Privacy

INFORMACJA O DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

Marketing usług: Nielsen nie świadczy usług bezpośrednio ogółowi odbiorców, zamiast tego sprzedaje usługi innym spółkom, instytucjom i agencjom rządowym. W związku z tym dane osobowe, które wykorzystujemy na potrzeby marketingu naszych usług, dotyczą pracowników klienta i potencjalnych podmiotów klienta. Poniżej znajduje się ogólne oświadczenie dotyczące naszych praktyk; Nielsen przestrzega wszystkich przepisów prawa dotyczących marketingowych wiadomości e-mail.

Nielsen może wysyłać wiadomości marketingowe osobom, które wyraziły na nie zgodę, albo osobom zajmującym kluczowe stanowiska u obecnych albo potencjalnych klientów, którzy naszym zdaniem mogą być zainteresowani usługami Nielsen. Możemy pozyskiwać dane kontaktowe bezpośrednio od osób fizycznych, z katalogów spółek albo z innych publicznie dostępnych źródeł.

Marketingowe wiadomości e-mail wysyłane przez Nielsen naszym kontaktom biznesowym mogą zawierać tagi pikselowe, sygnały nawigacyjne albo wiadomości e-mail w formacie HTML, które śledzą i zgłaszają Nielsen czynności podjęte przez odbiorców w odpowiedzi na nasze wiadomości e-mail (np. czy wiadomość została otwarta, przeczytana lub usunięta).

Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać marketingowych wiadomości e-mail od Nielsen, mogą Państwo kliknąć łącze rezygnacji z subskrypcji, znajdujące się w każdej takiej wiadomości e-mail, albo skontaktować się z nami i zażądać, abyśmy usunęli Państwa z naszej bazy danych marketingowych wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania od nas marketingowych wiadomości e-mail, wciąż możemy wysyłać Państwu ważne wiadomości administracyjne w związku z dalszym korzystaniem przez Państwa z naszych produktów albo usług.

Rekrutacja panelistów i osób ankietowanych: Nielsen rekrutuje panelistów i osoby ankietowane za pomocą różnych metod, w tym reklam internetowych, wiadomości bezpośrednich i rozmów telefonicznych. Wybieramy potencjalne osoby ankietowane albo panelistów na różne sposoby, w zależności od określonego panelu bądź ankiety albo kraju, w którym prowadzimy działalność. Mogą one obejmować losowe wybieranie numerów telefonu w celu skontaktowania się z każdym gospodarstwem domowym o określonym kodzie pocztowym albo nabywanie od zewnętrznych brokerów danych list numerów telefonu albo adresów gospodarstw domowych, które potencjalnie pokrywają się z wymaganymi przez nas danymi demograficznymi. Jeżeli nie życzą sobie Państwo być rekrutowani do naszych paneli bądź ankiet, mogą Państwo zażądać, abyśmy dodali Państwa do naszej listy osób, do których nie wolno nam dzwonić, jeżeli skontaktujemy się z Państwem przez telefon. Mogą Państwo również zignorować nasze wiadomości bezpośrednie albo reklamy internetowe.

W trakcie rekrutacji panelistów i osób ankietowanych za pomocą rozmów telefonicznych prowadzimy wewnętrzną listę osób, do których nie wolno nam dzwonić; osoby na tej liście mogą zażądać, aby Nielsen nie kontaktował się z nimi przez okres do pięciu lat.