajā Privātuma paziņojumā aprakstīto praksi īsteno Nielsen uzņēmumu grupa, kas sadarbojas visā pasaulē. Uzziniet vairāk par Nielsen uzņēmumu saimi un sazinieties ar Nielsen Privātuma departamentu, lai saņemtu vairāk informācijas.

Mēs īstenojam patērētājam draudzīgus privātuma kontroles pasākumus, ko ir viegli atrast un viegli lietot. Turklāt kā ES iedzīvotājam vai kā citu valstu iedzīvotājam atbilstoši attiecīgajiem piemērojamiem likumiem jums var būt šādas ar jūsu datiem saistītas tiesības:

Mēs paļaujamies uz atbildīgu datu pārvaldību, un mēs pastāvīgi tiecamies uzlabot savu praksi un uzturēt augstus standartus savā uzņēmējdarbībā.

Aplūkojiet pa labi redzamo sānjoslu ar Privātuma informāciju, lai uzzinātu vairāk par konkrēto praksi, kas tiek ievērota dažādās Nielsen uzņēmējdarbības jomās.

Šie ir Nielsen ievērotie privātuma principi.

Izstrādājot savus produktus un pakalpojumus, mēs izvērtējam to iespējamo ietekmi uz personas datiem un savās datu apstrādes darbībās iestrādājam atbilstošus datu aizsardzības pasākumus, ņemot vērā pārējos tālāk aprakstītos privātuma principus.

Mēs esam apņēmušies īstenot atbildīgu mūsu pārziņā esošo datu pārvaldību un nodrošināt atbilstību visiem piemērojamiem datu aizsardzības likumiem, kas regulē personīgo datu vākšanu, lietošanu un izpaušanu. Nielsen iekšējā privātuma komanda uzrauga atbilstību piemērojamiem privātuma likumiem, pašregulējuma programmām, kurās mēs piedalāmies, un mūsu iekšējām privātuma politikām. Mēs izmantojam rīkus un metodes, kas izstrādāti, lai novērstu konkrētu personu identificējamību mūsu pārskatos un ieskatos, un mēs veicam pasākumus, lai novērstu iespēju, ka mūsu vāktie dati tiek izmantoti atkārtoti tādā veidā, par kādu mēs personas neesam informējuši un/vai kas var tās negatīvi ietekmēt.

Mūsu integrētās Nielsen Marketing Cloud platformas vajadzībām mēs piedalāmies šādās pašregulējuma programmās.

Uzziniet vairāk par Nielsen Marketing Cloud privātuma praksi.

Ja jums ir jautājumi par to, kā Nielsen vāc vai izmanto jūsu personas datus, vai arī vēlaties izmantot kādas no savām likumiskajām tiesībām saistībā ar saviem personas datiem (ieskaitot, ja piemērojams, tiesības piekļūt, dzēst vai pārnest), lūdzu, sazinieties ar mums. Ja piemērojams, jūs varat arī sazināties ar datu aizsardzības iestādi savā mītnes valstī.

Nielsen vāc personas datus no šādiem avotiem.

Mēs skaidri paziņojam, kādus datus vācam un kā tos lietojam. Mēs piedāvājam izvēli saistībā ar datu vākšanu atbilstoši katram konkrētam gadījumam un vācamo datu sensitivitātes kontekstam. Ekspertu grupu dalībnieki un respondenti piekrīt savu datu vākšanai un apstrādei un var savu dalību katrā laikā atsaukt. Fiziskām personām ir iespējams arī katrā laikā atteikties no tiešsaistes un mobilo datu vākšanas atļaujas.

Mēs pastāvīgi strādājam pie tā, lai mūsu vāktie personas dati būtu pilnīgi, precīzi, atbilstoši un atjaunoti.

Daudzi privātuma likumi prasa, lai uzņēmumi nosaka likumisku pamatojumu personas datu izmantošanai. Lai arī Nielsen ir noteicis atšķirīgus likumiskus pamatojumus dažādiem apstrādes veidiem, gandrīz visos gadījumos mūsu veiktās personas datu apstrādes pamatojums būs viens no tālāk minētajiem.

Ievērojot datu minimizācijas principu, mēs ierobežojam personas datu vākšanu līdz mazākajam apjomam, kas ļauj mums atvasināt jēgpilnus un precīzus mērījumus un ieskatus.

Mēs ierobežojam piekļuvi personas datiem un to izmantošanu, nodrošinot, ka tie pieejami tikai ar Nielsen saistītajiem uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem ar leģitīmiem uzņēmējdarbības mērķiem. Mēs esam ieviesuši ierakstu saglabāšanas politikas, lai ierobežotu personas datu glabāšanas ilgumu.

Mēs nodrošinām fiziskām personām samērīgas iespējas piekļūt saviem Nielsen rīcībā esošajiem personas datiem un labot tos, ja tie nav precīzi. Ja to atļauj piemērojamie likumi, mēs nodrošinām fiziskām personām arī iespējas pieprasīt, lai Nielsen rīcībā esošie personas dati par tām tiktu dzēsti vai neatgriezeniski anonimizēti, vai arī lai tām tiktu izsniegta to datu kopija vai pārsūtīta citai personai.

Mēs ievērojam piemērojamos likumus attiecībā uz bērnu datu vākšanu. Kad mēs vācam personas datus no bērniem, mēs to darām ar viņu vecāku piekrišanu, ko var katrā laikā atsaukt.

Mēs ievērojam piemērojamos vietējos likumus attiecībā uz piekļuvi personas datiem un to pārsūtīšanu uz ārzemēm.

Mēs nepārdodam datus, kas tieši identificē fiziskas personas, un mēs līgumiski aizliedzam saviem klientiem atkārtoti identificēt anonimizētus datus, ko mēs tiem sniedzam (piem., auditorijas statistiku). Turklāt mēs līgumiski aizliedzam datu saņēmējiem tos izmantot, lai pieņemtu lēmumus par kredītu, apdrošināšanu, izmitināšanu, nodarbinātību vai citus fiziskās personas tiesiski ietekmējošus lēmumus. Mēs līgumiski pieprasām, lai pakalpojumu sniedzēji, kam ir piekļuve mūsu datiem, tos glabātu drošībā un izmantotu, tikai lai sniegtu pakalpojumus, ko tie apņēmušies sniegt. Mēs sniegsim datus valsts un tiesībsargājošām iestādēm, ciktāl to pieprasa piemērojamais likums, lai aizsargātu Nielsen likumiskās intereses un, ja nepieciešams, aizsargātu citu personu veselību vai drošību.

Mēs ieviešam daudzlīmeņu organizatoriskos, tehniskos un administratīvos pasākumus, kas paredzēti mūsu pārziņā esošo personas datu aizsardzībai. Cita starpā tie ietver šādus: ierobežota piekļuve datiem; tādu tehnoloģisku pasākumu kā ugunsmūru, šifrēšanas, aizsardzības pret ļaunprogrammatūrām un ielaušanās noteikšanas izmantošana; tādu politiku īstenošana, kas pieskaņotas plašam likumisko prasību spektram; un prasības, kas liek ar mums saistītajiem uzņēmumiem īstenot drošas datu apstrādes prakses un stingri ievērot mūsu iekšējās politikas. Mums ir globāla kvalificētu datu drošības speciālistu organizācija, un mēs veicam regulāru sistēmas testēšanu un savu kontroles rīku atjaunināšanu, lai izmantotu visjaunākās tehnoloģijas un nodrošinātos pret jaunākajiem apdraudējumiem drošībai.

Mēs cenšamies cienīt to valstu kultūru atšķirības un vietējos likumus, kurās darbojamies.

Ja jums ir kādi komentāri vai jautājumi par šo Privātuma paziņojumu vai arī jūs vēlaties sazināties ar mūsu ES datu aizsardzības speciālistu, lūdzu, sazinieties ar mums (privacy.department@nielsen.com). Jūs varat mums arī sūtīt vēstuli uz tālāk minētajām adresēm.

No ES valstīm:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

No citām valstīm:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Privātuma jautājumus var iesniegt arī e-pastā:
privacy.department@nielsen.com.