O Nas

Odpowiedzialność Społeczna I Ekologiczna

Każdego dnia Nielsen wspiera swoich pracowników na całym świecie w celu oddziaływania na lokalne społeczności.

JAK TO ROBIMY

Poprzez naszą działalność podstawową wspieramy klientów w zaspokajaniu potrzeb konsumentów oraz maksymalizacji ich własnych działań w zakresie oddziaływania społecznego.

Poprzez wolontariat,użyczamy swojego czasu oraz umiejętności wybranym liderom organizacji non-profit oraz NGO.

Poprzez zespołowy wolontariat firmy Nielsen nasze koleżanki i koledzy z całego świata poświęcają swój czas, by pracować na rzecz swoich społeczności.

WSPIERANI PRZEZ NASZYCH LUDZI

Nasz firmowy program społecznej odpowiedzialności upoważnia pracowników firmy Nielsen na całym świecie do prowadzenia oraz udziału w projektach, które w sposób nietuzinkowy wpływają na społeczności zarówno lokalnie jak i w sposób globalny. Tutaj właśnie przedstawiamy niektóre z ich relacji.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z pełnymi pasji pracownikami, by dowiedzieć się więcej o ich staraniach lub zaproponować sposoby rozszerzania ich działań.

NA CZYM SIĘ KONCENTRUJEMY

GŁÓD i ODŻYWIANIE

Organizacja Narodów Zjednoczonych ocenia, że na całym świecie blisko miliard ludzi jest niedożywionych. Nielsen dysponuje najbogatszą bazą danych o zwyczajach żywieniowych ludzi – chcielibyśmy poprawić stan odżywienia na świecie.

EDUKACJA

Nielsen wspiera klientów poprzez informacje. Pojedyncze osoby i całe społeczności stają się silniejsze dzięki zdobytej wiedzy. W naszych staraniach zmierzających do poprawienia globalnych możliwości edukacyjnych inwestujemy w model STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka) – oto obszary powiązane z naszą działalnością .

DOSTĘPNOŚĆ TECHNOLOGII

Ponad dwie trzecie populacji świata nie korzysta z Internetu. W firmie Nielsen wiemy, jak technologia może poprawić poziom życia pod względem społecznym i ekonomicznym, Chcemy rozwijać dostęp do technologii  i pomóc ją zrozumieć.

RÓŻNORODNOŚĆ

Działalność firmy Nielsen opiera się na zrozumieniu różnorodności. Słyszymy głosy i dostrzegamy wybory różnych ludzi i społeczności. Pielęgnujemy relacje z różnymi dostawcami na całym świecie. Naszym celem jest zwiększenie poziomu zrozumienia oraz rozszerzenie zasięgu na różne społeczności – wszędzie tam, gdzie działamy.

STABILIZACJA ŚRODOWISKOWA

Przy pomocy naszych globalnych zasobów oraz zespołów ds. nieruchomości, jak również lokalnych eko-zespołów ograniczamy nasz wpływ na środowisko, co jednocześnie poprawia nasz tryb działania. Począwszy od ograniczania ilości odpadów elektronicznych, poprzez darowizny nieużywanych już komputerów aż do zwiększania efektywności energetycznej naszych największych ośrodków i biur danych; od wprowadzania bardziej ekologicznych sposobów podróżowania do planowania bardziej przyjaznych środowisku wydarzeń korporacyjnych, zespoły firmy Nielsen poszukują nieszablonowych metod minimalizacji ilości śmieci oraz zmniejszenia zużycia wody i energii.