Приватност

IZJAVA O PRIVATNOSTI VEZANA ZA DIGITALNE MERE

Kompanija Nielsen koristi sopstvene proizvode za digitalno merenje kako bi izmerila i analizirala na koje načine su potrošači uključeni u medije koristeći internet, mobilne i nove tehnologije.

KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE ZA MERENJE AUDITORIJUMA?

Sarađujemo sa različitim kompanijama, uključujući pružaoce usluga, oglašivače, reklamne agencije i izdavačke kompanije, kako bismo izmerili efektnost i ispunjenje sadržaja koji se gleda ili sluša na internetu ili van njega, bez obzira na uređaj koji ljudi koriste da bi mu pristupili. Na primer, pomažemo oglašivačima da bolje razumeju kakav učinak imaju kampanje koje se prenose auditorijumu preko televizije, radija, računara ili mobilnih uređaja.

Evo kako to funkcioniše: kompanije sa kojima sarađujemo ugrađuju naš softver za merenje u njihov sadržaj (npr. audio ili video materijal, reklame ili bilo koji drugi sadržaj koji može interesovati potrošače ili na koji mogu da naiđu u medijima) na određenim sajtovima, reklamama, aplikacijama i video plejerima koje oni izaberu. Naš softver za merenje koji je ugrađen u sadržaj koristi različite tehnologije (uključujući kolačiće, piksel tagove i naš softver koji je sadržan u mobilnim aplikacijama) ili vodene žigove kojima prikupljamo informacije koje nam pomažu da vidimo koji sadržaj korisnici gledaju ili slušaju i sa kojim komuniciraju, koje reklamne kampanje imaju efekta a koje ne, i da steknemo uvid u zbirne i demografske podatke posetilaca ili gledalaca digitalnog sadržaja nekog sajta ili digitalnog sadržaja. Na primer, u izveštaju o mernom uzorku auditorijuma se kaže: „Ovu reklamnu kampanju je gledalo 24.000 osoba ženskog pola starosti od 24-30 godina u SAD, u regiji Pacifički Severozapad”.

Takođe sarađujemo sa trećom stranom odnosno kompanijama koje nam pružaju usluge i daju nam zbirne podatke ili podatke pod imenom-pseudonimom a koje mi dodajemo u našim merenjima. „Podaci pod imenom-pseudonimom” označavaju podatke iz kojih je nemoguće prepoznati identitet osobe ili osoba. Vrste podataka pod imenom-pseudonimom obuhvataju podatke vezane, na primer, za kolačić, reklamiranje ili identifikator uređaja, ili drugi trajni jedinstveni identifikator. „Zbirni podaci” se odnose na skup podataka o jednoj grupi ili kategoriji pojedinaca iz koga su pojedinačni identiteti uklonjeni tako da se pojedinci iz grupe ili kategorije ne mogu identifikovati.

Ponekad je naš softver za merenje sadržaja na mobilnim uređajima ugrađen u Adobe Primetime, u platformu pod nazivom „TV Svuda“, koja omogućava potrošačima da uživo gledaju program po sopstvenom izboru na različitim uređajima. Saznajte više o Adobe Primetime-u i pročitajte izjavu o privatnosti koja se odnosi na Adobe analitičke proizvode.

Proizvodi za merenje auditorijuma kompanije Nielsen, kao i marketing cloud platforma kompanije Nielsen imaju drugačiji način rada. Kompanija Nielsen deli ograničenu količinu zbirnih podataka i podataka koje nije moguće identifikovati sa uređaja ili pretraživača između ove dve svoje odvojene proizvodne linije da bismo omogućili da svaka od njih funkcioniše što bolje i efikasnije, ali podaci o merenju auditorijuma se ne koriste direktno za postavljanje onlajn reklama. Za više informacija o načinu prikupljanja i korišćenja podataka na našoj marketing cloud platformi, pročitajte Izjavu o privatnosti u vezi marketing cloud platforme kompanije Nielsen.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Mi ne identifikujemo, niti pokušavamo da identifikujemo, pojedince od kojih prikupljamo podatke o merenju sadržaja.

Naš sopstveni softver za digitalno merenje prikuplja podatke o sadržaju koji je pregledan (npr. koja reklamna kampanja ili koja epizoda), gde je taj sadržaj gledan (npr. na kom veb-sajtu ili preko koje aplikacije) i opšte informacije o uređaju preko koga se sadržaj gledao (npr. tablet ili pametan telefon, reklamni identifikator, IP adresa ili operativni sistem). Nakon toga mi povezujemo te podatke sa podacima koje smo dobili od drugih kompanija koje prepoznaju sopstvene korisnike ili prikupljaju podatke o potrošačima uopšteno. Ove druge kompanije daju kompaniji Nielsen zbirne statističke podatke i podatke pod imenom-pseudonimom o auditorijumu. Mi ne prenosimo ovim trećim stranama koji sadržaj su njihovi korisnici gledali, i naša kompanija nema saznanja o identitetu korisnika drugih kompanija niti ikada stiče saznanja o ovakvim podacima.

Naša platforma Efekat digitalnog brenda (eng. Digital Brand Effect) omogućava prezentaciju nasumice izabranih kratkih anketa korisnicima koji su videli ili nisu videli sadržaj koji nudi naš klijent. Davanje odgovora je dobrovoljno. Ako ispitanik odgovori na pitanje iz ankete, odgovor se čuva u bazi podataka. U anketama se ne traži niti se prikupljaju podaci kojima pojedinac može biti direktno identifikovan, ali se prikupljaju podaci o IP adresi i o identifikatoru uređaja.

KAKO KORISTIMO OVE PODATKE?

Koristimo ove podatke da bismo stvorili različite uvide, izveštaje i analize, uključujući podatke o tome kakav je sastav auditorijuma koji je gledao određeni sadržaj, ili koliko je delotvorna bila reklamna kampanja.

Možemo takođe uvećati ili ispitivati ispravnost prikupljenih podataka sa drugim izvorima podataka na i van interneta i alatkama za istraživanje, uključujući podatke o gledanosti panelista kompanije Nielsen (ne računajući detalje kojima je moguće identifikovati pojedince). Ostali izvori podataka obuhvataju društvene mreže i sajtove koji se bave e-trgovinom. Ovi dodatni izvori nam omogućavaju da dođemo do preciznijih podataka u istraživanjima i analizama u vezi sa demografskim podacima internet auditorijuma, njihovih podešavanja i korišćenja sadržaja.

Podaci koji ulaze u materijale prilikom pravljenja uvida, izveštaja i analiza su isključivo zbirni i podaci kojima se ne može izvršiti identifikacija osoba.

SA KIM DELIMO OVE PODATKE?

Zapošljavamo ili angažujemo druge kompanije ili pojedince da urade određene poslove u naše ime. Ovi pružaoci usluga imaju pristup podacima koji su im potrebni da obave određene poslove, ali im je zabranjeno da ih koriste u bilo koje druge svrhe. Pored toga, dajemo podatke na uvid trećim stranama kada zakon zahteva otkrivanje podataka trećoj strani ili je to neophodno radi korišćenja zakonskih prava, ili da bismo preduzeli mere u vezi mogućih protivzakonitih radnji, kao i u slučaju prodaje, ustupanja, bankrotstva ili preraspodele dela ili celokupnog poslovanja ili imovine (i u tom slučaju preduzimamo odgovarajuće korake da bismo obezbedili zaštitu ovih podataka na način opisan u ovoj Izjavi o privatnosti). Takođe delimo podatke pod imenom-pseudonimom kako bismo olakšali različite a neophodne poslovne aktivnosti, kao što su one u sferi finansija, bezbednosti, osiguranja, itd.

KAKO OSIGURAVAMO BEZBEDNOST OVIH PODATAKA?

Upotrebljavamo korisne organizacione, tehničke i administrativne mere da bismo osigurali poverljivost i bezbednost podataka koji su pod našom kontrolom. Na žalost, nijedan prenos podataka preko interneta ni sistem čuvanja podataka nisu 100% sigurni.

KOLIKO DUGO ČUVAMO OVE PODATKE?

Čuvamo podatke onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe naših istraživanja i analiza na način opisan u ovoj Izjavi o privatnosti i u skladu sa važećim zakonom. Podatke čuvamo u SAD, ili ih možemo izneti u neku drugu zemlju. Bez obzira gde čuvamo podatke, poštujemo uslove ove Izjave o privatnosti, kao i sve važeće zakone.

KOJI SU VAŠI IZBORI?

Smatramo da vi imate pravo izbora u vezi toga da li želite da doprinesete našim istraživanjima i uvidima. Ako ovog trenutka niste panelista kompanije Nielsen i ne želite da učestvujete u istraživanju digitalnog merenja naše kompanije, možete odbaciti ovu opciju preko pretraživača tako što ćete kliknuti ovde.

Što se pretraživača tiče, koristimo i standardne HTTP kolačiće i HTML5 za lokalno čuvanje podataka. HTML5 lokalno čuvanje podataka sadrži samo kopiju jedinstvenih identifikacionih brojeva kolačića datih našem HTTP kolačiću koji se stavlja na vaš uređaj. Kada izaberete opciju da odbijate kolačiće, naš mehanizam zamenjuje jedinstveni HTTP kolačić sa kolačićem „ODBACI OPCIJU” i briše sve informacije koje je kompanija Nielsen stavila i lokalno čuvala u HTML5. Ako izbrišete sve redovne kolačiće (što obuhvata i HTTP kolačić „ODBACI OPCIJU” naše kompanije), moraćete ponovo da izaberete opciju kojom odbacujete kolačiće. Pošto je ovo opcija odbacivanja za pretraživač, napominjemo da, ako koristite više od jednog pretraživača, moraćete za svaki posebno da izaberete ovu opciju. Ako se predomislite i želite da učestvujete u istraživanju digitalnog merenja kompanije Nielsen, možete iznova prihvatiti ovu opciju. Ne zaboravite da pretraživač Safari više ne podržava ovu funkciju i automatski će izbrisati naše kolačiće sa opcijama nakon 24 sata. Ako ne želite da prihvatite opciju za merenje kompanije Nielsen, predlažemo vam da koristite drugi pretraživač. Kada je reč o mobilnim aplikacijama, naš zahtev je da svaka aplikacija koja sadrži aktivni softver za merenje kompanije Nielsen otkrije da ta aplikacija obuhvata merenje kompanije Nielsen, i pruža pristup opciji odbacivanja. Napominjemo da su neke starije aplikacije koje sadrže softver kompanije Nielsen napravljene samo za nivo aplikacije i imaju opciju odbacivanja samo za određene uređaje. Tako da ako imate više od jedne starije mobilne aplikacije koja sadrži naš softver, ili imate istu stariju aplikaciju na više mobilnih uređaja, moraćete na svakom uređaju u svakoj aplikaciji posebno da izaberete ovu opciju. Kada je reč o novijim aplikacijama, kompanija Nielsen nudi mogućnost odbacivanja opcije za svaki uređaj. Jedino što treba da uradite jeste da u podešavanjima u uređaju aktivirate opciju „Ograniči praćenje reklama” (za iOS uređaje) ili „Odbaci opciju personalizovanih reklama” (za Androide). Ako imate istu noviju aplikaciju na više mobilnih uređaja, moraćete da promenite podešavanja na svakom uređaju. Cilj ovog obaveštenja o privatnosti vezanog za aplikacije je da razjasni koji tip odbacivanja opcija imate na raspolaganju za softver merenja kompanije Nielsen.

PROMENE OVE IZJAVE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo da ažuriramo i promenimo ovu Izjavu o privatnosti. Opisaćemo koje promene smo uneli od poslednjeg ažuriranja u odeljku „Nedavne promene u ovoj Izjavi o privatnosti”.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate pitanja ili komentare vezano za ovu Izjavu o privatnosti, ili želite da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka o ličnosti u EU, možete nas slobodno kontaktirati. Možete takođe poslati pismo našoj pravnoj službi na sledeću adresu:

Iz zemalja članica EU:

Važno: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Iz ostalih zemalja:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Ukoliko imate pitanja o zaštiti podataka, možete nas kontaktirati putem e-pošte na:
privacy.department@nielsen.com

O KOMPANIJI NIELSEN

Holding kompanija Nielsen a.d. (NYSE: NLSN) je globalna kompanija koja se bavi merenjem i analizom podataka i pruža najpotpuniji i najverodostojniji prikaz potrošača i tržišta širom sveta. U našem poslovanju mi kombinujemo podatke do kojih smo sami došli sa podacima koje dobijamo iz drugih izvora, i pomažemo klijentima širom sveta da razumeju šta se dešava ovog trenutka i kako da ovo znanje iskoriste na najbolji mogući način. Kompanija Nielsen se više od 90 godina bavi analizom podataka na naučnim i inovativnim osnovama, i neprestano razvija nove načine da odgovori na najvažnija pitanja sa kojima se suočavaju mediji, reklamiranje, maloprodaja i sektor robe široke potrošnje. Kompanija Nielsen, koja se nalazi na listi kompanija koje obuhvata S&P 500 indeks, posluje u preko 100 zemalja i obuhvata više od 90% svetske populacije. Za više informacija, posetite www.nielsen.com.

INFORMACIJE O ZAŠTITI PODATAKA