НАШИОТ ПРИНЦИП ЗА ПРИВАТНОСТ

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”http://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-02-13T12:35:24.007-05:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

ПРИВАТНОСТ СПОРЕД ДИЗАЈН

Приватноста на корисниците е врвен приоритет за Нилзен. Воглавно се потпираме на демографски и агрегирани податоци од кои не може директно да идентификуваме лица, и одржуваме соодветни граници за пристапот кон податоци во врска со конкретни поединци, таму каде што ги имаме тие податоци. Нашите интерни политики и процедури се согласно применливите закони и индустриски стандарди ширум светот. Тие исто така го вклучуваат принципот на Приватност според дизајн – обврска да вклучиме соодветни заштити на приватност при дизајнот и имплементацијата на нашите производи и услуги.  

Практиките опишани во оваа Изјава за приватност ги применуваат компаниите на Нилзен групата низ целиот свет. Дознајте повеќе во врска со  Нилзен семејството компании, и контакт со Одделот за приватност на Нилзен  за повеќе информации.

Применуваме корисничко-пријателски контроли за приватност кои може лесно да се најдат и лесно да се користат. Покрај тоа, за ЕУ резиденти, како и тоа што е применливо во други земји, може да ги имате следните права во однос на користењето на Вашите податоци од наша страна:

 • Право да поднесете жалба кај надзорен орган ако верувате дека Вашите податоци биле обработени на начин кој не е согласно применливите податоци и регулативи.
 • Право на пристап до податоците кои потенцијално сме ги собрале, а се однесуваат на Вас. Ве молиме внимавајте на тоа дека во исклучителни случаи може да наплатиме административна такса, во случај да се бараат дополнителни копии со информации.
 • Право на исправка на податоците кои сме ги собрале, а се однесуваат на Вас.
 • Право на приговор за одредени типови обработка на податоци.
 • Право да се избришат или де-идентифицираат Ваши лични податоци или да се ограничи обработката на такви податоци.
 • Право да се повлече согласноста за идна обработка на податоци.

Веруваме во одговорно управување со податоци и постојано целиме кон подобрување на нашите практики и одржуваме висок стандард за нашите индустрии.

Погледнете го дополнителното објаснување на десната страна во врска со Информациите за приватност за да дознаете повеќе во врска со конкретни практики проследени со различни области на работата на Нилзен.

Принципите за приватност на Нилзен вклучуваат:

При развој на нашите производи и услуги го проценуваме нивното потенцијално влијание врз личните податоци и вградуваме соодветни заштити на приватноста во нашите активности за обработка на податоци, земајќи ги во предвид и другите принципи за приватност опишани подолу.

ДОВЕРБА И ОДГОВОРНОСТ

Обврзани сме на одговорно управување со податоците под наша контрола и согласно сите применливи закони за заштита на податоци кои го регулираат прибирањето, користењето и откривањето на податоци за поединечни лица. Тимот за интерна политика на Нилзен ја надгледува усогласеноста со применливите закони за приватност, саморегулаторните програми во кои учествуваме и нашите интерни политики за приватност. Користиме алатки и методи кои се дизајнирани да спречат лицата да бидат идентификувани во наши извештаи и увиди, и преземаме чекори да спречиме податоците кои ги прибираме да бидат повторно употребени на начини за кои лицата не биле информирани и/или може негативно да влијаат на нив.

Нилзен учествува во следните саморегулаторни програми за нашата интегрирана Cloud платформа Нилзен Маркетинг :

 • Алијанса на дигитално огласување (The Digital Advertising Alliance (DAA)): Ги применуваме саморегулаторните принципи на DAA за онлајн бихејвиорално огласување, вклучувајќи ја примената на саморегулаторните принципи во мобилна околина.
 • Европска Алијанса за интерактивно дигитално огласување (The European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)): Ги применуваме Европските Принципи.
 • Иницијатива за мрежно огласување (The Network Advertising Initiative (NAI)): Го применуваме NAI кодексот на однесување.

Дознајте повеќе за практиките за приватност на Nielsen Marketing Cloud.

Ако имате прашање во врска со прибирањето и користењето на податоци од страна на Нилзен, или сакате да искористите било кое легално право во однос на Вашите лични податоци (вклучувајќи, таму каде што може тоа да се примени, и права на пристап, бришење, или преносливост), Ве молиме контактирајте нѐ. Исто така може да ги контактирате властите за заштита на податоци во Вашата матична земја, таму каде што е тоа применливо.  

ПОДАТОЦИ КОИ ГИ ПРИБИРА НИЛЗЕН

Нилзен прибира лични податоци од:

 • Нашите модератори—лица и домаќинства кои се согласиле со договор да учествуваат во еден или повеќе Нилзен панели. Исто така обработуваме лични податоци со цел да регрутираме лица за панели кои прецизно го претставуваат „вистинскиот пазар“.
 • Луѓето кои ги контактираме во врска со Нилзен анкетите направени онлајн, лично, по телефон, е-пошта, или обична пошта.
 • Прелистувачите или мобилните уреди кои ги мерат нашите дигитални и мобилни производи, или сегментирани во пазари за онлајн или мобилни реклами од страна на Nielsen Marketing Cloud.
 • Посетителите на нашите веб сајтови и луѓето кои нè контактираат преку нашите веб сајтови, е-пошта, или на други начини.
 • Јавни извори – во врска со јавни активности на одредени јавни личности, како што се професионални спортисти.
 • Јавно достапни објави на социјални медиуми, за производи кои ја мерат онлајн реакцијата на видео содржина, производи и брендови.
 • Нашите вработени, подизведувачи и деловни контакти во други компании во рамки на водење на нашиот бизнис.

ЗНАЧАЈНО ИЗВЕСТУВАЊЕ И ИЗБОР

Даваме јасно известување во врска со податоците кои ги прибираме и како ги користиме. Нудиме избори во врска со нашето прибирање податоци во време и контекст кои ја одразуваат осетливоста на податоците кои се прибираат. Модераторите и учесниците во анкета се согласуваат на прибирање и обработка на нивните податоци и може да го повлечат нивното учество во секое време. Лицата исто така имаат можност да се откажат во кое било време од нашето прибирање на онлајн и мобилни податоци.

КВАЛИТЕТ НА ПОДАТОЦИ

Работиме постојано да ги одржуваме личните податоци кои ги чуваме за да бидат целосни, прецизни, релевантни и тековни.

ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА

Многу закони за приватност бараат компаниите да воспостават правна основа за нивните употреби на лични податоци. И покрај тоа што Нилзен воспостави различни правни основи за различни типови обработка, во скоро сите случаи нашата основа за обработка на лични податоци ќе биде следната:

 • Извршување на договор—Нилзен управува со истражувачки панели и прави анкети на основа на договор – членство во панел или договор за истражување на пазар помеѓу Нилзен и нашите субјекти на истражување. За многу панели, овие договори ги покриваат сите членови на едно домаќинство, бидејќи практиките на истражување на пазар често бараат анализи на податоци на ниво на домаќинство.
 • Согласност—И покрај тоа што Нилзен ја базира обработката на лични податоци на согласност, може да бараме согласност директно од лица или таму каде што Нилзен е обработувачот на податоци (сервис провајдер на друга компанија), може да се потпираме на согласност добиена од страна на контролерот на податоци (трета страна која [вообичаено] има директна врска со лицето и добива согласност).
 • Легитимни интереси—Во некои случаи може да го засноваме процесирањето на лични податоци на нашиот легитимен интерес во изведувањето на истражување на пазарот или други услуги, поради неговите придобивки во подобрување на ефикасноста на нашите клиенти и пазарите во кои се активни. И покрај тоа што се повикуваме на ова како основа на нашата обработка, целиме кон тоа нашата активност да е соодветно урамнотежена со силни заштити на приватноста дизајнирани да се минимизираат ризиците за субјектите.

МИНИМИЗИРАЊЕ ПОДАТОЦИ И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРИБИРАЊЕ

Следејќи го концептот на минимизирање податоци го ограничуваме прибирањето на лични податоци до тој степен што ни овозможува сѐ уште да изведеме значајни и прецизни мерки и увиди.

 • Кога користиме директни идентификатори го ограничуваме пристапот до такви информации и внатрешно и надворешно и се потпираме на нашите мерки за безбедност на податоци, кои се дизајнирани да ја штитат приватноста на лицата.
 • Пред да добиеме податоци од трета страна, ги разгледуваме практиките за прибирање податоци на третата страна и известувањата за приватност кои се достапни за лицата за да се осигуриме дека нашето користење податоци е конзистентно со обврските кои што тие компании ги направиле кон лицата.
 • Откако сме ги отстраниле идентификациските елементи од податоците кои ги прибираме, преземаме чекори за да спречиме податоците да бидат поврзани со идентифицирачки податоци.

ОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА И ЗАДРЖУВАЊЕ

Го ограничуваме пристапот и употребата на лични податоци на Нилзен соработници и сервис провајдери со легитимна деловна цел. Воспоставивме политики за задржување на записи за да се ограничи колку долго чуваме лични податоци.

ПРИСТАП, КОРЕКЦИЈА, БРИШЕЊЕ И ПРЕНОСЛИВОСТ

Им обезбедуваме на лицата разумни можности да пристапуваат до нивните лични податоци кои Нилзен ги има и да ги коригираат ако се неточни. Таму каде што применливиот закон дозволува исто така им обезбедуваме можност на лицата да побараат податоците кои Нилзен ги има да бидат избришани или трајно де-идентифицирани или да добијат копија од нивните податоци или да бидат пренесени на друга странка.

ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЦА

Ги следиме применливите закони за прибирање податоци за деца. Кога прибираме лични податоци за деца тоа го правиме со согласност од родител, што може да биде повлечена во секое време.

ПРЕКУГРАНИЧЕН ПРЕНОС

Ги почитуваме применливите локални закони за прекуграничен пренос и пристап до лични податоци.

ОТКРИВАЊЕ ПОДАТОЦИ НА ТРЕТА СТРАНА

Не продаваме податоци кои директно идентификуваат лица и со договор им забрануваме на нашите клиенти да прават ре-идентификација на де-идентифицирани податоци кои им ги овозможуваме (на пр. статистика за пазар). Дополнително, со договор им забрануваме на корисниците на нашите податоци да ги користат за правење одлуки во врска со кредит, осигурување, домаќинство, вработување или други правни ефекти на лицата. Со договор ги обврзуваме сервис провајдерите кои имаат пристап до нашите податоци да ги чуваат безбедно и да ги користат само заради извршување на услугите за кои биле најмени да ги извршуваат. Ќе им овозможиме податоци на владата и органите за спроведување на законот до степен како што е неопходно според закон, за да ги заштитиме законските интереси на Нилзен, и таму каде што е потребно, да се заштити здравјето или безбедноста на останатите.

БЕЗБЕДНОСТ НА ПОДАТОЦИ

Применуваме повеќеслојни организациони, технички и административни мерки кои се дизајнирани да ги заштитат личните податоци под наша контрола. Овие вклучуваат, меѓу другото: ограничување пристап до податоци; користење технолошки мерки како заштитни ѕидови, енкрипција, заштита од штетни програми и детекција на упад; одржување политики кои се во согласност со широк опсег на законски услови; и одговорност на нашите соработници за одржување на безбедни практики на ракување со податоци и придржување до нашите интерни политики. Имаме глобална организација од квалификувани професионалци за безбедност на податоци и правиме редовно тестирање на системот и ги ажурираме нашите контроли за да бидеме во тек со технологијата која постојано се менува и со безбедносните закани.

ГЛОБАЛНО ВЛИЈАНИЕ, ЛОКАЛНО ДЕЛУВАЊЕ

Посветени сме на почит кон различните култури и локалните закони на земјите во кои работиме.

КОНТАКТ

Ако имате било какви коментари или прашања во врска со оваа Изјава за приватност, или сакате да го контактирате нашиот референт за Заштита на податоци во ЕУ, Ве молиме контактирајте нè. Можете исто така да ни испратите писмо на следните адреси:

Од земји на ЕУ:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

 

Од останати земји:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Прашањата во врска со приватноста може исто така да се испратат по е-пошта на:
privacy.department@nielsen.com.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРИВАТНОСТ

ПОТРЕБНА ВИ Е ПОМОШ?