Приватност

NAŠI PRINCIPI PRIVATNOSTI

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-02-13T12:35:24.007-05:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

INTEGRISANU ZAŠTITU PRIVATNOSTI ILI PRIVATNOST PO DIZAJNU

Privatnost potrošača je naš najveći prioritet. Oslanjamo se prvenstveno na demografske i grupisane podatke iz kojih je nemoguće izvesti zaključke o nečijem identitetu, i pridržavamo se odgovarajućih ograničenja kada je u pitanju pristup podacima o određenim pojedincima, ukoliko ih imamo. Naša interna pravila i procedure su usklađena sa važećim zakonima i standardima naše industrije širom sveta. Ona takođe obuhvataju koncept integrisane zaštite privatnosti odnosno tzv. Privatnosti po dizajnu (engl. Privacy by Design)—neophodnost poštovanja odgovarajućih mera zaštite podataka o ličnosti u fazi stvaranja tj. dizajna i implementacije naših proizvoda i usluga.

Kompanija Nielsen i sve njene podružnice koje posluju širom sveta obavezuju se da će poštovati prakse opisane u ovoj Izjavi o privatnosti. Saznajte više o podružnicama kompanije Nielsen, i kontaktirajte Sektor za zaštitu privatnosti za više informacija.

Naši kontrolni mehanizmi za zaštitu privatnosti su prilagođeni potrošačima i mogu se lako naći i koristiti. Pored toga, ako ste rezidenti zemalja Evropske unije ili ako je primenljivo u ostalim zemljama, imate sledeća prava po pitanju korišćenja vaših podataka:

 • Pravo da uložite žalbu kod nadležnog organa ako smatrate da su vaši podaci obrađeni na način koji je u suprotnosti sa važećim zakonima i propisima.
 • Pravo na pristup podacima koje smo prikupili o vama. Napominjemo da u posebnim slučajevima, ukoliko tražite da vam izdamo kopije podataka naplaćujemo administrativnu taksu čiji iznos nije veliki.
 • Pravo da ispravite netačne podatke koje smo prikupili o vama.
 • Pravo da uložite prigovor na određene načine na koje obrađujemo podatke.
 • Pravo da tražite brisanje ili deidentifikaciju ličnih podataka koje prikupljamo o vama, ili pravo da zahtevate ograničenu obradu takvih podataka.
 • Pravo da povučete saglasnost za dalju obradu podataka.

Smatramo da se podacima mora odgovorno upravljati, i mi neprestano radimo na poboljšanju sopstvenih praksi i održavamo visoke standarde u našoj industriji.

Pročitajte Informacije o zaštiti ličnih podataka koji su navedeni sa desne strane da biste bolje razumeli pojedinačne prakse koje kompanija Nielsen primenjuju u različitim oblastima svog poslovanja.

Principi zaštite ličnih podataka kompanije Nielsen obuhvataju:

Dok razvijamo proizvode i usluge, procenjujemo njihov mogući uticaj na lične podatke i ugrađujemo odgovarajuće mehanizme za zaštitu ličnih podataka u naše aktivnosti obrade podataka, uzimajući u obzir i ostale principe zaštite privatnosti koji su opisani u daljem tekstu.

POVERENJE I ODGOVORNOST

Posvećeni smo odgovornom upravljanju podacima koji su pod našom kontrolom, kao i njihovoj usaglašenosti sa svim važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti kojima se reguliše prikupljanje, korišćenje i otkrivanje ličnih podataka o pojedincima. Interni tim kompanije Nielsen zadužen za zaštitu podataka je odgovoran za obezbeđivanje usaglašenosti samoregulatornih programa u kojima učestvujemo, kao i naših internih poslovnih pravila o zaštiti podataka sa važećim zakonima o zaštiti podataka. Koristimo alatke i metode koji su tako osmišljeni da spreče da se pojedinci mogu identifikovati preko naših izveštaja i procena, i preduzimamo korake da sprečimo da se podaci koje mi prikupljamo ponovo koriste na načine o kojima pojedinci na koje se podaci odnose nisu obavešteni i/ili mogu imati negativni uticaj po njih.

Kompanija Nielsen učestvuje u sledećim samoregulatornim programima na našoj integrisanoj marketing cloud platformi:

 • Digitalna reklamna alijansa (DAA; eng. Digital Advertising Alliance): Pridržavamo se samoregulatornih principa DAA po pitanju prikupljanja podataka o interesovanjima koje pojedinci imaju na osnovu njihovih aktivnosti na internetu kako bismo im poslali reklame i drugi sadržaj koji će ih interesovati, uključujući primenjivanje samoregulatornih principa na mobilni svet koje propisuje DAA.
 • Evropska interaktivna digitalna reklamna alijansa (EDAA; eng. European Interactive Digital Advertising Alliance): Pridržavamo se evropskih principa.
 • Inicijativa za reklamiranje na internetu (NAI; eng. Network Advertising Initiative): Pridržavamo se kodeksa ponašanja Inicijative za reklamiranje na internetu.

Saznajte više o marketing cloud platformi kompanije Nielsen i zaštiti privatnosti podataka u praksi.

Ako imate pitanja o tome kako kompanija Nielsen prikuplja i koristi vaše lične podatke, ili želite da iskoristite bilo koje od zakonskih prava koja imate u pogledu svojih ličnih podataka (uključujući, ako je primenljivo, pravo na pristup, brisanje ili prenosivost), možete nas slobodno kontaktirati. Takođe se možete obratiti organu za zaštitu podataka o ličnosti u vašoj zemlji, ukoliko je to primenljivo.

PODACI KOJE PRIKUPLJA KOMPANIJA NIELSEN

Kompanija Nielsen prikuplja lične podatke od:

 • Naših panelista — pojedinaca i domaćinstava koji su potpisali ugovor i pristali da učestvuju u jednom ili više panela koje organizuje kompanija Nielsen. Takođe obrađujemo lične podatke da bismo regrutovali nove članove za panele koji tačno predstavljaju „ukupni auditorijum”.
 • Osoba koje kontaktiramo da učestvuju u anketama kompanije Nielsen na internetu, lično, telefonom, preko e-pošte ili fizičke pošte.
 • Pretraživača ili mobilnih uređaja koji mere naši digitalni i mobilni proizvodi, ili koje marketing cloud platforma kompanije Nielsen deli na različitu publiku za reklame na internetu ili mobilne uređaje.
 • Osoba koje posećuju naše sajtove ili koje nas kontaktiraju preko naših sajtova, preko e-pošte ili na druge načine.
 • Iz javnih izvora — o javno dostupnim aktivnostima određenih javnih ličnosti, kao što su profesionalni sportisti.
 • Javno dostupnih objava sa društvenih mreža, za proizvode koji mere reakciju na internetu na video sadržaj, proizvode i brendove.
 • Naših zaposlenih, ugovarača i poslovnih kontakata u drugim kompanijama kada sarađujemo sa njima.

ZNAČAJNE NAPOMENE I IZBOR

Jasno objašnjavamo koje podatke prikupljamo i kako ih koristimo. Osobe od kojih prikupljamo podatke imaju mogućnost izbora i pri tom vodimo računa da se pravo izbora pruža pravovremeno i da odgovara osetljivosti podataka koji se prikupljaju. Panelisti i ispitanici u anketama složili su se da se njihovi podaci prikupljaju i obrađuju, i mogu u svakom trenutku da povuku pristanak. Pojedinci takođe imaju mogućnost da u svakom trenutku stopiraju prikupljanje podataka sa njihovih računara ili mobilnih uređaja.

KVALITET PODATAKA

Neprestano radimo na tome da lični podaci koje prikupljamo budu potpuni, tačni, relevantni i ažurirani.

OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

Mnogi zakoni za zaštitu podataka zahtevaju da kompanije imaju zakonsku osnovu na osnovu koje mogu da koriste lične podatke. Iako kompanija Nielsen ima različite zakonske osnove za različite vrste obrade podataka, u skoro svim slučajevima osnova za obradu ličnih podataka je nešto od dolenavedenog:

 • Ispunjavanje ugovora—Kompanija Nielsen organizuje istraživačke panele i sprovodi ankete na osnovu ugovora — ugovor potpisuje kompanija Nielsen sa subjektima istraživanja o pristupanju članstvu u panel ili o učestvovanju u istraživanju tržišta. Kod mnogih panela, ovi ugovori obuhvataju sve članove domaćinstva jer u praksi istraživanje tržišta često zahteva analizu podataka na nivou domaćinstva.
 • Pristanak—U slučajevima kada je kompaniji Nielsen potreban pristanak za obradu ličnih podataka, tražićemo pristanak direktno od pojedinca ili, u slučaju kada kompanija Nielsen obrađuje podatke (kada ona pruža usluge drugoj kompaniji) pridržavaćemo se pristanka koji je dobio rukovalac (treća strana koja je [obično] u direktnom kontaktu sa pojedincem i koja traži pristanak od pojedinca.).
 • Legitimni interesi—U nekim slučajevima, osnova za našu obradu ličnih podataka biće naši legitimni interesi u sprovođenju istraživanja tržišta ili pružanja drugih usluga, jer ova obrada doprinosi poboljšanju efikasnosti naših klijenata i tržišta na kojima poslujemo. Kada su naši legitimni interesi osnova za obradu podataka, potrudićemo se da naše aktivnosti budu usaglašene sa strogim zahtevima za zaštitu ličnih podataka, i na taj način ćemo minimizirati rizike kojima mogu biti izložena fizička lica na koje se lični podaci odnose.

OGRANIČENJA VEZANA ZA MINIMIZACIJU I PRIKUPLJANJE PODATAKA

Poštujući koncept minimizacije prikupljenih podataka, mi ograničavamo prikupljanje ličnih podataka na onoliko koliko možemo da prikupimo, a da i dalje budemo u mogućnosti da obavimo i imamo važna i tačna merenja i uvide.

 • Kada koristimo direktne identifikatore, ograničavamo i interni i eksterni pristup takvim podacima i oslanjamo se na naše zaštitne mehanizme kojima se štite lični podaci fizičkih lica.
 • Pre nego što dobijemo podatke od treće strane, upoznajemo se sa načinom na koji ta treća strana vrši prikupljanje podataka kao i sa napomenama o zaštiti privatnosti koje su date na uvid pojedincima kako bismo bili sigurni da je naše korišćenje podataka usaglašeno sa pravilima poslovanja koje praktikuju ove kompanije prema fizičkim licima čije su lične podatke prikupili.
 • Kada iz podataka koje smo prikupili uklonimo elemente na osnovu kojih je moguće identifikovati fizička lica, preduzimamo korake kojima sprečavamo da ovi podaci budu povezani sa ili da asociraju na neke druge podatke.

OGRANIČENO KORIŠĆENJE I ČUVANJE PODATAKA

Pravo na pristupanje i korišćenje ličnih podataka imaju samo saradnici i pružaoci usluga kompanije Nielsen koji za to imaju legitimne poslovne interese. Definisali smo pravila i rokove kojima se određuje koliko dugo smemo u našoj evidenciji da čuvamo lične podatke koje smo prikupili.

PRISTUP, ISPRAVLJANJE, BRISANJE I PRENOSIVOST

Pružamo fizičkim licima razumne mogućnosti da pristupe ličnim podacima koje kompanija Nielsen ima o njima, i da ih isprave ukoliko su netačni. Kada važeći zakon to dozvoljava, fizička lica takođe imaju mogućnost da zatraže brisanje ili trajno deidentifikovanje ličnih podataka koje kompanija Nielsen ima o njima, ili da zatraže kopiju podataka od naše kompanije ili treće strane sa kojom sarađujemo.

PODACI O DECI

Naše poslovanje je usaglašeno sa važećim zakonima u pogledu prikupljanja podataka koji se odnose na decu. Kada prikupljamo lične podatke od dece, to radimo uz pristanak roditelja, a roditelji imaju pravo da pristanak povuku u svakom trenutku.

IZNOŠENJE PODATAKA IZ ZEMLJE

Poštujemo važeće lokalne zakone o iznošenju ličnih podataka iz zemlje i prava pristupanja istim.

OTKRIVANJE PODATAKA TREĆOJ STRANI

Mi ne prodajemo podatke kojima se fizička lica mogu direktno identifikovati, i ugovorom zabranjujemo klijentima da izvrše ponovnu identifikaciju ili deidentifikaciju podataka koje smo im ustupili (npr. statistički podaci o auditorijumu). Dalje, ugovorom zabranjujemo da primaoci naših podataka izvode zaključke ili donose odluke o kreditnoj sposobnosti, osiguranju, smeštaju, zaposlenju ili o bilo kojim drugim stvarima na osnovu kojih fizička lica mogu snositi zakonske posledice. Ugovorom zahtevamo od pružaoca usluga koji imaju pristup podacima, da osiguraju bezbednost podataka i da ih koriste isključivo u svrhe za koje su angažovani. U skladu sa važećim zakonom, daćemo na uvid podatke državnim ili sudskim organima, kako bismo zaštitili zakonske interese kompanije Nielsen, i ukoliko je potrebno, da bismo zaštitili dobrobit ili bezbednost drugih.

BEZBEDNOST PODATAKA

Implementiramo višeslojne organizacione, tehničke i administrativne mere čiji je cilj zaštita ličnih podataka koji su pod našom kontrolom. One, između ostalog, uključuju: ograničen pristup podacima; korišćenje tehnologija poput zaštitnog zida, šifara, zaštite protiv zlonamernih softvera i praćenje neovlašćenih upada; pridržavanje pravilima koja su u skladu sa širokom paletom zakonskih zahteva; i ove mere takođe obuhvataju naš stav da su naši saradnici odgovorni za osiguravanje bezbednih načina prilikom rukovanja podacima i da se moraju pridržavati naših internih poslovnih pravila. Stvorili smo globalnu organizaciju koju čine visokokvalifikovani profesionalci po pitanju bezbednosti podataka, i oni redovno testiraju i ažuriraju naše kontrolne mehanizme kako bismo održali korak sa bezbednosnim pretnjama i tehnologijama koje se stalno menjaju.

MISLI GLOBALNO, RADI LOKALNO

U potpunosti poštujemo različite kulture i lokalne zakone u zemljama u kojima poslujemo.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate pitanja ili komentare vezano za ovu Izjavu o privatnosti, ili želite da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka o ličnosti u EU, možete nas slobodno kontaktirati. Možete takođe poslati pismo našoj pravnoj službi na sledeću adresu:

Iz zemalja članica EU:

Važno: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Iz ostalih zemalja:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Ukoliko imate pitanja o zaštiti podataka, možete nas kontaktirati putem e-pošte na:
privacy.department@nielsen.com.

INFORMACIJE O ZAŠTITI PODATAKA

ŽELITE VIŠE INFORMACIJA?