Privātums

VIETNES PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

PAR NIELSEN

Mijiedarbība ar Nielsen, izmantojot šo vai citu Nielsen vietni.

Spēkā stāšanās datums: 2018. gada maijs

Šis Privātuma paziņojums attiecas uz informācijas vākšanu un izmantošanu šīs vietnes vajadzībām („šī vietne”). Šī vietne pieder Nielsen („mēs” vai „mums”). Uzziniet vairāk par Nielsen uzņēmumu grupu.

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat šī Privātuma paziņojuma noteikumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz informāciju, ko sniedzat, izmantojot mūsu Karjeras centru, attiecas mūsu Darba iespēju Privātuma paziņojums. Lai arī tā saskan ar šo Privātuma paziņojumu, tomēr Darba iespēju Privātuma paziņojums ietver papildu informāciju, kas paredzēta tieši personām, kuras piesakās darbā.

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) ir globāls mērījumu un datu analītikas uzņēmums, kas sniedz no pieejamajiem pilnīgāko un uzticamāko skatījumu uz patērētājiem un tirgiem visā pasaulē. Mūsu pieeja savieno Nielsen patentētos datus ar citu avotu datiem, lai palīdzētu klientiem visā pasaulē izprast, kas notiek patlaban, kas notiks tālāk un kā šīs zināšanas vislabāk izmantot. Vairāk nekā 90 gadus Nielsen nodrošina datus un analītiku, pamatojoties uz zinātnisko loģiku un inovāciju, pastāvīgi izstrādājot jaunas metodes atbildei uz svarīgākajiem jautājumiem, ar ko saskaras mēdiji, reklāmas, mazumtirdzniecības un strauji mainīgā patēriņa preču nozares. Nielsen, kas ir S&P 500 indeksā ietilpstošs uzņēmums, darbojas vairāk nekā 100 valstīs, aptverot vairāk nekā 90% pasaules iedzīvotāju. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet www.nielsen.com.

Ja jums ir kādi komentāri vai jautājumi par šo Privātuma paziņojumu vai arī jūs vēlaties sazināties ar mūsu ES datu aizsardzības speciālistu, lūdzu, sazinieties ar mums. Jūs varat mums arī sūtīt vēstuli uz tālāk minētajām adresēm.

No ES valstīm:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

No citām valstīm:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Privātuma jautājumus var iesniegt arī e-pastā:
privacy.department@nielsen.com.

Uzziniet vairāk par Nielsen uzņēmumu grupu.

Mēs vācam datus, ko jūs mums sniedzat. Kad jūs iesniegsit jautājumus, pieprasīsit informāciju vai sniegsit atsauksmes, izmantojot šo vietni, iespējams, mēs lūgsim jums tādu informāciju kā jūsu vārdu un uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, lai mēs varētu atbildēt vai īstenot prasīto. Iespējams, mēs lūgsim jūs sniegt citus ar jūsu jautājumu, pieprasījumu vai atsauksmi saistītus datus, piemēram, jūsu atrašanās vietu, darbības jomu un vēlamo saziņas metodi.

Šajā vietnē jūs varat arī izteikt pieprasījumus, lai izmantotu savas piemērojamos privātuma likumos noteiktās personīgās tiesības. Mēs vāksim un saglabāsim ar šādiem pieprasījumiem saistītus datus audita un likumīgas atbilstības nolūkos.

Mēs automātiski saņemam noteiktus datus, kad jūs apmeklējat šo vietni, tajā skaitā jūsu Interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas datus; datus par jūsu ierīci; datus, ko ievāc, izmantojot sīkdatnes, pikseļa atzīmes un citas līdzīgas tehnoloģijas; jūsu apmeklējuma datumu un laiku un vietni, ko apmeklējāt tieši pirms šīs vietnes apmeklēšanas.

Mēs arīdzan vācam datus par video un citādu saturu, ko jūs skatāt šajā vietnē, piemēram, satura veidu un nosaukumu un skatīšanas laiku.

LINKEDIN INSIGHT ATZĪME

Šī atzīme iespējo LinkedIn sludinājumus nielsen.com (vai saistīto vietņu, piem., origin-vip.nielsen.com) vietnes apmeklētājiem. LinkedIn Insight atzīme iespējo tādu metadatu kā IP adreses informācijas, laika zīmoga un notikumu (piem., lapas skatījumu) vākšanu. Visi dati tiek šifrēti. LinkedIn pārlūkprogrammas sīkdatne tiek glabāta pārlūkprogrammā, līdz sīkdatnes tiek dzēstas vai beidzas to derīgums (pamatojoties uz regulāru, sešu mēnešu derīguma termiņu, skaitot no pēdējās reizes, kad lietotāja pārlūkprogramma ielādēja Insight atzīmi). Lietotāji sīkdatnes var arī bloķēt vai dzēst. Vairāk informācijas pieejams šeit.

FACEBOOK DOMĒNA VERIFIKĀCIJA

Mērķis: rādīt Facebook sludinājumus nielsen.com (vai saistīto vietņu, piem., origin-vip.nielsen.com) vietnes apmeklētājiem, kā arī rediģēt metadatu informāciju (attēls, raksta / lapas nosaukums, īss raksta / lapas kopsavilkums) visiem Facebook ierakstiem ar Nielsen saturu. Domēna verifikācija ļauj Nielsen kontrolēt saišu un cita satura rediģēšanas privilēģijas, lai novērstu Nielsen domēna nepareizu lietošanu. Vairāk informācijas:

https://developers.facebook.com/docs/sharing/domain-verification/faq

https://www.facebook.com/about/privacy

https://ka-ge.facebook.com/policies/cookies/

TWITTER SLUDINĀJUMU ATZĪME

Mērķis: rādīt Twitter sludinājumus nielsen.com (vai saistīto vietņu – piem., origin-vip.nielsen.com) vietnes apmeklētājiem un izsekotu ar Nielsen lietotajiem Twitter sludinājumiem saistītās konversijas (piemērs: „Vietnes apmeklējums”).

Ar vietnēm saistīto konversiju izsekošana ļauj Nielsen mērīt darbības, ko lietotāji veic pēc tam, kad apskatījuši vai iedarbinājuši tā sludinājumus Twitter vietnē. Vairāk informācijas:

https://business.twitter.com/en/help/campaign-measurement-and-analytics/conversion-tracking-for-websites.html

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

PARDOT VIETNES ATZĪMES

Vairāk informācijas: https://www.pardot.com/blog/tags/

Nielsen piedalās Vispasaules Tīmekļa konsorcija (W3C) darbā ar mērķi izstrādāt stingru neizsekošanas (DNT) standartu. Tomēr patlaban DNT signālu un reakciju, kā arī pareizās ar DNT saistītās rīcības definīcijas un nozīmes nav definētas. Līdz brīdim, kad būs pabeigta šāda standarta izstrāde, Nielsen iespējamiem DNT signāliem nepiešķir nekādu nozīmi.

Datus, ko jūs mums sniedzat, mēs varam izmantot:

Lai atteiktos no Google Analytics veiktās izsekošanas visās vietnēs, apmeklējiet https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai atteiktos no Adobe Analytics, lūdzu, klikšķiniet šeit.

Saistībā ar vienu vai vairākiem iepriekš aprakstītajiem mērķiem mēs varam izpaust jūsu datus

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visa informācija, ko jūs ievietojat vai izpaužat ziņojumu sadaļās, tērzētavās, profila lapās, emuāros un citos pakalpojumos (ieskaitot sociālo mēdiju pakalpojumus), kur jūs varat ievietot informāciju un materiālus, ir publiski pieejama un būs redzama citiem šīs vietnes apmeklētājiem. Jums tas jāņem vērā, kad izlemjat šajā vietnē izpaust personas datus vai citu informāciju.

Šis Privātuma paziņojums neattiecas un mēs neesam atbildīgi ne par vienas trešās personas privātuma praksi, ieskaitot tās trešās personas, kas darbina vietnes, uz ko ievietotas saites šajā vietnē. Saites iekļaušana šajā vietnē nenozīmē, ka mēs vai ar mums saistītie uzņēmumi atbalsta ar saites starpniecību pieejamās vietnes praksi.

Mēs izmantojam samērīgus organizatoriskus, tehniskus un administratīvus līdzekļus, lai aizsargātu mūsu pārziņā esošos personas datus. Diemžēl neviena datu pārsūtīšana Internetā vai datu glabāšanas sistēma nevar garantēt 100% drošību. Ja uzskatāt, ka jebkādu mūsu rīcībā esošu jūsu datu drošība ir apdraudēta, lūdzu, nekavējoties paziņojiet mums par šo problēmu, sazinoties ar mums atbilstoši sadaļā „Saziņa ar mums” norādītajam.

Ja jūs vairs nevēlaties saņemt elektroniskos biļetenus, uz ko esat parakstījušies, jūs varat klikšķināt uz katra šāda sūtījuma apakšā esošās saites „atcelt abonementu”.

Ja jūs vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt, apslēpt vai citādi ierobežot mūsu darbības ar jūsu kontaktinformāciju vai citu informāciju, ko iepriekš mums sniedzāt, jūs varat sazināties ar mums.

Ja jūs sazināsities ar mums atbilstoši iepriekš norādītajam, mēs darīsim samērīgi iespējamo, lai identificētu visus ar jums saistītos datus, lai pildītu jūsu pieprasījumu.

Mēs glabāsim jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu dažādos šajā Privātuma paziņojumā minētos mērķus, ja vien likums neprasa vai neļauj ilgāku glabāšanas periodu.

Šī vietne nav paredzēta bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, un mēs lūdzam, lai bērni šo vietni neizmantotu. Ja mēs uzzināsim, ka esam saņēmuši datus no bērna, kas jaunāks par 13 gadiem, mēs veiksim samērīgi iespējamo, lai dzēstu šādus datus no saviem pierakstiem.

Jūsu sniegto informāciju vai datus, ko mēs ar šīs vietnes starpniecību ievācam, var glabāt un apstrādāt jebkurā valstī, kur darbojamies mēs vai mūsu pakalpojumu sniedzēji un/vai kur atrodas darba telpas. Tādējādi jūsu personas datus var pārsūtīt uz valstīm vai reģioniem, kur nedarbojas tādi datu aizsardzības vai privātuma likumi, kādi ir spēkā jūsu mītnes valstī. Šādos gadījumos mēs nodrošināsim, ka tiek īstenoti pienācīgi drošības pasākumi, lai aizsargātu jūsu personas datus. Lai saņemtu sīkāku informāciju par šādu pārsūtīšanu un mūsu izmantotajiem drošības pasākumiem šādas pārsūtīšanas sekmēšanai, sazinieties ar mums.

Mēs lūdzam jūs nesūtīt mums un neievietot šajā vietnē nekādus sensitīvus datus (piem., informāciju par rases vai etnisko piederību, politiskajiem uzskatiem, reliģisko vai citādu pārliecību, veselības stāvokli, kriminālo sodāmību, dalību arodbiedrībā vai valsts izsniegtus identifikācijas numurus). Ja mēs saņemsit kādus sensitīvus datus par jums, mēs ja tas būs nepieciešams, saņemsim no jums skaidru piekrišanu vākt un lietot šādu informāciju saskaņā ar piemērojamo likumu.

Laiku pa laikam mēs varam veikt izmaiņas šajā Privātuma paziņojumā. Šīs lapas augšpusē redzamais uzraksts „Spēkā stāšanās datums” norāda, kad šis Privātuma paziņojums tika pēdējoreiz pārskatīts. Visas izmaiņas stājas spēkā, kad mēs publicējam pārskatīto Privātuma paziņojumu šajā vietnē. Ja jūs lietojat šo vietni, tad uz jums attiecas tie Privātuma paziņojuma noteikumi, kas ir spēkā jūsu apmeklējuma laikā.