Løsninger

KUNNSKAPSBASERT MÅLING

LIVE RADIO – STREAMING AUDIO – PODCASTS – ON-DEMAND CONTENT

Bak vår audio-måling i Norge ligger et sterkt engasjement fra et stort globalt Nielsen team, med et felles mål om å levere det beste produktet for audio-lytting til det norske markedet.

De offisielle lyttertallene i Norge er basert på aggregerte og anonymiserte data fra lyttingen til faktiske mennesker.  Vi benytter verdensledende metoder for å dokumentere lyttingen, inkludert både census-måling og panelbaserte teknikker. Slik sikrer vi en representativ deltakelse fra alle deler av befolkningen. Nielsens “Total Electronic Audio Measurement” (TEAM) i Norge, scorer høyt både på validitet og reliabilitet.

NIELSEN PPM LYTTERTALL

HVORDAN GJØR VI DET?

I Norge måler vi lytting med en kombinasjon av følgende to metoder: 1) Nielsens bærbare målebrikke, Portable People Meter (PPM), for måling av “live” radiolytting, og 2) Nielsen Software Development Kit (SDK) for måling av lytting på digitale plattformer, inkludert både “live” og tidsforskjøvet lytting, samt podkaster.

PORTABLE PEOPLE METER (PPM)

PPM’en er selve kjernen i hvordan vi måler radiolytting i Norge. Medlemmene av lytterpanelet vårt bærer brikken med seg hele dagen. PPM’en fanger automatisk opp ikke-hørbare koder i radioinnholdet paneldeltakerne faktisk hører, og slik identifiseres hvilke radiostasjoner det lyttes til. Nielsen bruker deretter dataene fra PPM’ene til å produsere offisielle lyttertall det norske markedet. Lyttingen blir rapportert på minuttnivå.

DIGITAL AUDIO SOFTWARE DEVELOPMENT KIT (SDK)

Nielsen Digital Audio-måling bruker en census-basert metode for måling av digital lytting, både live og on-demand, og inkludert podkaster. Resultatet er en sømløs lyttermåling, uavhengig av plattform og utstyr brukt til lytting. Målingen skjer automatisk via brukerens egen app, og det kreves ingen egenaktivitet fra lytternes side.

DIGITAL VOLUMETRISK MÅLING

HER ER VI

PODCAST REKLAMETEST

Nielsen tilbyr målinger av annonser i podkast. Vi benytter oss av standardiserte spørsmål utarbeidet av Nielsens internasjonale analyse-team, og resultatene fra målingene er egnet som dokumentasjon på hvordan annonsen blir oppfattet av lytterne. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

NIELSEN AUDIO PODCAST