Privacy

PRIVACYVERKLARING VOOR DIGITALE METINGEN

Nielsen gebruikt haar eigen digitale meetproducten om te meten en analyseren hoe consumenten omgaan met media online, via mobiele en opkomende technologieën.

HOE VERZAMELEN WE GEGEVENS VOOR DOELGROEPMETING?

We werken met verschillende bedrijven, waaronder gegevensproviders, adverteerders, reclamebureaus en uitgevers, om de effectiviteit en reikwijdte te meten van inhoud die online of offline wordt bekeken of beluisterd, ongeacht het apparaat dat mensen gebruiken om het te consumeren. We helpen adverteerders bijvoorbeeld bij het beter begrijpen van campagneprestaties voor doelgroepen van tv, radio, computers en mobiele apparaten.

Hier is hoe het werkt: deelnemende bedrijven nemen meetsoftware dat eigendom is Nielsen op in hun inhoud (bijv. audio, video, advertenties en andere mediagebruik die mogelijk betrokken is bij of erbij betrokken kan raken) op hun gekozen websites, advertenties, apps en videospelers. De eigen meetsoftware van Nielsen die in de inhoud is ingebouwd, maakt gebruik van verschillende technologieën (waaronder cookies, pixel-tags en onze software in mobiele applicaties) of watermerken om gegevens te verzamelen over welke inhoud gebruikers bekijken of waarnaar wordt geluisterd, welke advertentiecampagnes effectief zijn, en de samengevoegde demografische samenstelling van de bezoekers of kijkers van digitale inhoud van een website of applicatie. Een meetrapport voor een geselecteerde doelgroep kan bijvoorbeeld aangeven “deze advertentiecampagne is bekeken door 24.000 vrouwen in de leeftijdscategorie van 24 tot 30 jaar in de regio van de VS, Pacific Northwest.”

We werken ook samen met externe dienstverleners om pseudonieme en/of samengevoegde gegevens te verkrijgen, die we toevoegen aan onze metingen. “Pseudonieme gegevens”: persoonsgegevens waarvan de onderliggende personen niet gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd. Soorten pseudonieme gegevens omvatten gegevens die zijn geassocieerd met bijvoorbeeld een cookie, advertentie of apparaat identificatie of andere permanente unieke identificatie. “Samengevoegde gegevens” betekent een reeks gegevens over een groep of segment van personen die voorkomt dat specifieke personen binnen de groep worden geïdentificeerd.

Soms is onze mobiele meetsoftware ingebouwd in Adobe’s Primetime, een “Overal TV”-platform waarmee consumenten live, gelijktijdig en on-demand-programmering op verschillende apparaten kunnen bekijken. Meer informatie over Adobe Primetime en lees de privacyverklaring voor de analytische producten van Adobe.

Producten van Nielsen voor het meten van de doelgroep en Nielsen Marketing Cloud gebruiken verschillende oplossingen. Nielsen deelt een beperkt aantal aan apparaat of browser gekoppelde niet-identificeerbare of samengevoegde gegevens tussen deze twee afzonderlijke productlijnen van Nielsen om hun te helpen elke functie beter en efficiënter te laten werken, maar gegevens voor doelgroepmetingen worden niet rechtstreeks gebruikt om online advertenties te plaatsen. Lees voor meer informatie over hoe de Nielsen Marketing Cloud gegevens verzamelt en gebruikt de Nielsen Marketing Cloud Privacyverklaring.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

We identificeren niet of proberen niet te identificeren de personen waar we inhoudsmeting gegevens van of over verzamelen.

Onze eigen digitale meetsoftware kan gegevens verzamelen over de inhoud die werd bekeken (bijv. welke advertentiecampagne of welke aflevering van een programma), waar de inhoud werd bekeken (bijv. op welke website of in welke app) en algemene gegevens over het apparaat waarop de inhoud werd bekeken (bijv. tablet of smartphone, advertentie-ID, IP-adres of besturingssysteem). Vervolgens koppelen we die gegevens aan gegevens van andere bedrijven die hun eigen gebruikers herkennen of die over het algemeen gegevens verzamelen over consumenten. Deze andere bedrijven verstrekken Nielsen samengevoegde of pseudonieme statistieken over de doelgroep. We vertellen deze derde partijen niet welke inhoud hun gebruikers hebben bekeken en Nielsen achterhaalt nooit de identiteit van de gebruikers van de andere bedrijven.

Onze Nielsen Digital Brand Effect-diensten presenteren willekeurige korte enquêtes aan gebruikers die al dan niet zijn blootgesteld aan de inhoud van onze klanten. Antwoorden is vrijwillig. Als een kijker reageert op een enquêtevraag, wordt het antwoord opgeslagen in een database. De enquêtes vragen niet om of verzamelen geen direct identificeerbare gegevens, maar verzamelen een IP-adres en een apparaat-ID.

HOE GEBRUIKEN WE DEZE GEGEVENS?

We gebruiken deze gegevens om een verscheidenheid aan inzichten, rapporten en analyses te maken, waaronder de samenstelling van de doelgroep die bepaalde inhoud heeft bekeken, of over de effectiviteit van een reclamecampagne.

We kunnen de verzamelde gegevens ook verbeteren of kalibreren met andere online en offline gegevensbronnen en onderzoekstools, waaronder de kijkgegevens van panelleden van Nielsen (exclusief individueel identificeerbare gegevens). Overige gegevensbronnen kunnen sociale media of e-commerce websites zijn. Deze aanvullende bronnen stellen ons in staat om robuuster onderzoek en analyses uit te voeren met betrekking tot demografische kenmerken, voorkeuren en gebruik van het internetpubliek.

We nemen alleen niet-identificeerbare of samengevoegde gegevens op in onze inzichten, rapporten en analyses.

MET WIE DELEN WE DEZE GEGEVENS?

We gebruiken of huren andere bedrijven of personen in om namens ons bepaalde functies uit te voeren. Deze dienstverleners krijgen toegang tot de gegevens die nodig zijn om hun functies uit te voeren, maar mogen onze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Daarnaast kunnen we gegevens verstrekken aan derde partijen wanneer openbaarmaking wettelijk vereist is of indien nodig om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te behouden, of om actie te ondernemen met betrekking tot mogelijk illegale activiteiten, evenals in geval van verkoop, overdracht, faillissement, of andere verwijdering van alle of een deel van onze activiteiten of activa (in welk geval we redelijke maatregelen zullen treffen om ervoor te zorgen dat de gegevens worden beschermd zoals beschreven in deze Privacyverklaring). We kunnen ook pseudonieme gegevens delen om financiering, securitisatie, verzekeringen of andere noodzakelijke zakelijke activiteiten te faciliteren.

HOE GEBRUIKEN WE DEZE BEVEILIGDE GEGEVENS?

We gebruiken redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens die onder ons beheer vallen te beschermen. Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via internet of gegevensopslag gegarandeerd 100% veilig zijn.

HOE LANG BEWAREN WE DEZE GEGEVENS?

We bewaren gegevens zo lang als nodig is voor onze onderzoeks- en analysedoeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We kunnen gegevens opslaan in de VS of we kunnen ze overdragen naar een ander land. Waar we de gegevens ook bewaren, we zullen de voorwaarden van deze Privacyverklaring en toepasselijke wetgeving toepassen.

WELKE KEUZES HEEFT U?

We zijn van mening dat u een keuze moet hebben of u wel of niet bij wilt dragen aan ons onderzoek en onze inzichten. Als u momenteel geen panellid van Nielsen bent en niet wilt deelnemen aan het digitale meetonderzoek van Nielsen, kunt u zich in browsers afmelden door hier te klikken.

Met browsers gebruiken we zowel gewone HTTP-cookies als lokale HTML5-opslag. We bewaren in de lokale HTML5-opslag alleen een kopie van de unieke cookie-ID die is toegewezen aan onze HTTP-cookie die op uw apparaat is geplaatst. Wanneer u zich afmeldt, vervangt ons afmeldmechanisme de unieke HTTP-cookie door een cookie “AFGEMELD” en verwijdert de informatie die Nielsen heeft geplaatst in de lokale HTML5-opslag. Als u al uw reguliere cookies verwijdert (waaronder uw Nielsen HTTP “AFGEMELD”-cookie), moet u zich opnieuw afmelden. Houd er rekening mee dat omdat u zich in een browser afmeld en u meer dan één browser gebruikt, u zich bij elke browser moet afmelden. Als u van gedachten verandert en wilt deelnemen aan het digitale meetonderzoek van Nielsen, kunt u zich weer aanmelden. Let op dat de browser Safari niet langer deze functionaliteit ondersteunt en automatisch onze afmeld-cookies na 24 uur zal verwijderen. Als u zich wilt afmelden voor de meting van Nielsen, raden we u aan om een andere browser te gebruiken. In de mobiele app-omgeving vereisen we dat elke toepassing die actieve meetsoftware van Nielsen bevat, aangeeft dat de meting van Nielsen is opgenomen in die app en toegang biedt tot het afmelden bij Nielsen. Houd er rekening mee dat sommige oudere apps die de software van Nielsen bevatten, alleen een app-niveau en apparaat-specifieke afmelding kunnen aanbieden. Dus als u meer dan één oudere mobiele app met onze software heeft, of als u dezelfde oudere app op meer dan één mobiel apparaat heeft, moet u zich bij elke app op elk apparaat afmelden. In nieuwere apps biedt Nielsen een afmelding op apparaat-niveau. U hoeft alleen de optie “Advertenties beperken” (voor iOS-apparaten) of “Afmelden voor personalisatie van advertenties” (voor Android-apparaten) te activeren in de instellingen van uw apparaat. Als u dezelfde nieuwere app op meerdere mobiele apparaten heeft, moet u de instellingen op elk apparaat wijzigen. De Privacyverklaring van de app moet duidelijk maken welk type afmelding beschikbaar is voor de meetsoftware van Nielsen.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring bij te werken en te wijzigen. We zullen een beschrijving van de wijzigingen opgeven sinds de laatste update in het gedeelte “Recente wijzigingen in deze Privacyverklaring”.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot deze Privacyverklaring of contact wilt opnemen met onze EU-functionaris voor gegevensbescherming, neemt u dan contact met ons op. U kunt ons ook een brief sturen op de volgende adressen:

Vanuit EU-landen:

T.a.v.: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Vanuit overige landen:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Vragen over privacy kunnen ook per e-mail worden ingediend via:
privacy.department@nielsen.com

OVER NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) is een internationaal bedrijf voor metingen en gegevensanalyse dat de meest complete en betrouwbare beschikbare weergave biedt van consumenten en markten over de hele wereld. Onze aanpak combineert eigen gegevens van Nielsen met andere gegevensbronnen om klanten over de hele wereld te helpen begrijpen wat er nu gebeurt, wat er daarna gebeurt en hoe ze het beste kunnen reageren op deze kennis. Nielsen levert al meer dan 90 jaar gegevens en analyses op basis van wetenschappelijke discipline en innovatie, en ontwikkelt voortdurend nieuwe manieren om antwoord te geven op de belangrijkste vragen waarmee de media, het adverteren, de detailhandel en de snel bewegende consumptiegoederenindustrie worden geconfronteerd. Een bedrijf van S&P 500, Nielsen heeft activiteiten in meer dan 100 landen en bereikt meer dan 90% van de wereldbevolking. Bezoek voor meer informatie www.nielsen.com.