Solutions

Consumer Panels

Ang pagsukat ng kung ano ang binibili ng mga mamimili ay ang pundasyon ng Nielsen.Sinusubaybayan namin ang consumer behavior ng 250, 000 na kabahayan sa 25 bansa sa pamamagitan ng mga nangungunang consumer panel sa industriya. Ang lahat ng miyembro ng aming consumer panel ay mahusay, pinagkakatiwalaan, dekalidad at isa sa may pinakamalaking bilang ng panel per capita sa mundo.

How We Do It

Kinokolekta namin ang purchased data mula sa aming mga panelists na ini-inventory ang kanilang mga nabiling produkto sa pamamagitan ng handheld at mobile scanner. Natutukoy at naipapadala namin ang mga eksaktong nabili ng mga mamimili, hanggang sa UPC level. Maaaring gamitin ng mga brands, retailers, manufacturers at marketers ang data na ito upang matukoy ang mga pangunahing consumer behaviors sa mga retail outlets. Kapag nahanay sa retail sales data, ang mga makabuluhang pananaw mula sa aming Nielsen panel ay magbibigay-daan para sa’yo upang tukuyin ang “bakit”, maging ang “ano” sa likod ng iyong brand sales at pagkakataon na rin ito upang paghusayin ang iyong marketing strategies. Upang matiyak ang mga inaasahang resulta, ang mga kabilang sa Nielsen consumer panel ay maingat na ibinalanse ayon sa demographic at geographic characteristics ng populasyong sinusukat.

What this Means for You

Ang pag-alam sa kung magkano ang iyong nabenta sa bawat linggo at sa kung anong presyo ay isang parte lamang ng larawan; maging ang pagsusuri sa iyong performance na batay sa scanning data ay isang panimulang hakbang pa lamang. Upang mapalago ang sales, ang mga retailers at manufacturers ay kailangan pa ng mas malalim na pananaw para sa kaalaman ukol sa kung anu-ano ang mga posibleng consumer levers. Kailangan ko bang dagdagan ang bilang ng mga kabahayang bumibili ng aking brand? Kailangan ko bang hikayatin ang mga kabahayan upang higit pa silang bumili ng aking produkto at / o pataasin ang kanilang purchase frequency? Ang pag-unawa sa kung paano nakakaapekto ang household shopping behavior sa sales ng iyong store at brand ay magbibigay-daan para sa iyo upang paghusayin pa ang iyong marketing decisions at magbunga ng pinakamalaking kita.

Why Nielsen?

Ang Nielsen ay gumagamit ng mga pananaw mula sa consumer panel nito upang matulungan ang mga kliyente na sagutin ang kanilang mga pangunahing katanungan ukol sa consumer at negosyo sa loob ng 25 taon. Bilang bahagi ng aming commitment sa Total Consumer Measurement, sinisikap naming magbigay-handog ng mga natatanging pananaw sa mga manufacturers at retailers upang mabigyan sila ng pagkakataong matuklasan kung sino ang kanilang shopper, kung paano sila bumibili, at bakit maaaring magbago ang kanilang pag-uugali sa paglipas ng panahon—-ito’y pagtulong sa iyo sa pagbuo ng mga strategies upang lumago ang iyong negosyo.

Learn more about consumer panel & retail measurement.