Privacy

PRIVACYVERKLARING VOOR CARRIÈRES

Ingangsdatum: mei 2018

HET BEDRIJF NIELSEN

Kennisgeving – Beheer van gegevens van sollicitanten – Success Factors

Lees deze Kennisgeving aandachtig door. Door het indienen van Sollicitatiegegevens op deze website, stemt u in met de verzameling en het gebruik van gegevens van sollicitanten door Nielsen zoals hieronder beschreven.

 1. Over het bedrijf Nielsen. Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) is een internationaal bedrijf voor metingen en gegevensanalyse dat de meest complete en betrouwbare beschikbare weergave biedt van consumenten en markten over de hele wereld. Onze aanpak combineert eigen gegevens van Nielsen met andere gegevensbronnen om klanten over de hele wereld te helpen begrijpen wat er nu gebeurt, wat er daarna gebeurt en hoe ze het beste kunnen reageren op deze kennis. Nielsen levert al meer dan 90 jaar gegevens en analyses op basis van wetenschappelijke discipline en innovatie, en ontwikkelt voortdurend nieuwe manieren om antwoord te geven op de belangrijkste vragen waarmee de media, het adverteren, de detailhandel en de snel bewegende consumptiegoederenindustrie worden geconfronteerd. Een bedrijf van S&P 500, Nielsen heeft activiteiten in meer dan 100 landen en bereikt meer dan 90% van de wereldbevolking. Bezoek voor meer informatie www.nielsen.com. De afdeling Human Resources is per e-mail bereikbaar via staffing@nielsen.com.
 2. Doel en functie van Success Factors.. Success Factors is wervingssoftware voor human resources die namens Nielsen wordt beheerd. Sollicitanten kunnen een profiel maken en hun cv en sollicitatie indienen via de Success Factors-software.
 3. Verzameling van gegevens. De indiening van uw sollicitatie en daaraan gerelateerde gegevens is volledig vrijwillig. Als onderdeel van het sollicitatieproces verzamelt Nielsen gegevens over u, waaronder wat u indient op sollicitatieformulieren, uw cv en overige documenten. Dergelijke gegevens kunnen in eerste instantie bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, adres, telefoon, e-mailadres, geboortedatum, sociale zekerheidsnummer of ander identificatienummer, geslacht, beroep, opleidingsniveau en inkomen. Als Nielsen uw sollicitatie in overweging neemt of een aanbieding voor werk verlengt, kan Nielsen bepaalde aanvullende gegevens verzamelen, hetzij rechtstreeks van u of van derde partijen (bijv. achtergrondcontroles, indien dit is toegestaan door de lokale wetgeving). Gegevens die we over u van u of anderen ontvangen in verband met uw sollicitatie, worden in deze Privacyverklaring aangeduid als “Sollicitatiegegevens”.
  We kunnen Sollicitatiegegevens handmatig of elektronisch verzamelen en bewaren, en elektronische gegevensverzameling is mogelijk niet altijd duidelijk voor u. E-mailservers kunnen bijvoorbeeld ontvangen en verzonden e-mails bewaren. Wanneer Sollicitatiegegevens op een website van Nielsen worden verzameld, kunnen we cookie-technologie gebruiken om uw gebruik van onze online sollicitatieprocedures te faciliteren. Wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw browser ons automatisch een IP-adres en bepaalde andere gegevens, waaronder het type browser dat u gebruikt. Onze cookies op deze website worden uitsluitend gebruikt om uw online ervaring te faciliteren en worden niet gebruikt om beslissingen te nemen die aan werk zijn gerelateerd. U kunt ervoor kiezen om uw internetbrowser instellingen aan te passen om onze cookie te weigeren, maar dat kan uw gebruik van onze online sollicitatietools voor werk belemmeren of tegenhouden.

  Uw gebruik van het Success Factors-programma is volledig vrijwillig en vereist dat u gegevens invoert in de door Succes Factors gehoste omgeving. Uw gegevens worden verwerkt in en vervolgens opgeslagen op een lokale server die wordt gehost door onze serviceprovider, die mogelijk wordt gehost in de VS of in een ander land. We hebben de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat dergelijke hosting wordt toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Gegevens van de sollicitant kunnen worden beoordeeld door recruiters in alle delen van de wereld; sommige recruiters zijn fulltime medewerkers van Nielsen en sommige zijn externe contractanten.
 4. Gebruik van Sollicitatiegegevens.
  Nielsen kan de Sollicitatiegegevens gebruiken om schriftelijk, telefonisch of online met u te communiceren, uw sollicitatie te evalueren, de personeelsbehoefte en procedures van Nielsen te analyseren of anderszins om het wervingsproces en de medewerkersadministratie van Nielsen efficiënt te beheren. We kunnen Sollicitatiegegevens combineren met onderzoekstools en gegevens van andere bronnen.
 5. Accuraatheid van de Sollicitatiegegevens. Van tijd tot tijd kan Nielsen u vragen om de Sollicitatiegegevens die wij over u bewaren te beoordelen en bij te werken.
 6. Recht op toegang tot persoonsgegevens. U kunt uw Sollicitatiegegevens openen en corrigeren door u aan te melden bij succesfactoren en deze bij te werken. U kunt ook contact met ons opnemen via staffing@nielsen.com voor gedetailleerde informatie op te vragen over de gegevens die over u zijn verzameld, de categorieën en doeleinden van de verwerking van uw gegevens en de categorieën ontvangers die mogelijk toegang hebben tot uw gegevens. Als u een voorlopige aanbieding voor werk heeft ontvangen, kunt u zich aanmelden om uw gegevens te verifiëren, toestemming te geven voor een achtergrondcontrole, indien van toepassing, en een kennisgeving elektronisch ondertekenen. We zijn volgens de toepasselijke wetgeving verplicht om gegevens met betrekking tot kandidaten die solliciteren voor werk te bewaren. Sollicitatiegegevens worden bewaard in overeenstemming met de lokale wetgeving. Nielsen kan inactieve Sollicitatiegegevens verwijderen uit haar database (waaronder uw CV), onder voorbehoud van de bewaarplicht en het beleid van Nielsen en toepasselijke wetgeving, of deze bewaren om na te gaan of uw vaardigheden geschikt zijn voor andere kansen. Bewaar uw eigen kopie van de persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt.
 7. Openbaarmaking van gegevens. Sollicitatiegegevens worden voornamelijk (maar niet uitsluitend) beheerd door medewerkers Human Resources afdeling van Nielsen en kunnen elektronisch of op papier worden bewaard. Andere personeelsleden die betrokken zijn bij de werving of informatiebeheer hebben mogelijk ook toegang tot sommige of alle Sollicitatiegegevens, evenals het hogere management. Om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken en omdat we deel uitmaken van een grotere groep internationaal opererende bedrijven, kunnen we van tijd tot tijd Sollicitatiegegevens beschikbaar stellen aan andere bedrijven binnen de bedrijvenfamilie van Nielsen. Ook kunnen we van tijd tot tijd Sollicitatiegegevens beschikbaar stellen aan juridische en regelgevende autoriteiten (zoals arbeids- en belastingautoriteiten), aan onze accountants, auditors, advocaten en andere externe professionele adviseurs, en aan partijen die producten of diensten aan ons leveren (zoals leveranciers van IT-systemen en personeelsadviseurs). Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Verklaring, kunnen we Sollicitatiegegevens ook openbaar maken aan een derde partij wanneer openbaarmaking wettelijk is vereist of indien nodig is om ons in staat te stellen onze wettelijke rechten uit te oefenen, actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten of om de veiligheid van een persoon te beschermen. Als ons bedrijf of een deel ervan wordt verkocht, samengevoegd of anderszins wordt overgedragen aan een andere entiteit, kunnen we Sollicitatiegegevens overdragen als onderdeel van die transactie.
 8. Opslag, overdracht en beveiliging van Sollicitatiegegevens. We kunnen de Sollicitatiegegevens zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden vermeld, maar in ieder geval niet langer dan is toegestaan door de lokale wetgeving vanaf de datum van verzameling, tenzij u in dienst treedt bij Nielsen, in welk geval een andere bewaartermijn van toepassing kan zijn. Records die niet specifiek zijn aangemerkt als Sollicitatiegegevens, kunnen verschillende bewaartermijnen hebben (bijv. e-mailserver records van ontvangen of verzonden e-mails). We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van Sollicitatiegegevens te beschermen (zoals firewalls om servers te beschermen), maar de opslag en communicatie van persoonsgegevens kan niet altijd volledig veilig zijn.
 9. We verzamelen niet bewust gegevens over een sollicitatie van kinderen jonger dan 13 jaar.
 10. We kunnen deze Privacyverklaring voor carrière wijzigen. Deze Privacyverklaring voor carrière overstijgt en vervangt elke andere verklaring die we mogelijk hebben gepubliceerd over de verzameling en het gebruik van Sollicitatiegegevens door Nielsen. We behouden ons het recht voor om essentiële wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring voor carrière en onze werkwijzen bij het omgaan met Sollicitatiegegevens voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U kunt de actuele geldige versie van deze Privacyverklaring voor carrière altijd en overal online bekijken op www.nielsen.com, of u kunt een kopie aanvragen door contact op te nemen met een vertegenwoordiger van de afdeling Human Resources via staffing@nielsen.com.

   

 11. Deze Verklaring is alleen van toepassing op Sollicitatiegegevens.