Privacy

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W WITRYNIE INTERNETOWEJ

INFORMACJE O NIELSEN

Interakcje z Nielsen za pośrednictwem tej lub innej witryny internetowej Nielsen.

Data wejścia w życie: Maj 2018 r.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy gromadzenia i wykorzystywania informacji pozyskiwanych z tej witryny internetowej („ta witryna”). Ta witryna należy do Nielsen („my” lub „nas”). Więcej informacji na temat grupy spółek Nielsen.

Korzystając z tej witryny, użytkownik podlega postanowieniom niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Należy pamiętać, że informacje udostępniane przez użytkownika za pośrednictwem Centrum Kariery podlegają Oświadczeniu o ochronie prywatności Centrum Kariery. Oświadczenie o ochronie prywatności Centrum Kariery jest zgodne z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, jednakże zawiera dodatkowe informacje dotyczące osób ubiegających się o pracę.

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną spółką zajmującą się analityką pomiarową i analizą danych, zapewniającą najbardziej kompleksową i wiarygodną analizę w zakresie konsumentów i rynków na całym świecie. Nasze podejście łączy dane własnościowe Nielsen z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się teraz, co zdarzy się potem oraz jak najlepiej tę wiedzę wykorzystać. Od ponad 90 lat Nielsen dostarcza dane i analizy oparte na rygorystycznym podejściu naukowym i innowacjach, nieustannie opracowując nowe sposoby uzyskiwania odpowiedzi na najważniejsze pytania, z którymi mierzą się branże medialne, reklamowe, handlu detalicznego i szybko rozwijający się sektor dóbr konsumpcyjnych. Nielsen, spółka wchodząca w skład indeksu giełdowego S&P 500, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, obejmując ponad 90% światowej populacji. Więcej informacji znaleźć można pod adresem www.nielsen.com.

KONTAKT

W przypadku uwag lub pytań w zakresie Oświadczenia o ochronie prywatności albo potrzeby skontaktowania się z naszym Inspektorem ochrony danych w UE, prosimy o kontakt z nami. Można przesłać nam pismo na poniższe dane adresowe:

Na terenie krajów UE:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Na terenie innych krajów:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
85 Broad Street
Nowy Jork, NY 10004
USA

Pytania dotyczące ochrony prywatności można również kierować pocztą elektroniczną na adres:
privacy.department@nielsen.com.

Więcej informacji na temat grupy spółek Nielsen.

 • Dane gromadzone w tej witrynie
 • W jaki sposób wykorzystujemy dane
 • Kiedy udostępniamy dane użytkownika
 • Witryny internetowe podmiotów zewnętrznych
 • Bezpieczeństwo danych
 • Wykonanie przysługujących użytkownikowi praw
 • Przechowywanie danych
 • Korzystanie z tej witryny przez dzieci
 • Przekazywanie danych za granicę
 • Dane wrażliwe
 • Aktualizacje niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności
 • Kontakt z nami

DANE GROMADZONE W TEJ WITRYNIE

Gromadzimy dane podawane przez użytkownika. W przypadku przesyłania pytań, żądania informacji lub przesyłania nam opinii zwrotnych za pośrednictwem tej witryny możemy poprosić użytkownika o podanie takich danych jak jego imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail w celu udzielenia odpowiedzi lub podjęcia działań. Możemy również poprosić użytkownika o podanie innych danych związanych z jego zapytaniem, żądaniem lub opinią zwrotną, takich jak lokalizacja geograficzna, branża i preferowana metoda kontaktu.

Za pośrednictwem tej witryny użytkownik może również zażądać skorzystania ze swoich praw jako osoba fizyczna na mocy obowiązujących przepisów prawa. Będziemy gromadzić i przechowywać dane dotyczące takich żądań na potrzeby audytu i zachowania zgodności.

Automatycznie otrzymujemy pewne dane, gdy użytkownik odwiedza tę witrynę, w tym: adres protokołu internetowego (IP) użytkownika; dane dotyczące przeglądarki; dane dotyczące urządzenia użytkownika; dane zebrane za pomocą plików cookie, tagów pikselowych i innych podobnych technologii; datę i godzinę odwiedzenia witryny; oraz witryny internetowe odwiedzane bezpośrednio przed odwiedzeniem tej witryny.

Gromadzimy również dane dotyczące filmów wideo i innych treści, które użytkownik wyświetlał w tej witrynie, takie jak rodzaj i nazwa tych treści oraz godzina ich wyświetlania.

LINKEDIN INSIGHT TAG

Ten znacznik pozwala na wyświetlanie reklam LinkedIn w witrynie nielsen.com (lub podobnych witrynach – np. origin-vip.nielsen.com) osobom odwiedzającym witrynę. Linkedin insight tag umożliwia gromadzenie takich metadanych jak informacje dotyczące adresu IP użytkownika, znacznika czasu i zdarzeń (np. wyświetleń witryny). Wszystkie dane są szyfrowane. Plik cookie LinkedIn jest przechowywany w przeglądarce użytkownika do czasu usunięcia go przez użytkownika albo do czasu jego wygaśnięcia (wygaśnięcie następuje sześć miesięcy po ostatnim wczytaniu Insight Taga przez przeglądarkę użytkownika). Użytkownicy mogą w dowolnej chwili zablokować lub usunąć pliki cookie. Więcej informacji znajduje się tutaj.

WERYFIKACJA DOMENY FACEBOOK

Cel: wyświetlanie reklam Facebooka w witrynie nielsen.com (lub podobnych witrynach – np. origin-vip.nielsen.com) osobom odwiedzającym witrynę oraz edytowanie informacji dotyczących metadanych (grafika, tytuł artykuły/strony, krótkie streszczenie artykułu/strony) w zakresie wszystkich komunikatów publikowanych na Facebooku dotyczących treści Nielsen. Weryfikacja domeny umożliwia Nielsen kontrolowanie prawa do redagowania łączy i innych treści, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu domeny Nielsen. Więcej informacji:

https://developers.facebook.com/docs/sharing/domain-verification/faq

https://www.facebook.com/about/privacy

https://ka-ge.facebook.com/policies/cookies/

TWITTER ADS TAG

Cel: wyświetlanie reklam Twittera w witrynie nielsen.com (lub podobnych witrynach – np. origin-vip.nielsen.com) osobom odwiedzającym witrynę oraz śledzenie konwersji (przykład: „wyświetlenia witryny”) związanych z wykorzystaniem reklam Twittera przez Nielsen.

Śledzenie konwersji w witrynach umożliwia Nielsen pomiary czynności wykonywanych przez użytkowników po wyświetlaniu reklam na Twitterze lub podjęciu działań z nimi związanych. Więcej informacji:

https://business.twitter.com/en/help/campaign-measurement-and-analytics/conversion-tracking-for-websites.html

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

TAGI WITRYNY PARDOT

Więcej informacji: https://www.pardot.com/blog/tags/

JAK NIELSEN ODPOWIADA NA SYGNAŁY „NIE ŚLEDŹ” („DO NOT TRACK”).

Nielsen uczestniczy w procesie opracowania rzetelnego standardu „Nie śledź” (Do Not Track, DNT) prowadzonym przez konsorcjum World Wide Web (World Wide Web Consortium, W3C). Jednak definicje i znaczenia sygnałów DNT i odpowiedzi oraz prawidłowe zachowania dotyczące sygnałów DNT nie zostały dotychczas zdefiniowane. Do momentu, w którym nastąpi finalizacja standardu, Nielsen nie przypisuje żadnego znaczenia potencjalnym sygnałom DNT.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE

Podawane przez użytkownika dane możemy wykorzystywać do:

 • udzielania odpowiedzi na pytania i żądania użytkownika;
 • przesyłania użytkownikowi informacji dotyczących tej witryny, zmian w regulaminach i politykach lub innych informacji administracyjnych;
 • przesyłania użytkownikowi komunikatów o charakterze komercyjnym, które naszym zdaniem mogą go zainteresować (chyba że użytkownik zdecyduje, że nie chce ich otrzymywać);
 • do naszych wewnętrznych celów biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, doskonalenie tej witryny lub naszych usług, identyfikowanie tendencji użytkowania oraz określanie skuteczności naszych komunikatów.

Możemy gromadzić dane dotyczące korzystania z naszej witryny w następujący sposób:

 • Adres IP: Adres IP to numer przypisany przez dostawcę usług internetowych (Internet Service Provider, ISP) urządzeniu używanemu przez użytkownika. Podczas każdych odwiedzin użytkownika w tej witrynie nasz serwer automatycznie identyfikuje i rejestruje adres IP użytkownika wraz z godziną odwiedzin i odwiedzanymi stronami. Gromadzenie adresów IP stanowi standardową praktykę w Internecie, a wiele witryn internetowych przeprowadza to automatycznie. Wykorzystujemy adresy IP do obliczania zakresu wykorzystania witryny, uzyskania wiedzy na temat kraju lub regionu, w którym przebywają osoby odwiedzające naszą witrynę internetową, wspomagania diagnostyki problemów z serwerem oraz do zarządzania tą witryną internetową.
 • Przeglądarka: Za pośrednictwem większości przeglądarek gromadzone są określone dane, takie jak adres kontroli dostępu do medium transmisyjnego (media access control, MAC) urządzenia, system operacyjny i jego wersja, rozdzielczość ekranu oraz rodzaj i wersja przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookie: Pliki cookie to pliki tekstowe, które serwery sieciowe przesyłają do urządzenia w celach ewidencyjnych i innych. Ta witryna może wykorzystywać sesyjne pliki cookie (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz trwałe pliki cookie (pozostające na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia). Wykorzystujemy pliki cookie do celów bezpieczeństwa, w celu ułatwienia poruszania się po witrynie, wyświetlania informacji w sposób bardziej skuteczny oraz przedstawiania użytkownikowi bardziej dopasowanych informacji w tej witrynie. Wykorzystujemy pliki cookie również w celu gromadzenia informacji statystycznych dotyczących wykorzystania tej witryny przez osoby odwiedzające w celu ciągłego doskonalenia jej struktury i funkcji. Jeśli użytkownik nie życzy sobie gromadzenia danych z jego urządzenia za pośrednictwem plików cookie, w większości przeglądarek może znaleźć ustawienia pozwalające na odrzucenie korzystania z plików cookie. W przypadku odrzucenia korzystania z plików cookie niektóre funkcje witryny mogą nie działać prawidłowo. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, prosimy odwiedzić witrynę https://www.allaboutcookies.org/.
 • Usługi Google Analytics oraz Adobe Analytics: Wykorzystujemy te zewnętrzne usługi analityczne w celu analizy sposobu korzystania z witryny przez osoby odwiedzające. Narzędzia te wykorzystują pliki cookie między innymi do gromadzenia danych dotyczących liczby odwiedzających tę witrynę, strony internetowej, z której osoby odwiedzające trafiły na tę witrynę, oraz stron, które osoby odwiedzające wyświetlają podczas odwiedzin w tej witrynie. Zarówno Google Analytics, jak i Adobe Analytics wykorzystują trwałe pliki cookie.

Aby wycofać zgodę na bycie śledzonym przez Google Analytics we wszystkich witrynach, należy odwiedzić witrynę dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Aby wycofać zgodę na wykorzystanie Adobe Analytics, prosimy kliknąć tutaj.

 • Tagi pikselowe, sygnały nawigacyjne, przezroczyste pliki GIF i inne podobne technologie: Możemy wykorzystywać te technologie na niektórych stronach tej witryny w celu: śledzenia działań użytkowników witryny, tworzenia statystyk dotyczących wykorzystania witryny oraz powiązania nieumożliwiających identyfikacji danych demograficznych i danych dotyczących preferencji z danymi związanymi z urządzeniem (np. identyfikatory plików cookie). W pewnych przypadkach zestawiamy te dane z podobnymi danymi dostarczanymi przez inne spółki w celu oszacowania przedziałów wiekowych lub innych danych demograficznych odbiorców, którzy oglądali materiały wideo w tej witrynie.
 • W tym miejscu można dowiedzieć się więcej na temat produktów do pomiaru cyfrowego Nielsen lub wycofać zgodę na pomiar z wykorzystaniem tych produktów.

KIEDY UDOSTĘPNIAMY DANE UŻYTKOWNIKA

W związku z jednym lub większą liczbą celów opisanych powyżej możemy ujawniać dane użytkownika następującym podmiotom:

 • innym członkom grupy spółek Nielsen do celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności;
 • podmiotom zewnętrznym świadczącym nam usługi takie jak (między innymi) hosting witryn internetowych, analiza danych, usługi związane z infrastrukturą, usługi informatyczne, obsługa klienta, dostarczanie poczty e-mail i usługi audytowe;
 • innym osobom odwiedzającym witrynę lub przedstawicielom Nielsen w celu identyfikacji użytkownika na potrzeby wszystkich osób, do których użytkownik wysyła wiadomości za pośrednictwem tej witryny;
 • odpowiednim podmiotom zewnętrznym w ramach transakcji korporacyjnych takich jak reorganizacja, fuzja, sprzedaż, założenie spółki joint venture, cesja, przeniesienie lub inna forma zbycia całości bądź dowolnej części jednostek biznesowych, aktywów lub akcji (w tym również w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym);
 • innym podmiotom zewnętrznym, jeżeli uznamy to za konieczne lub stosowne: (a) na mocy obowiązujących przepisów prawa; (b) w celu przestrzegania procedury prawnej; (c) w celu egzekwowania postanowień naszego regulaminu; (d) w celu chronienia naszej działalności bądź działalności naszych jednostek stowarzyszonych; (e) w celu chronienia praw, prywatności, bezpieczeństwa i mienia naszego lub naszych jednostek stowarzyszonych, użytkownika i innych oraz (f) w celu umożliwienia nam wykorzystania dostępnych środków zaradczych albo ograniczenia szkód, które możemy ponieść.

Należy mieć na uwadze, że wszelkie dane publikowane lub ujawniane na tablicach ogłoszeń, czatach, stronach profilowych i blogach oraz w ramach innych usług (w tym w serwisach społecznościowych), gdzie użytkownik może publikować informacje i materiały, są dostępne publicznie i będą widoczne dla innych osób odwiedzających tę witrynę. Należy brać to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu jakichkolwiek danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji w tej witrynie.

WITRYNY INTERNETOWE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie odnosi się do praktyk w zakresie prywatności żadnych podmiotów zewnętrznych, w tym podmiotów obsługujących witryny, do których prowadzą łącza zamieszczone w tej witrynie, ani nie powoduje powstania naszej odpowiedzialności za nie. Zamieszczenie łącza w tej witrynie nie oznacza, że my lub nasze jednostki stowarzyszone wspieramy praktyki witryny, do której prowadzi łącze.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Stosujemy uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne służące do ochrony przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika. Niestety nie można zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa przy przesyłaniu danych przez Internet albo przechowywaniu ich w systemie przechowywania danych. Jeżeli użytkownik uważa, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa jakichkolwiek danych, które posiadamy na jego temat, powinien niezwłocznie powiadomić nas o tym problemie, kontaktując się z nami zgodnie z informacjami przedstawionymi w części „Kontakt z nami”.

WYKONANIE PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI PRAW

Jeżeli użytkownik nie chce już otrzymywać newsletterów elektronicznych, w których się rejestrował, może kliknąć łącze rezygnacji z subskrypcji znajdujące się na dole każdego takiego komunikatu.

Jeżeli użytkownik chce przejrzeć, poprawić, zaktualizować, zastrzec lub w inny sposób ograniczyć wykorzystywanie przez nas danych kontaktowych lub innych danych użytkownika, które wcześniej nam przekazał, może skontaktować się z nami.

Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami w sposób opisany powyżej, dołożymy uzasadnionych starań, aby zidentyfikować wszelkie dane dotyczące użytkownika w celu realizacji jego żądania.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie przez okresy niezbędne do realizacji różnych celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania będzie wymagany albo dozwolony przez prawo.

KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY PRZEZ DZIECI

Ta witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia i prosimy o niekorzystanie z tej witryny przez dzieci. Jeżeli dowiemy się, że otrzymaliśmy dane od dziecka poniżej 13. roku życia, dołożymy uzasadnionych starań, aby usunąć takie dane z naszej bazy danych.

PRZEKAZYWANIE ZA GRANICĘ

Dane przekazywane przez użytkownika lub dane gromadzone przez nas za pośrednictwem tej witryny mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym my lub nasi usługodawcy prowadzimy działalność lub mamy placówki. W związku z tym dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do krajów lub regionów, w których nie obowiązują przepisy o ochronie danych lub prywatności podobne do obowiązujących w kraju użytkownika. W takich przypadkach zapewnimy, że zostaną wdrożone odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych i zabezpieczeń, jakie stosujemy w celu umożliwienia takiego przekazywania, prosimy o kontakt.

DANE WRAŻLIWE

Prosimy, aby użytkownicy nie przesyłali nam ani nie publikowali w tej witrynie żadnych wrażliwych danych osobowych (np. danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wyznania albo innych przekonań, stanu zdrowia, karalności, członkostwa w związkach zawodowych lub numerów identyfikacyjnych wydanych przez organ administracji rządowej). Jeżeli otrzymamy jakiekolwiek wrażliwe dane osobowe użytkownika, w razie potrzeby uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika na gromadzenie i wykorzystywanie takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Okresowo możemy wprowadzać zmiany do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Oznaczenie „Data wejścia w życie” znajdujące się na górze tej strony wskazuje, kiedy ostatni raz zmieniono niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. Wszelkie zmiany wejdą w życie w chwili opublikowania zaktualizowanej wersji Oświadczenia o ochronie prywatności w tej witrynie. Korzystanie z tej witryny podlega postanowieniom Oświadczenia o ochronie prywatności obowiązującego w momencie odwiedzin witryny.