Rozwiązania

Shelf Optimisation

W handlu detalicznym umiejscowienie produktu w sklepie może bardzo wpłynąć na jego wyniki sprzedaży. Żadna analiza ani rekomendacja nie może być kompletna bez zrozumienia pełnego obrazu sytuacji.

Właściwa alokacja przestrzeni dla produktu i kategorii odgrywa kluczową rolę w ich sukcesie komercyjnym. Ponieważ powierzchnia handlowa staje się coraz cenniejszym dobrem, nigdy jeszcze zapewnienie maksymalnej wydajności tej przestrzeni nie było tak ważne.

Co mierzymy

Asortyment i powierzchnia to dwa nierozłączne elementy zarządzania kategorią –  zmiana jednego owocuje natychmiastową zmianą drugiego. Nasz zespół codziennie zapewnia naszym klientom celne analizy, jednak podróż produktu trwa dopóty, dopóki nie stanie się on częścią ściśle zaprojektowanego planogramu.

Usługi merchandisingowe firmy Nielsen zapewniają narzędzia i fachową wiedzę, która potrzebna jest w Twojej firmie do takiego zarządzania powierzchnią i asortymentem, które maksymalnie wykorzystuje ich potencjał.

Jak to robimy

Nasze podejście do usług merchandisingowych jest elastyczne – sprawia to, że przekazujemy Wam wiedzę i spostrzeżenia o wartości dodanej, bez względu na aktualnie wykorzystywane oprogramowanie. Naszym rozwiązaniom towarzyszy kompleksowa sieć usług i wsparcia. Od szkolenia z oprogramowania do warsztatów praktycznych przekazujących dobre praktyki –  nasz zespół doświadczonych specjalistów wyznaczonych do obsługi Twojej firmy pomoże rozwiązać najbardziej złożone kwestie związane z asortymentem i merchandisingiem.

Dzięki płynnej integracji danych scanningowych, analiz oraz badań, jesteśmy w stanie dostarczyć dopasowane do Waszych wymagań praktyczne rozwiązania i plany, a także zarządzać projektami planowania powierzchni handlowej. Połączenie tych najistotniejszych czynników zapewni Twojej firmie trafne spostrzeżenia, które przełożą się na wyższe wyniki i zyski – zarówno w sektorze producentów, jak i sprzedawców detalicznych.