Integritet

WEBBPLATSENS INTEGRITETSMEDDELANDE

OM NIELSEN

Interaktion med Nielsen genom denna eller en annan av Nielsens webbplatser.

Ikraftträdande: Maj 2018

Detta integritetsmeddelande täcker insamlingen från och användningen av denna webbplats (nedan ”denna webbplats”). Denna webbplats ägs av Nielsen (nedan ”vi” eller ”oss”) Läs mer om Nielsen-koncernen.

Genom att använda denna webbplats omfattas du av villkoren i detta integritetsmeddelande. Observera att den information som du lämnar via vårt Career Center styrs av vårt Integritetsmeddelande om karriärer. Även om det är förenligt med detta integritetsmeddelande, så innehåller Integritetsmeddelandet om karriärer ytterliga information avsedd speciellt för arbetssökande.

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) är ett globalt mätnings- och dataanalysföretag som tillhandahåller de mest kompletta och pålitliga utvärderingarna som finns tillgängliga av konsumenter och marknader över hela världen. Vårt tillvägagångssätt kombinerar Nielsens äganderättsskyddade data med andra datakällor för att hjälpa kunder runt om i världen att förstå vad som händer nu, vad som händer härnäst och hur man bäst handlar i enlighet med denna kunskap. I över mer än 90 år har Nielsen tillhandahållit data och analyser baserade på vetenskaplig stringens och innovation, ständigt i färd med att utveckla nya sätt att svara på de viktigaste frågorna som media, annonsering, detaljhandel och den snabbrörliga konsumentvarubranschen står inför. Nielsen, ett S&P 500-företag, har verksamhet i över 100 länder och täcker mer än 90 % av världens befolkning. Besök www.nielsen.com för mer information.

KONTAKTA OSS

Om du har några kommentarer eller frågor om detta integritetsmeddelande, eller önskar att kontakta vår dataskyddsansvarig inom EU, kontakta oss. Du kan skicka ett brev till följande adresser:

Från EU-länder:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Från andra länder:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Integritetsfrågor kan också skickas via e-post till:
privacy.department@nielsen.com.

Läs mer om Nielsen-koncernen.

 • Uppgifter som denna webbplats samlar in
 • Hur vi använder uppgifterna
 • När vi delar dina uppgifter
 • Tredje parts webbplatser
 • Datasäkerhet
 • Att utöva dina lagliga rättigheter
 • Datalagring
 • Barns användning av webbplatsen
 • Överföring över landsgränser
 • Känsliga uppgifter
 • Uppdateringar till detta integritetsmeddelande
 • Kontakta oss

UPPGIFTER SOM DENNA WEBBPLATS SAMLAR IN

Vi samlar in de uppgifter som du lämnar till oss. När du skickar frågor, begär information eller ger oss feedback via denna webbplats, kan vi be om information, som t.ex. ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress, så att vi kan svara dig eller följa upp frågan. Vi kan också be dig om att lämna andra uppgifter som är relevanta till din fråga, begäran, eller feedback, som t.ex. din geografiska plats, bransch och föredraget kommunikationssätt.

Du kan också göra förfrågningar via denna webbplats för att utöva dina individuella rättigheter enligt gällande integritetslagar. Vi kommer att samla in och bevara uppgifter vid en sådan förfrågan för revisions- och regelefterlevnadssyften.

Vi mottar automatiskt vissa uppgifter när du besöker vår webbplats, vilka inkluderar: Information om din internetprotokoll (IP)-adress, navigeringsdata, enhetsdata, data som samlats in genom cookies, pixeltaggar och annan liknande teknik, datum och tidpunkt för ditt besök samt vilken webbplats du besökte innan du kom till denna webbplats.

Vi samlar också in uppgifter om videor eller annat innehåll som du ser på denna webbplats, såsom typ och namn på innehållet samt visningstiden.

LINKEDIN INSIGHT-TAGG

Denna tagg aktiverar LinkedIn-annonser till besökare på webbplatsen nielsen.com (eller relaterade webbplatser, t.ex. origin-vip.nielsen.com). LinkedIn Insight-taggen tillåter insamling av metadata såsom IP-adressinformation, tidsstämpel, och händelser (t.ex. sidvisningar). Alla uppgifter är krypterade. LinkedIn-webbläsarcookien lagras i webbläsaren tills den raderas eller löper ut (baserat på en rullande sexmånaders utgångstid räknat från den sista gången användarens webbläsare laddade Insight-taggen). Användare kan också blockera eller radera cookies. Mer information finns här.

FACEBOOK DOMÄNVERIFIERING

Syfte: Att visa Facebook-annonser till besökare på webbplatsen nielsen.com (eller relaterade webbplatser, t.ex. origin-vip.nielsen.com), samt även för att redigera metadatainformation (bild, rubrik på artikel/sida, kort sammanfattning av artikel/sida) för alla Facebook-inlägg med Nielsen-innehåll. Domänverifiering erbjuder ett sätt för Nielsen att kontrollera redigeringsbehörigheter på länkar och annat innehåll för att förhindra felaktig användning av Nielsens domän. Mer information:

https://developers.facebook.com/docs/sharing/domain-verification/faq

https://www.facebook.com/about/privacy

https://ka-ge.facebook.com/policies/cookies/

TWITTER ADS-TAGGAR

Syfte: Att visa Twitter-annonser till besökare på webbplatsen nielsen.com (eller relaterade webbplatser,  t.ex. origin-vip.nielsen.com), och spåra konverteringar (exempel: ”webbplatsbesök”) när det gäller Nielsens användning av Twitter-annonser.

Konverteringsspårning för webbplatser gör det möjligt för Nielsen att mäta hur användarna agerar efter att de har tittat på eller interagerat med dess annonser på Twitter. Mer information:

https://business.twitter.com/en/help/campaign-measurement-and-analytics/conversion-tracking-for-websites.html

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

PARDOT WEBBPLATSTAGGAR

Mer information: https://www.pardot.com/blog/tags/

HUR NIELSEN SVARAR PÅ SPÅRA INTE-SIGNALER

Nielsen deltar i World Wide Web Consortiums (W3C:s) process för att utveckla en robust standard för Spåra inte (Do Not Track, DNT). För närvarande finns det dock inga definitioner och innebörd för DNT-signaler och respons, och det korrekta beteendet rörande DNT-signaler är inte definierat. Nielsen ger ingen innebörd till potentiella DNT-signaler förrän sådana standarder har färdigställts.

HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTERNA

Vi kan använda de uppgifter som du lämnar till oss för att:

 • Svara på dina frågor och begäran.
 • Skicka viktig information till dig om webbplatsen, ändringar i våra villkor och policyer samt annan administrativ information.
 • Skicka kommersiella meddelanden till dig som vi tror kan vara av intresse för dig (ifall du inte väljer att sådana inte skickas).
 • Främja våra affärssyften, som t.ex. dataanalyser, revisioner, utveckling av nya produkter, förbättring av denna webbplats och/eller våra tjänster, identifiering av användningstrender och fastställande av effektiviteten på vår kommunikation.

Vi kan samla in uppgifter om din användning av denna webbplats på följande sätt:

 • Din IP-adress: Din IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas av din internetleverantör till den dator som du använder. Din IP-adress identifieras och loggas automatiskt i vår servers loggfiler när du besöker denna webbplats tillsammans med besökstidpunkten och vilka sidor som du har besökt. Insamling av IP-adresser är praxis på internet och görs automatiskt på många webbplatser. Vi använder IP-adresser för att beräkna webbplatsens användning, förstå det land eller region där våra webbplatsbesökare befinner sig i, hjälpa till med att diagnostisera serverproblem och administrera denna webbplats.
 • Din webbläsare: Vissa data samlas in från de flesta webbläsare, som exempelvis din MAC-adress (Media Access Control), typ och version av operativsystem och webbläsare, samt skärmupplösning.
 • Cookies: Cookies är små textfiler som webbservrar skickar till din enhet för registrering och andra syften. Denna webbplats kan använda sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och beständiga cookies (som finns kvar på enheten när du stänger din webbläsare tills du raderar dem eller de löper ut). Vi använder cookies av säkerhetsskäl, för att hjälpa dig att navigera på denna webbplats, för att visa information på ett mer effektivt sätt och för att bättre serva dig med skräddarsydd information på denna webbplats. Vi använder också cookies för att samla statistisk information om hur besökarna använder denna webbplats i syfta att ständigt förbättra dess design och funktioner. De flesta webbläsare har en inställning för att avböja användningen av cookies om du inte vill att data ska samlas in med cookies från din enhet. Vissa funktioner på denna webbplats kanske inte fungerar korrekt om du avböjer användningen av cookies. Besök https://www.allaboutcookies.org/ för att läsa mer om cookies.
 • Google Analytics och Adobe Analytics: Vi använder dessa tredje parts analystjänster för att hjälpa oss att analysera hur besökare använder den här webbplatsen. Dessa verktyg använder cookies för att bland annat samla in uppgifter om antalet besökare på denna webbplats, vilken webbsida som hänvisade besökare till denna webbplats och vilka sidor besökare tittar på när de navigerar på denna webbplats. Både Google Analytics och Adobe Analytics använder beständiga cookies.

För att välja bort spårning från Google Analytics över alla webbplatser, besök https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. För att välja bort Adobe Analytics, klicka här.

 • Pixeltaggar, web-beacons, genomskinliga GIF-bilder och annan liknande teknik: Vi kan använda dessa tekniker i samband med vissa sidor på den här webbplatsen för att spåra webbplatsens användaraktivitet eller för att sammanställa statistik om webbplatsens användning och associera ej identifierbara data om demografi och preferenser med enhetsrelaterade data (t.ex. cookie-ID:n). I vissa fall matchar vi den informationen med liknande data som tillhandahålls av andra företag för att uppskatta åldersintervaller eller annan demografi hos publiken som sett på videor på denna webbplats.
 • Läs mer om Nielsens digitala mätningsprodukter eller för att välja bort mätningar från dessa produkter.

NÄR VI DELAR DINA UPPGIFTER

I samband med ett eller flera av ovanstående beskrivna syften kan vi lämna ut dina uppgifter till:

 • Andra företag i Nielsen-koncernen för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande.
 • Tredje parter som levererar tjänster till oss, som exempelvis (men inte begränsat till) webbhotell, dataanalys, infrastruktur, IT-tjänster, kundtjänster, e-posttjänster och revision.
 • Andra webbplatsbesökare eller Nielsens representanter för att identifiera dig för någon som du skickar meddelanden till via denna webbplats.
 • Relevanta tredje parter som del av en företagstransaktion, såsom omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela, eller någon del av, vår verksamhet, våra tillgångar eller våra aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden).
 • Andra tredje parter om vi anser det vara nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt gällande lag, (b) för att följa juridiska processer, (c) för att upprätthålla våra villkor, (d) för att skydda vår verksamhet eller våra dotterbolags verksamhet, (e) för att skydda våra, och/eller våra dotterbolags, dina och andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, samt (f) för att tillåta oss att vidta tillgängliga åtgärder mot eller begränsa de skador som vi kan utsättas för.

Observera att all information som du publicerar eller lämnar ut på anslagstavlor, chattar, profilsidor och bloggar samt via andra tjänster (inklusive sociala medietjänster), där du kan publicera information och material, blir offentlig information och tillgängligt för webbplatsens besökare och till allmänheten. Du bör överväga detta när du bestämmer dig för att lämna ut personuppgifter eller annan information på denna webbplats.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Detta integritetsmeddelande omfattar inte, och vi ansvarar inte för, någon tredje parts integritetspraxis, inklusive dem som driver en webbplats dit det länkas från denna webbplats. Förekomsten av en länk på denna webbplats innebär inte att vi eller våra dotterbolag godkänner praxis på den länkade webbplatsen.

DATASÄKERHET

Vi använder rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda de personuppgifter som är under vår kontroll. Tyvärr kan ingen dataöverföring via internet eller datalagringssystem garanteras vara 100 % säker. Meddela oss omedelbart om du har anledning att tro att säkerheten av de uppgifter som vi har om dig har äventyrats genom att kontakta oss enligt avsnittet ”Kontakta oss”.

ATT UTÖVA DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER

Om du inte längre vill motta elektroniska nyhetsbrev som du prenumererade, kan du klicka på länken ”avprenumerera” längst ned i varje sådan kommunikation.

Kontakta oss om du vill granska, korrigera, uppdatera, utelämna eller på annat sätt begränsa vår användning av dina kontaktuppgifter eller annan information som du tidigare har lämnat till oss.

Om du kontaktar oss enligt ovan kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att identifiera alla uppgifter om dig för att kunna agera enligt din begäran.

DATALAGRING

Vi kommer att lagra dina personuppgifter endast under de perioder som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i detta integritetsmeddelande såvida inte en längre lagringstid krävs eller tillåts av lag.

BARNS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Denna webbplats riktar sig inte till barn under 13 år och vi uppmanar att barn inte använder denna webbplats. Om vi blir medvetna om att vi har fått uppgifter från ett barn som är under 13 år kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att ta bort sådana uppgifter från våra register.

ÖVERFÖRING ÖVER LANDSGRÄNSER

Den information som du lämnar eller de uppgifter som vi samlar in via denna webbplats kan lagras och bearbetas i alla länder där vi eller våra tjänsteleverantörer bedriver verksamhet och/eller har anläggningar. Som ett resultat kan dina personuppgifter överföras till länder eller regioner utan liknande dataskydd eller integritetslagar som gäller i ditt hemland. I sådana fall kommer vi att se till att det finns lämpliga skyddsmekanismer på plats för att skydda dina personuppgifter. Kontakta oss för ytterligare information om dessa överföringar och de skyddsmekanismer som vi använder för att underlätta sådana överföringar.

KÄNSLIGA UPPGIFTER

Vi ber dig att inte skicka till oss och inte heller publicera på denna webbplats några känsliga personuppgifter (t.ex. information som rör ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller annan tro, hälsa, kriminell bakgrund, fackföreningsmedlemskap eller personnummer). Om vi mottar några känsliga personuppgifter om dig, kommer vi att, vid behov, be om ditt uttryckliga samtycke för att samla in och använda sådan information i enlighet med tillämplig lag.

UPPDATERINGAR TILL DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Vi kan ibland göra ändringar i detta integritetsmeddelande. Se ”datum för ikraftträdande” högst upp på denna sida som visar när detta integritetsmeddelande senast reviderades. Alla ändringar kommer att träda i kraft när vi publicerar det reviderade integritetsmeddelandet på denna webbplats. Din användning av denna webbplats omfattas av villkoren i integritetsmeddelandet som är i kraft vid tidpunkten för ditt besök.