Политика на приватност

Политика на приватност

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”http://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-06-24T16:39:18.228-04:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

Ние ја ажурираме оваа страница за да ги одразиме промените што се бараат во рамките на БДПР, новиот закон за приватност на ЕУ. Можете да го прочитате нашето ажурирано известување за приватност на англиски и наскоро ќе обезбедиме преведена верзија на нашата ажурирана изјава за приватност.

датум на стапување во сила: 8 август 2014

Nielsen се грижи за прашањата поврзани со приватноста и сака да ве запознае со начинот на собирање, користење и откривање на информациите. Овие правила за приватност се однесуваат на начинот на собирање и користење на информациите за оваа веб-локација www.nielsen.com/mk/mk (“локацијата” или “ние”). Локацијата ја поседува Nielsen.

Доколку ја користите локацијата, се согласувате со одредбите и условите од правилата за приватност.

За NIELSEN

Nielsen (NYSE: NLSN) е глобална информациска и мерна компанија со водечки пазарни позиции во маркетинг и кориснички информации, телевизиски и други медиумски мерења, електронско разузнавање, мобилно мерење и други поврзани средства. Седиштето на компанијата е во Њујорк, САД, а е присутна во околу 100 држави. Посетете ја www.nielsen.com за да добиете повеќе информации.

кои информации ги собираме

Информациите што ни ги давате. Кога поднесувате прашања, барате или ни давате повратни информации во врска со локацијата, ќе ви ги побараме соодветните лични информации, како што се име, адреса, телефонски број и адреса на е-пошта. Може да ви побараме и други информации во врска со барањето, како што се локацијата и индустриската гранка, приоритетниот начин на комуницирање како и други информации.

Информациите од користењето на локацијата. Автоматски добиваме информации кога ќе ја посетите локацијата. Во нив спаѓаат информации за адресата на интернет-протоколот (ИП), информации за прегледувачот, информации собрани преку колачињата, пикселските ознаки и другите технологии, датумот и времето на посета и веб-страницата што сте ја посетиле веднаш пред да ја посетите локацијата. Погледнете ги правилата за колачиња за да добиете повеќе општи информации за колачињата и за тоа кои колачиња ги користи Nielsen.

Како ги користиме информациите

Може да ги користиме информациите што ни ги давате доброволно:

  • За да ви одговориме на прашањата и да ги исполниме вашите барања.
  • За да ви испратиме важни информации во врска со локацијата, измените на одредбите, условите и правилата и/или други административни информации.
  • За да ви испратиме промотивна пошта за којашто сметаме дека ќе ве интересира.
  • За наши деловни цели, како што се анализа на податоци, ревизии, развивање нови производи, подобрување на нашата локација и нашите услуги, идентификување на тенденциите на употребата и одредување на ефикасноста на нашите комуникации.

Може да ги користиме информациите што ги добиваме од користењето на локацијата на следните начини:

·   Вашата ИП-адреса: “ИП-адресата” претставува број којшто автоматски му го доделува давателот на интернет-услуги (ИСП) на компјутерот што го користите. ИП-адресата автоматски се идентификува и се евидентира во датотеките од дневникот на серверот кога корисникот ќе ја посети локацијата, заедно со времето на посета и посетените страници. Собирањето на ИП-адресата е стандардна практика на интернет и многу веб-локации го прават тоа автоматски.

ИП-адресите ги користиме за мерење на нивото на користење на локација, за дијагностицирање проблеми со серверот и за администрирање на локацијата. ИП-адресите може да ги користиме и откриеме од истите причини од коишто ги користиме и откриваме личните информации. ИП-адресите, датотеките од дневникот на серверот и поврзаните информации не ги третираме како лични информации, освен ако соодветниот закон го бара спротивното.

·       Вашиот прегледувач: одредени информации ги собираме преку повеќето прегледувачи, како што се адресата за контрола на пристапот до медиуми (МАЦ), типот компјутер (Windows или Macintosh), резолуцијата на екранот, верзијата на оперативниот систем и типот и верзијата на интернет-прегледувачот.

·       Колачиња, пикселски ознаки, веб-ознаки и други слични технологии: колачињата се мали датотеки со податоци коишто вашиот прегледувач ги сместува во компјутерот или уредот. Терминот “колачиња” се однесува на колачињата и на другите слични технологии, како што се пикселски ознаки, веб-ознаки и чист ГИФ, што ги опфаќа Директивата за приватност во електронските комуникации на Европската Унија. Погледнете ги правилата за колачиња за да добиете повеќе општи информации за колачињата и за тоа кои колачиња ги користи Nielsen.

Овие информации ги користиме и откриваме во согласност со локалниот закон.

Доколку комбинираме информации што не се лични (информации што не ве идентификуваат лично) со лични информации ( како што е на пример, комбинирање на името со географската локација), комбинираните информации ќе ги третираме како лични сѐ додека се комбинирани.

кога ги споделуваме вашите информации

  • Вашите информации може да им се откријат на другите членовите од семејството компании Nielsen за целите што се опишани во правилата за приватност. Матичната компанија на Nielsen во САД е одговорна за управување со заедничките лични информации.
  • Вашите информации може да им се откријат на давателите на услуги од трета страна коишто овозможуваат услуги како што се, веб-удомување, анализа на податоци, обезбедување инфраструктура, ИТ-услуги, кориснички услуги, услуги за доставување е-пошта, ревизорски услуги и други слични услуги што им овозможуваат обезбедување на овие услуги.
  • Вашите информации може да им се откријат на луѓето на коишто им испраќате пораки преку локацијата.
  • Вие може да ги откриете своите информации преку таблите за пораки, разговорите, страниците од профилот, блоговите и другите услуги на коишто може да објавувате информации или материјали. Информациите што ги објавувате или откривате преку овие услуги ќе станат јавни и ќе им бидат достапни на посетителите на локацијата и на целата јавност. Бидете внимателни при откривање на личните или кои било информации на локацијата.
  • Вашите информации може да ѝ се откријат на третата страна во случај на реорганизација, спојување, продажба, заедничко вложување, префрлање, пренос или друга поделба на дел од бизнисот или целиот бизнис, имотот или акциите (и во случај на банкрот или слични постапки).
  • Вашите информации може да се откријат доколку сметаме дека тоа е неопходно или соодветно: (а) во согласност со соодветниот закон; (б) за почитување на правните процеси; (в) за да одговориме на барањата од јавните и владините органи вклучувајќи ги и тие што се наоѓаат надвор од државата во којашто живеете; (г) за да ги спроведеме одредбите и условите; (д) за да ја заштитиме нашата работа или работата на нашите филијали; (ѓ) за да ги заштитиме правата, приватноста, безбедноста или сопственоста што ни припаѓаат нам и/или на нашите филијали, вас или на другите и (е) да си овозможиме спроведување на достапните решенија или ограничување на претрпените штети.

локации од трета страна

Овие правила за приватност не се однесуваат и ние не сме одговорни за приватноста, информациите или другите практики на третите страни, вклучувајќи ги и третите страни што оперираат со одредена локацијата чијашто врска се наоѓа на локацијата. Доколку одредена врска се наоѓа на локацијата, тоа не значи дека ние или нашите филијали ја поддржуваме поврзаната локација.

безбедност

Користиме разумни организациски, технички и административни мерки за заштита на личните информации што се под наша контрола. За жал, за ниту еден пренос на податоци преку интернет или систем за складирање податоци не може да се гарантира дека е 100% безбеден. Доколку имате причина да верувате дека вашата комуникација со нас повеќе не е безбедна (на пример, доколку сметате дека безбедноста на вашата сметка ѝ е компромитирана), веднаш известете нѐ за проблемот контактирајќи со нас во согласност со секцијата Контактирајте со нас.

избор и пристап

Доколку повеќе не сакате да примате електронски билтени, промотивна пошта и друга пошта поврзана со другите производи или услуги што ги нудиме, може да кликнете на врската “откажи ја претплатата” што е достапна во секоја е-пошта или контактирајте со нас и побарајте да ве отстраниме од базата на податоци за промовирање преку е-пошта.

Контактирајте со нас доколку сакате да ги прегледате, поправите или ажурирате своите лични информации или да го намалите или на друг начин да го ограничите нивното користење.

Ќе се обидеме да ги исполниме вашите барања штом е тоа возможно. Доколку ја откажете вашата согласност според горенаведеното, нема да може да ги отстраниме личните информации од базите на податоци од нашите филијали со коишто веќе сме ги споделиле. Доколку ја откажете согласноста за примање промотивни пораки од нас, сѐ уште ќе ви испраќаме важни административни пораки како дел од тековното користење на производите и услугите.

период на задржување

Личните информации ќе ги задржиме колку што е потребно за остварување на целите подвлечени во правилата за приватност, освен ако законот не бара или дозволува подолг период на задржување.

користење на локацијата од страна на малолетни лица

Локацијата не е наменета за малолетници и бараме тие да не даваат лични информации преку локацијата.

меѓународен пренос

Личните информации може да ги складираме и обработуваме во државите каде што имаме свои капацитети и со тоа што ја користите локацијата, се согласувате со пренос на вашите информации надвор од државата во којашто живеете, вклучувајќи ги и САД.

Кликнете тука за да ја погледнете листата на земји кон кои може да се пренесат вашите лични податоци.

чувствителни информации

Бараме да не ни испраќате и да не ни откривате чувствителни лични информации (како што се информации поврзани со расно или етничко потекло, политички мислења, религиозни или други верувања, здравје, криминално минато или членство во синдикат) на или преку локацијата или на каков било друг начин.

ажурирање на правилата за приватност

Може да ги измениме овие правила за приватност. Погледнете го делот”Датум на стапување во сила” во горниот дел од страницата за да го видите датумот на последна измена на правилата за приватност. Измените ќе стапат во сила штом ги објавиме изменетите правила за приватност на локацијата. Доколку ја користите локацијата откако ќе ги направиме измените, тоа значи дека ги прифаќате изменетите правила за приватност.

контактирајте со нас

Контактирајте со нас доколку имате прашања за правилата за приватност.

Електронската комуникација не е секогаш безбедна, затоа не вклучувајте чувствителни информации во прашањата до нас.