INTEGRITET

MEDDELANDE OM MARKNADSFÖRING

Marknadsföring av tjänster: Nielsen tillhandahåller inte tjänster direkt till den allmänna publiken, utan säljer istället tjänster till andra företag, institutioner och offentliga organ. De personuppgifter som vi följaktligen använder vid marknadsföring av våra tjänster är relaterade till anställda hos kunder och potentiella kundentiteter. Det följande är ett allmänt meddelande om vår praxis. Nielsen följer likväl all lokal lagstiftning rörande marknadsföring via e-post.

Nielsen kan skicka marknadsföringsrelaterad kommunikation till personer vid önskan om sådan eller till personer i nyckelroller hos nuvarande eller potentiella kunder som vi tror kan vara intresserade av Nielsens tjänster. Vi kan erhålla kontaktuppgifter direkt från personer, från företagskataloger eller från andra offentligt tillgängliga källor.

Nielsens e-postmarknadsföring till våra affärskontakter kan inkludera pixeltaggar, web-beacons, och/eller HTML-formaterade e-postmeddelanden som spårar och rapporterar tillbaka till Nielsen om e-postmottagares respons (t.ex. om meddelandet har öppnats, lästs eller raderats).

Om du inte vill erhålla e-postmarknadsföring från Nielsen, kan du klicka på länken ”avprenumerera” som finns i varje sådant e-postmeddelande eller kontakta oss och be om att bli borttagen från vår databas för e-postmarknadsföring. Observera att om du väljer att inte erhålla marknadsrelaterade meddelanden från oss, kan vi fortfarande skicka viktiga administrativa meddelanden som en del av din pågående användning av våra produkter och/eller tjänster.

Rekrytering av paneldeltagare och undersökningsrespondenter: Nielsen rekryterar paneldeltagare och undersökningsrespondenter genom en rad olika sätt, inklusive online annonsering, direktutskick och telefonsamtal. Vi identifierar potentiella respondenter eller paneldeltagare på många olika sätt, beroende på den specifika panelen eller undersökningen, eller det land där vi är verksamma i. Dessa sätt kan variera från att slumpmässigt ringa upp telefonnummer, att kontakta varje hushåll inom ett visst postnummer, till att från en tredje parts datamäklare köpa listor över telefonnummer och adresser rörande hushåll som potentiellt matchar den demografi som vi behöver. Be om att bli tillagd till vår Ring ej-lista om vi kontaktar dig via telefon och du inte vill bli rekryterad till våra paneler eller undersökningar. Du kan också ignorera våra direktutskick eller online annonser.

När vi rekryterar paneldeltagare och undersökningsrespondenter via telefon upprätthåller vi en intern ”Ring ej”-lista där personer kan begära att de inte kontaktas av Nielsen i upp till fem år.