Pravna služba

MARKETING OBAVEŠTENJE

Reklamiranje usluga: Kompanija Nielsen ne pruža direktne usluge fizičkim licima i javnosti, već pruža usluge drugim kompanijama, organizacijama i vladinim agencijama. U skladu sa tim, lični podaci koje koristimo da bismo reklamirali naše usluge odnose se na zaposlene koji rade u kompanijama koje su naši klijenti ili naši potencijalni klijenti. Ono što sledi je opšta izjava o našim praksama; međutim, kompanija Nielsen posluje u skladu sa svim lokalnim zakonima koji važe za sektor e-marketinga.

Kompanija Nielsen šalje reklamne poruke pojedincima koji su ih tražili ili pojedincima koji se nalaze na ključnim pozicijama u kompanijama koje su naši sadašnji klijenti ili u kompanijama koje su naši potencijalni klijenti, a za koje smatramo da mogu biti zainteresovani za usluge koje pruža kompanija Nielsen. Kontakt informacije dobijamo direktno od pojedinaca, iz poslovnih imenika ili iz drugih javno dostupnih izvora.

E-marketing koji kompanija Nielsen koristi u svojoj komunikaciji sa poslovnim kontaktima obuhvata piksel tagove, veb-svetionike, i/ili elektronske poruke u HTML formatu koje prate i šalju povratne informacije kompaniji Nielsen o tome kakve su reakcije primaoca (npr. da li je poruka otvorena, pročitana ili izbrisana).

Ako ne želite da dobijate e-marketing kompanije Nielsen, kliknite na link „Odjava” koji možete naći u svakoj poruci ili nas kontaktirajte sa zahtevom da vas uklonimo iz naše baze podataka za e-marketing. Napominjemo da ako se odlučite da više ne primate poruke ove vrste od naše kompanije, mi ćemo vam i dalje slati važne administrativne poruke ako i dalje koristite naše proizvode i/ili usluge.

Odabir panelista i ispitanika u anketama: Kompanija Nielsen bira paneliste i ispitanike koji će učestvovati u anketama na različite načine uključujući reklamiranje na internetu, direktno slanje e-pošte, i preko telefona. Na različite načine prepoznajemo buduće paneliste i ispitanike u zavisnosti od vrste panela ili ankete, ili zemlje u kojoj poslujemo. Ovi načini obuhvataju slučajne pozive kada nasumice biramo brojeve telefona da bismo kontaktirali svako domaćinstvo sa određenim poštanskim brojem, ili kupovina sa liste brojeva telefona ili adresa domaćinstava koji odgovaraju demografskim karakteristikama koje mi tražimo, a koju nam daju data brokeri. Ako ne želite da učestvujete u panelima ili anketama, uputite zahtev da vas stavimo na listu „Nemojte me kontaktirati” ako vas kontaktiramo telefonom. Takođe, zanemarite e-poštu koju vam direktno šaljemo ili reklame na internetu.

Kada odaberemo telefonom paneliste i ispitanike koji će učestvovati u anketama, održavamo internu listu „Nemojte me kontaktirati”, što podrazumeva da pojedinci mogu da zahtevaju od naše kompanije da ih ne kontaktira u narednih pet godina.

{“order”:0,”name”:”reference”,”attributes”:{“path”:”/content/corporate/rs/sr/privacy-statement/jcr:content/col2/linkarea_8d93″,”sling:resourceType”:”foundation/components/reference”},”children”:null}