Insikter

Innehållstyp

Global Trust In Advertising – 2015

80 procent av svenskarna säger att rekommendationer från vänner och bekanta är den mest trovärdiga formen av reklam jämfört med till exempel annonsering på nätet, TV, via mobiltelefon etc. enligt Nielsens senaste rapport.