Privacy

VÅRE PERSONVERNSPRINSIPPER

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”http://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-02-13T12:35:24.007-05:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

INNEBYGGET PERSONVERN

Forbrukerpersonvern har topp prioritet hos Nielsen. Vi er hovedsakelig avhengige av demografiske og aggregerte data som vi ikke direkte kan identifisere personer gjennom, og vi opprettholder passende grenser for tilgang til data om bestemte personer der vi har det. Våre interne retningslinjer og prosedyrer samsvarer med gjeldende lover og industristandarder over hele verden. De innbefatter også prinsippet om innebygget personvern – en forpliktelse til å inkludere passende personvernsbeskyttelse i utforming og implementering av produktene og tjenestene våre.

Praksisen som er beskrevet i denne personvernerklæringen utføres av Nielsens konserngruppe som opererer sammen rundt om i verden. Lær mer om Nielsens familie av selskaper, og kontakt Nielsens personvernavdeling for mer informasjon.

Vi distribuerer brukervennlige personvernkontroller som er enkle å finne og enkle å bruke. For EU-innbyggere og som gjeldende i andre land, kan du i tillegg ha følgende rettigheter med hensyn til bruken av dataene dine:

 • Rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du mener at dataene dine er behandlet på en måte som ikke overholder gjeldende lover og forskrifter.
 • Rett til tilgang til data vi har samlet inn om deg. Vær oppmerksom på at vi i ekstraordinære tilfeller kan kreve en rimelig, administrativ avgift dersom det bes om ytterligere kopier av informasjon.
 • Rett til å korrigere unøyaktigheter i data vi samler inn om deg.
 • Rett til å motsette deg visse typer databehandling.
 • Rett til å få personopplysninger som vi samler inn om deg slettet eller avidentifisert, eller til å begrense behandling av slike data.

Vi tror på ansvarlig forvaltning av data, og vi arbeider kontinuerlig for å forbedre vår egen praksis og opprettholde en høy standard for våre næringer.

Ta en titt på personverninformasjonen i sidemenyen til høyre for å lære mer om spesifikk praksis som følges i de forskjellige områdene av Nielsens virksomhet.

Nielsens personvernprinsipper inkluderer:

Mens vi utvikler produktene og tjenestene våre, vurderer vi deres potensielle innvirkning på personopplysninger og integrerer passende personvernbeskyttelser i databehandlingsaktivitetene våre, med tanke på de andre personvernprinsippene som er beskrevet nedenfor.

TILLIT OG ANSVAR

Vi er forpliktet til ansvarlig forvaltning av dataene som er under vår kontroll og overholdelse av all gjeldende personvernlovgivning som regulerer innsamling, bruk og offentliggjøring av data om enkeltpersoner. Nielsens interne personvernteam overvåker overholdelse av gjeldende personvernlover, selvregulerende programmer vi deltar i og våre interne retningslinjer for personvern. Vi bruker verktøy og metoder som er utformet for å hindre at enkeltpersoner kan identifiseres i rapportene og innsiktene våre, og vi iverksetter tiltak for å hindre at dataene vi samler inn, blir brukt på måter som ikke har blitt kommunisert til enkeltpersoner og/eller kan påvirke dem negativt.

Nielsen deltar i følgende selvregulerende programmer for vår integrerte Nielsen Marketing Cloud-plattform:

 • Digital Advertising Alliance (DAA): Vi overholder DAAs selvregulerende prinsipper for atferdsbasert annonsering på nett, inkludert DAAs anvendelse av selvregulerende prinsipper til mobilmiljøet.
 • European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA): Vi overholder de europeiske prinsippene.
 • Network Advertising Initiative (NAI): Vi overholder NAIs forretningsetiske retningslinjer.

Lær mer om personvernspraksis for Nielsen Marketing Cloud.

Hvis du har spørsmål om Nielsens innsamling eller bruk av personopplysningene dine, eller ønsker å utøve noen av dine juridiske rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine (inkludert, når det er relevant, rett til tilgang, sletting eller overførbarhet), vær så snill og kontakt oss. Du kan også kontakte personvernsmyndigheten i hjemlandet ditt der det er aktuelt.

DATA NIELSEN SAMLER INN

Nielsen samler inn personopplysninger fra:

 • Våre paneldeltakere – enkeltpersoner og husholdninger som godtar å delta i en eller flere av Nielsens paneler. Vi behandler også personopplysninger for å rekruttere til paneler som nøye representerer «det totale publikum».
 • Personer vi kontakter i forbindelse med Nielsens spørreundersøkelser gjennomført på nett, personlig, via telefon, e-post eller post.
 • Nettlesere eller mobilenheter som måles av våre digitale og mobile produkter, eller segmenteres til publikum for nett- eller mobilannonser fra Nielsen Marketing Cloud.
 • Besøkende på nettstedene våre og personer som kontakter oss via nettstedene våre, via e-post eller på andre måter.
 • Offentlige kilder – om offentlige aktiviteter til visse offentlige figurer, som profesjonelle idrettsutøvere.
 • Offentlige tilgjengelige sosiale medieinnlegg, for produkter som måler nettreaksjon på videoinnhold, produkter og merker.
 • Våre ansatte, entreprenører og forretningskontakter hos andre selskaper som vi driver virksomhet med.

MENINGSFYLTE VARSLER OG VALG

Vi gir tydelig varsel om hvilke data vi samler inn og hvordan vi bruker dem. Vi tilbyr valg vedrørende datainnsamlingen vår ved et tidspunkt og i en kontekst som gjenspeiler sensitiviteten til dataene som samles inn. Paneldeltakere og respondenter på spørreundersøkelser er enige i innsamling og behandling av dataene deres og kan når som helst trekke tilbake sin deltakelse. Personer har også når som helst muligheten til å velge bort vår datainnsamling på nett og mobil.

DATAKVALITET

Vi jobber kontinuerlig for å opprettholde personopplysningene vi samler inn, slik at de er fullstendige, nøyaktige, relevante og oppdatert.

GRUNNLAG FOR BEHANDLING

Mange personvernlover krever at selskaper etablerer et lovlig grunnlag for deres bruk av personopplysninger. Mens Nielsen har etablert ulike lovlige grunnlag for ulike typer behandling, vil i nesten alle tilfeller grunnlaget vårt for behandling av personopplysninger være ett av følgende:

 • Utførelsen av en kontrakt–Nielsen driver sine forskningspaneler og gjennomfører spørreundersøkelser på grunnlag av en kontrakt – et panelmedlemskap eller en markedsundersøkelsesavtale mellom Nielsen og våre forsøkspersoner. For mange paneler omfatter disse avtalene alle medlemmene i en husstand, fordi markedsundersøkelsespraksis ofte krever analyse av data på husstandsnivå.
 • Samtykke–Når Nielsen baserer sin behandling av personopplysninger på samtykke, kan vi søke samtykke direkte fra enkeltpersoner eller, de Nielsen fungerer som databehandler (en tjenesteleverandør til et annet selskap), kan vi stole på samtykket innhentet av behandlingsansvarlig (en tredjepart som [typisk] har et direkte forhold til enkeltpersonen og får samtykke).
 • Legitime interesser–I noen tilfeller kan vi basere behandlingen av personopplysninger om vår legitime interesse for å utføre markedsundersøkelser eller andre tjenester på grunn av fordelene ved å forbedre effektiviteten til våre kunder og markedene der de operere. Når vi stoler på dette som grunnlag for behandling, sørger vi for at aktiviteten vår er balansert på grunn av sterke personvernbeskyttere utformet for å minimere risikoen for de registrerte.

DATAMINIMERING OG BEGRENSNING AV INNSAMLING

Ved å følge konseptet dataminimering begrenser vi innsamlingen av personopplysninger i den grad det er mulig, samtidig som vi kan utlede meningsfull(e) og nøyaktig(e) målinger og innsikt.

 • Når vi bruker direkte identifikatorer, begrenser vi tilgangen til slik informasjon både internt og eksternt, og stoler på våre tiltak for datasikkerhet som er utformet for å beskytte enkeltpersoners personvern.
 • Før vi oppnår tredjepartsdata, vurderer vi tredjeparts datainnsamlingspraksis og personvernerklæringene som blir gjort tilgjengelige for enkeltpersoner for å sikre at bruken av dataene stemmer overens med forpliktelsene de har gjort til enkeltpersoner.
 • Når vi har fjernet identifiserende elementer fra dataene vi samler inn, iverksetter vi tiltak for å forhindre at dataene blir knyttet til identifiserbare data.

BEGRENSET BRUK OG OPPBEVARING

Vi begrenser tilgang til og bruk av personopplysninger til Nielsens partnere og tjenesteytere med legitime forretningsformål. Vi har etablert retningslinjer for oppbevaring for å begrense hvor lenge vi beholder personopplysninger.

TILGANG, KORRIGERING, SLETTING OG OVERFØRBARHET

Vi gir enkeltpersoner rimelige muligheter til å få tilgang til personopplysninger som Nielsen har om dem og korrigerer de om de er unøyaktige. Når gjeldende lov tillater det gir vi også enkeltpersoner muligheter til å be om at personopplysningene Nielsen har om dem slettes eller permanent avidentifiseres, eller at en kopi av dataene deres blir gitt til dem eller overført til en annen part.

DATA OM BARN

Vi overholder gjeldende lover angående innsamling av data om barn. Når vi samler inn personopplysninger fra barn, gjør vi det med foreldrenes samtykke, som kan trekkes tilbake når som helst.

OVERFØRING OVER LANDEGRENSER

Vi respekterer gjeldende lokale lover vedrørende overføringer over landegrenser og tilgang til personopplysninger.

OVERFØRING AV DATA TIL TREDJEPARTER

Vi selger ikke data som direkte identifiserer enkeltpersoner, og vi forbyr i kontrakten med våre klienter å på nytt identifisere de avidentifiserte dataene vi gir dem (f.eks. publikumsstatistikk). Videre forbyr vi i kontraktene at mottakere av dataene våre kan bruke dem til å ta avgjørelser om kreditt, forsikring, boliger, ansettelse eller andre juridiske effekter på enkeltpersoner. Vi krever kontraktsleverandører som har tilgang til våre data for å holde den sikker og bruke den til å utføre bare de tjenestene de har vært forpliktet til å tilby. Vi vil oppgi data til myndigheter og rettshåndhevende enheter i den utstrekning det er nødvendig av gjeldende lovgivning, for å beskytte Nielsens juridiske interesser, og når det er nødvendig for å beskytte andres helse eller sikkerhet.

DATASIKKERHET

Vi implementerer flere lag med organisatoriske, tekniske og administrative tiltak som er utformet for å beskytte personopplysningene som er under vår kontroll. Disse inkluderer blant annet: begrensende tilgang til data, bruk av tekniske tiltak som brannmurer, kryptering, beskyttelse mot skadelig programvare og deteksjon av inntrengning, opprettholdelse av retningslinjer som er tilpasset et bredt spekter av juridiske krav, og å holde medarbeiderne våre ansvarlige for å opprettholde sikker databehandlingspraksis og overholde de interne retningslinjene våre. Vi har en global organisasjon av kvalifiserte og profesjonelle fagfolk innen datasikkerhet, og engasjerer oss i regelmessig systemtesting og oppdatering av kontrollene våre for å holde tritt med endringer i teknologi og sikkerhetstrusler.

GLOBAL REKKEVIDDE, LOKAL FØLELSE

Vi er forpliktet til å respektere de ulike kulturene og lokale lovene i landene vi opererer i.

KONTAKT OSS

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen, eller ønsker å kontakte vår databeskyttelsesansvarlig for EU, vennligst kontakt oss (privacy.department@nielsen.com). Du kan også sende oss brev til følgende adresser:

Fra land i EU:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business Park South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Fra andre land:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA


Personvernspørsmål kan også sendes via e-post til:
privacy.department@nielsen.com

INFORMASJON OM PERSONVERN