Integritet

SENASTE ÄNDRINGAR TILL INTEGRITETSMEDDELANDET

Senaste ändringar till integritetsmeddelandet om Nielsen.com:

Allra senaste versionens ikraftträdande i maj 2018:

  • Uppdaterats i syfte att anpassas till EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR).
  • Före detta eXelate integritetsmeddelande överförts till Nielsen.com under nya varumärket Nielsen Marketing Cloud.
  • Information lagts till om databehandling av Nielsen Social och Nielsen Sports.
  • Information lagts till om widgets för sociala medier.