INTEGRITET

INTEGRITETSMEDDELANDE OM DIGITALA MÄTNINGAR

Nielsen använder sina egna äganderättsskyddade digitala mätprodukter för att mäta och analysera konsumenternas engagemang i media på nätet, mobilen och nya tekniker.

HUR SAMLAR VI IN DATA FRÅN PUBLIKMÄTNINGAR?

Vi arbetar med olika företag, bland annat med dataleverantörer, annonsörer, reklambyråer och förlag, för att mäta effektiviteten och räckhållet av innehåll som visas eller lyssnas på online och offline, oavsett vilken typ av enhet människor använder för att konsumera det. Vi hjälper annonsörerna att till exempel bättre förstå publikresultatet av kampanjer över TV, radio, dator och mobil.

Så här fungerar det: Deltagande företag inkluderar Nielsens äganderättsskyddade mätprogramvara i deras innehåll (t.ex. audio, video, annonser och andra media som konsumenter kanske interagerar med eller stöter på) på sina utvalda webbplatser, annonser, program och videospelare. Nielsens äganderättsskyddade mätprogramvara, som är inbäddad i innehållet, använder olika tekniker (inklusive cookies, pixeltaggar och vår programvara som ingår i mobilapplikationer) eller vattenmärken för att samla in information som hjälper oss att förstå vilket innehåll som användare tittar eller lyssnar på och interagerar med, vilka annonskampanjer som är effektiva och den aggregerade demografiska sammansättningen av besökarna/tittarna på en webbplats, ett program eller digitalt innehåll. Till exempel kan publiksiffror i en mätrapport visa att ”den här annonskampanjen sågs av 24 000 kvinnor i åldrarna 24–30 i USA, i regionen Pacific Northwest.”

Vi arbetar också med tjänsteleverantörer från tredje part för att erhålla pseudonymiserade och/eller aggregerade data som vi lägger till våra mätningar. ”Pseudonymiserade data” innebär personliga data från vilka de underliggande personerna inte kan identifieras på ett enkelt sätt. Typer av pseudonymiserade data inkluderar information som är associerade med exempelvis en cookie-, annonserings- eller enhetsidentifierare eller annan beständig unik identifierare. ”Aggregerade data” innebär en datauppsättning om en grupp eller ett segment av individer som förhindrar att specifika individer inom gruppen kan identifieras.

Ibland är vår mobila mätprogramvara inbäddad i Adobes Primetime, en ”TV Everywhere”-plattform som gör det möjligt för konsumenterna att titta på liveprogram, linjär-tv och on demand-videor på olika enheter. Läs mer om Adobe Primetime och läs integritetsmeddelandet för Adobes analysprodukter.

Nielsens publikmätningsprodukter och Nielsen Marketing Cloud använder olika lösningar. Nielsen delar en begränsad mängd enhets- eller webbläsarlänkade ej identifierbara eller aggregerade data mellan dessa två separata Nielsen-produktlinjer för att de båda ska fungera bättre och effektivare, men publikmätningsdata används inte direkt för att hjälpa till att placera online annonser. Läs integritetsmeddelandet för Nielsen Marketing Cloud för mer information om hur Nielsen Marketing Cloud samlar in och använder data.

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi identifierar inte, och försöker inte heller att identifiera, de personer från eller om vilka vi samlar in innehållsmässiga mätdata.

Vår äganderättsskyddade mätprogramvara kan samla in data om innehållet som visades (t.ex. vilken annonskampanj eller vilket programavsnitt), där innehållet visades (t.ex. på vilken webbplats eller i vilken app) och allmän information om vilken enhet innehållet visades på (t.ex. surfplatta eller smarttelefon, annonsidentifierare, IP-adress eller operativsystem). Vi matchar sedan dessa data med data från andra företag som känner igen sina egna användare eller som samlar in data om konsumenterna i allmänhet. Dessa andra företag tillhandahåller Nielsen med aggregerad eller pseudonymiserad publikstatistik. Vi berättar inte för dessa tredje parter vilket innehåll användarna har tittat på, och Nielsen får aldrig veta identiteterna på de andra företagens användare.

Våra Nielsen Digital Brand Effect-tjänster presenterar slumpmässigt korta undersökningar till användare som kan ha blivit eller inte blivit utsatta för våra kunders innehåll. Svaren är frivilliga. Om tittaren svarar på en undersökningsfråga, lagras svaret i databasen. Undersökningarna frågar inte om och samlar inte in några direkt identifierbara uppgifter, men kommer att samla in en IP-adress och en enhetsidentifierare.

HUR ANVÄNDER VI DESSA UPPGIFTER?

Vi använder dessa data för att skapa en mängd olika insikter, rapporter och analyser, inklusive om sammansättningen av den publik som har tittat på visst innehåll, eller om effektiviteten av en annonskampanj.

Vi kan också förbättra eller kalibrera data som samlats in med andra online- och offline-datakällor och forskningsverktyg, inklusive Nielsens tittardata från paneldeltagare (exklusive individuellt identifierbara uppgifter). Andra datakällor kan omfatta sociala medier eller webbplatser för e-handel. Dessa ytterligare källor tillåter oss att utföra mer robust forskning och analys om internetpublikens demografi, preferenser och användning.

Vi inkluderar endast ej identifierbara eller aggregerade data i våra insikter, rapporter och analyser.

MED VILKA DELAR VI DESSA UPPGIFTER?

Vi anställer eller anlitar andra företag eller privatpersoner för att utföra vissa uppgifter för vår räkning. Dessa tjänsteleverantörer får tillgång till de data som behövs för att utföra sina uppgifter, men de får inte använda våra data till något annat syfte. Vi kan även tillhandahålla uppgifter till tredje parter när utlämnande krävs enligt lag eller om så krävs för att utöva eller bevara våra lagliga rättigheter, eller för att vidta åtgärder när det gäller potentiellt olaglig verksamhet, liksom vid en försäljning, överlåtelse, konkurs, eller annan avyttring av hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar (i dessa fall kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att se till att data skyddas såsom beskrivs i detta integritetsmeddelande). Vi kan också dela pseudonymiserade data för att underlätta finansiering, värdepapperisering, försäkring eller annan nödvändig affärsverksamhet.

HUR SÄKRAR VI DESSA UPPGIFTER?

Vi använder rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda säkerheten och konfidentialiteten av de data som är under vår kontroll. Tyvärr kan ingen dataöverföring via internet eller datalagringssystem garanteras vara 100 % säker.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DESSA UPPGIFTER?

Vi lagrar data så länge som detta krävs för våra forsknings- och analyssyften såsom beskrivs i detta integritetsmeddelande och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kan lagra data i USA eller vi kan överföra dem till ett annat land. Oavsett var vi lagrar data, kommer vi att tillämpa villkoren i detta integritetsmeddelande och all tillämplig lagstiftning.

VILKA VALMÖJLIGHETER HAR DU?

Vi anser att du ska ha möjlighet att välja om du vill bidra till vår forskning och insikter. Om du för närvarande inte är en av Nielsens paneldeltagare och inte vill delta i Nielsens digitala mätningsforskning, kan du välja bort det på webbläsare genom att klicka här.

Med webbläsare använder vi både vanliga HTTP-cookies och HTML5-lagring. Vi behåller endast i HTML5 lokal lagring en kopia av det unika cookie-ID:t som tilldelats till vår HTTP-cookie som är placerad på din enhet. När du väljer bort detta, kommer vår bortvalsmekanism att ersätta den unika HTTP-cookien med en ”OPT_OUT”-cookie och rensa ut informationen som Nielsen har placerats i HTML5 lokal lagring. Om du raderar alla dina vanliga cookies (vilket skulle inkludera din Nielsen HTTP ”OPT_OUT”-cookie), måste du välja bort igen. Observera att eftersom detta är ett bortval på webbläsarnivå, och ifall du använder mer än en webbläsare, måste du välja bort i alla var för sig. Om du ångrar dig och vill delta i Nielsens digitala mätningsforskning, kan du välja tillbaka genom att klicka här. Observera att Safari-webbläsaren inte längre stöder denna funktion och kommer automatiskt att ta bort våra bortvalscookies efter 24 timmar. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare om du vill förbli bortvald från Nielsens mätningar. I mobilappmiljön kräver vi att alla applikationer som innehåller aktiva Nielsen-mätprogramvara meddelar att dessa appar innehåller Nielsen-mätningar och att de ger åtkomst till ett Nielsen-bortval. Observera att några av de äldre apparna som innehåller Nielsens programvara bara kan erbjuda enhetsspecifikt bortval på app-nivå. Du måste välja bort i varje app på varje enhet, om du har mer än en äldre mobilapp som innehåller vår programvara, eller om du har samma äldre app på mer än en mobilenhet. I nyare appar erbjuder Nielsen bortval på enhetsnivå. Du måste aktivera alternativet ”Begränsa annonsspårning” (för iOS-enheter) eller ”Välj bort personliga annonser” (för Android-enheter) i dina enhetsinställningar. Om du har samma nyare app på mer än en mobilenhet måste du ändra inställningarna på varje enhet. Appens integritetsmeddelande bör tydliggöra vilken typ av bortval som är tillgängligt för Nielsens mätprogramvara.

ÄNDRINGAR TILL DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och göra ändringar i detta integritetsmeddelande. Vi kommer att ge en beskrivning av ändringarna sedan den senaste uppdateringen i avsnittet ”Senaste ändringar i detta integritetsmeddelande”.

KONTAKTA OSS

Om du har några kommentarer eller frågor om detta integritetsmeddelande, eller önskar att kontakta vår dataskyddsansvarig inom EU, kontakta oss. Du kan också skicka ett brev till följande adresser:

Från EU-länder:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Från andra länder:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Integritetsfrågor kan också skickas via e-post till:
privacy.department@nielsen.com

OM NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) är ett globalt mätnings- och dataanalysföretag som tillhandahåller de mest kompletta och pålitliga utvärderingarna som finns tillgängliga av konsumenter och marknader över hela världen. Vårt tillvägagångssätt kombinerar Nielsens äganderättsskyddade data med andra datakällor för att hjälpa kunder runt om i världen att förstå vad som händer nu, vad som händer härnäst och hur man bäst handlar i enlighet med denna kunskap. I över mer än 90 år har Nielsen tillhandahållit data och analyser baserade på vetenskaplig stringens och innovation, ständigt i färd med att utveckla nya sätt att svara på de viktigaste frågorna som media, annonsering, detaljhandel och den snabbrörliga konsumentvarubranschen står inför. Nielsen, ett S&P 500-företag, har verksamhet i över 100 länder och täcker mer än 90 % av världens befolkning. Besök www.nielsen.com för mer information.