NAŠA NAČELA ZASEBNOSTI

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-02-13T12:35:24.007-05:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

VGRAJENO ZASEBNOST

Potrošnikova zasebnost je pri družbi Nielsen najvišja prioriteta. Predvsem se zanašamo na demografske in združene podatke, iz katerih ne moremo neposredno identificirati ljudi, in ohranjamo ustrezne omejitve glede dostopa do podatkov o posameznikih (kjer ga imamo). Naše notranje politike in postopki ustrezajo veljavnim zakonom in standardom panoge po vsem svetu. Prav tako vključujejo načelo “Vgrajena zasebnost” – zavezanost vključitvi ustrezne zaščite zasebnosti pri našem oblikovanju izdelkov in izvajanju storitev. Prakse, opisane v tej izjavi o zasebnosti, izvaja skupina podjetij družbe Nielsen, ki delujejo skupaj po vsem svetu.

Za več informacij o skupini podjetij družbe Nielsen se obrnite na Oddelek za zasebnost družbe Nielsen. Uporabljamo uporabniku prijazen nadzor zasebnosti, katerega nastavitve je enostavno najti in uporabljati.

Poleg tega lahko za prebivalce EU in v nekaterih izbranih državah veljajo naslednje pravice v zvezi z našo uporabo vaših podatkov: Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, če menite, da so bili vaši podatki obdelani na način, ki ni v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

 • Pravica dostopanja do podatkov, ki smo jih morda zbrali o vas.
 • Upoštevajte, da lahko v izjemnih primerih, če boste zahtevali nadaljnje kopije podatkov, zaračunamo razumno upravno takso. Pravica do popravljanja netočnosti podatkov, ki jih zberemo o vas.
 • Pravica do ugovora glede določenih vrst obdelave podatkov.
 • Pravica do izbrisa ali de-identifikacije podatkov, ki smo jih zbrali o vas, ali do omejitve obdelave takih podatkov.
 • Pravica do preklica soglasja za prihodnjo obdelavo podatkov.
 • Verjamemo v odgovorno upravljanje podatkov in si nenehno prizadevamo izboljšati lastne prakse, ter poskušamo ohraniti visok standard za naše industrije.

Če želite izvedeti več o posebnih praksah, ki jim sledijo različna področja družbe Nielsen, si na desni strani oglejte stransko vrstico za informacije o zasebnosti.

Načela zasebnosti družbe Nielsen vključujejo:

Med razvojem naših izdelkov in storitev ocenjujemo njihov potencialni učinek na osebne podatke in v svoje dejavnosti za obdelavo podatkov vključimo ustrezno varovanje zasebnosti ob upoštevanju drugih načel o zasebnosti, opisanih spodaj.

ZAUPANJE IN ODGOVORNOST

Zavzemamo se za odgovorno upravljanje podatkov pod našim nadzorom in za spoštovanje vseh veljavnih zakonov o varstvu podatkov, ki urejajo zbiranje, uporabo in razkrivanje podatkov o posameznikih. Notranja ekipa za zasebnost družbe Nielsen nadzira skladnost z veljavnimi zakoni o zasebnosti, programi za samodejno urejanje, v katerih sodelujemo, in naše notranje politike zasebnosti. Uporabljamo orodja in metode, ki preprečujejo prepoznavanje posameznikov v naših poročilih in vpogledih, in imamo ukrepe za preprečitev ponovne uporabe zbranih podatkov na načine, ki jih posamezniki ne poznajo in / ali bi lahko imeli negativen vpliv.

Družba Nielsen sodeluje v naslednjih programih za samodejno urejanje za našo integrirano platformo Nielsen Marketing Cloud:

 • Zveza za digitalno oglaševanje (DAA): Spoštujemo načela samoregulacije DAA za spletno vedenjsko oglaševanje, vključno z DAA-jevo uporabo samoregulativnih načel v mobilnem okolju.
 • Evropska interaktivna digitalna oglaševalska zveza (EDAA): Spoštujemo evropska načela.
 • Pobuda za omrežno oglaševanje (NAI): Spoštujemo NAI-jev Kodeks ravnanja.

Preberite več o praksah zasebnosti platforme Nielsen Marketing Cloud.

Če imate vprašanje o zbiranju ali uporabi vaših osebnih podatkov pri družbi Nielsen, ali želite uveljavljati katere koli svoje zakonite pravice glede vaših osebnih podatkov (vključno, kjer je to mogoče, s pravicami do dostopa, izbrisa ali prenosljivosti), nas kontaktirajte. Prav tako se lahko obrnete na organ za varstvo podatkov v vaši domači državi, kjer je to mogoče.

PODATKI, KI JIH ZBIRA DRUŽBA NIELSEN

Družba Nielsen zbira osebne podatke pri:

 • Naših strokovnjakih – posameznikih in gospodinjstvih, ki se pogodbeno dogovorijo za sodelovanje v eni ali več skupinah družbe Nielsen.
 • Prav tako obdelujemo osebne podatke, da bi zaposlili skupine, ki natančno predstavljajo “skupno občinstvo”.  Osebah, s katerimi sodelujemo v raziskavah družbe Nielsen, ki se izvajajo na spletu, osebno, po telefonu, elektronski pošti ali pošti.
 • Brskalnikih ali mobilnih napravah, ki jih merijo naši digitalni in mobilni izdelki, ali pa jih v segmentih za ciljne skupine za spletno ali mobilno oglaševanje trži platforma Nielsen Marketing Cloud.
 • Obiskovalcih naših spletnih mest in ljudeh, ki stopijo v stik z nami prek naših spletnih mest, elektronske pošte, ali drugače.
 • Javnih virih – o javnih dejavnostih nekaterih javnih osebnosti, kot so profesionalni športniki.
 • Javno dostopnih objavah v družabnih omrežjih, za izdelke, ki merijo spletno reakcijo na video vsebino, izdelke in blagovne znamke.
 • Naših zaposlenih, izvajalcih in poslovnih stikih v drugih podjetjih med našim poslovanjem.

POMEMBNA OBVESTILA IN IZBIRA

Zagotavljamo jasno obvestilo o podatkih, ki jih zbiramo, in kako jih uporabljamo. Nudimo izbiro o našem zbiranju podatkov v času in v kontekstu, ki odraža občutljivost zbranih podatkov. Člani odborov in anketiranci se strinjajo z zbiranjem in obdelavo njihovih podatkov in lahko kadarkoli prekinejo svojo udeležbo. Posamezniki imajo tudi možnost, da kadar koli opustijo spletno in mobilno zbiranje podatkov.

KAKOVOST PODATKOV

Osebne podatke, ki jih zbiramo, poskušamo nenehno ohraniti tako, da so popolni, točni, relevantni in posodobljeni.

OSNOVE ZA OBDELAVO

Veliko zakonov o zasebnosti od podjetij zahteva, da vzpostavijo zakonito podlago za njihovo uporabo osebnih podatkov. Družba Nielsen je sicer vzpostavila različne zakonite podlage za različne vrste obdelave podatkov, a bo v skoraj vseh primerih naša podlaga za obdelavo osebnih podatkov ena od naslednjih:

 • Izvajanje pogodbe – družba Nielsen upravlja s svojimi raziskovalnimi skupinami in opravlja ankete na podlagi pogodbe – članstva v odboru ali sporazuma o tržnih raziskavah med družbo Nielsen in našimi raziskovalnimi subjekti. V večini odborov ti sporazumi zajemajo vse člane gospodinjstva, saj prakse tržnih raziskav pogosto zahtevajo analizo podatkov na ravni gospodinjstva.
 • Soglasje – Kjer bo družba Nielsen utemeljila obdelavo osebnih podatkov po privolitvi, bomo morda prosili za soglasje neposredno pri posameznikih ali, če družba deluje kot podatkovni procesor (ponudnik storitev v drugo družbo), lahko upoštevamo soglasje, ki ga pridobi upravljavec podatkov (tretja oseba ki ima [navadno] neposreden odnos s posameznikom).
 • Zakoniti interesi – V nekaterih primerih je lahko osnova obdelave osebnih podatkov naš zakonit interes za opravljanje tržnih raziskav ali drugih storitev zaradi koristi pri izboljšanju učinkovitosti naših strank in trgov, na katerih delujejo. Kjer se zanašamo na takšno osnovo za obdelavo se prepričamo, da je naša dejavnost ustrezno uravnotežena z močno zaščito zasebnosti, ki je namenjena zmanjševanju tveganj za posameznike, na katere se podatki nanašajo.

 

ZMANJŠEVANJE PODATKOV IN OMEJITEV ZBIRANJA

Po konceptu zmanjševanja podatkov v največji možni meri omejujemo zbiranje osebnih podatkov, hkrati pa tudi poskrbimo, da lahko še vedno izvedemo pomembne in natančne meritve in vpoglede.

 • Ko uporabljamo neposredne identifikatorje, dostop do takih informacij omejimo tako znotraj kot zunaj, in se zanašamo na naše varnostne ukrepe, ki so namenjeni varovanju zasebnosti posameznika.
 • Preden pridobimo podatke tretjih oseb skrbno preučimo prakse zbiranja podatkov le-teh in obvestila o zasebnosti, ki so na voljo posameznikom, da bi zagotovili skladnost naše uporabe podatkov z zavezami podjetji posameznikom.
 • Ko smo iz zbranih podatkov odstranili identifikacijske elemente tudi preprečimo ponovno povezavo podatkov s prepoznavnimi podatki.

OMEJENA UPORABA IN SHRAMBA

Našim sodelavcem in ponudnikom storitev z zakonitim poslovnim namenom omejimo dostop do in uporabo osebnih podatkov. Imamo evidence hranjenja dokumentov, s čimer omejimo rok hrambe osebnih podatkov.

DOSTOP, POPRAVKI, IZBRIS IN PRENOS

Posameznikom nudimo razumne priložnosti za dostop do osebnih podatkov, ki jih ima družba Nielsen, in možnost popravkov, če so netočni. Kjer to dopušča zakon, posameznikom omogočamo, da lahko zahtevajo izbris ali trajno de-identifikacijo njihovih osebnih podatkov, ki jih hrani družba Nielsen, oziroma se jim priskrbi kopija njihovih podatkov ali se jih prenese na drugo stranko.

PODATKI O OTROCIH

Spoštujemo veljavne zakone o zbiranju podatkov o otrocih. Osebne podatke o otrocih zbiramo s soglasjem staršev, ki ga lahko kadar koli prekličejo ali umaknejo.

ČEZMEJNI PRENOS

Spoštujemo veljavne lokalne zakone glede čezmejnih prenosov in dostopa do osebnih podatkov.

RAZKRITJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Ne prodajamo podatkov, ki neposredno identificirajo posameznike, in pogodbenim strankam prepovedujemo, da ponovno identificirajo de-identificirane podatke, ki jim jih priskrbimo (npr. statistiko občinstva). Poleg tega pogodbeno prepovedujemo prejemnikom naših podatkov, da jih uporabijo za sprejemanje odločitev glede kreditov, zavarovanj, nastanitve, zaposlitve ali drugih pravnih učinkov na posameznike. Od ponudnikov storitev, ki imajo dostop do naših podatkov, pogodbeno zahtevamo, da poskrbijo za varnost podatkov in jih uporabijo samo za izvajanje storitev, h katerim so se zavezali. Za zaščito zakonskih interesov družbe Nielsen in po potrebi zaščite zdravja ali varnosti drugih, bomo podatke posredovali vladi in organom kazenskega pregona v obsegu, ki ga zahteva veljavna zakonodaja.

VARSTVO PODATKOV

Izvajamo večplastne organizacijske, tehnične in upravne ukrepe, ki so namenjeni varovanju osebnih podatkov pod našim nadzorom. Ti med drugim vključujejo: omejevanje dostopa do podatkov; uporabo tehnoloških ukrepov, kot so požarni zidovi, šifriranje, zaščita pred zlonamerno programsko opremo in odkrivanje vdorov; ohranjanje politik, ki so usklajene s številnimi pravnimi zahtevami; in skrb za odgovornost naših sodelavcev, zadolženih za vzdrževanje varnih praks ravnanja s podatki in upoštevanje naših notranjih politik. Imamo globalno organizacijo kvalificiranih strokovnjakov za varnost podatkov in sodelujemo pri rednem sistemskem preizkušanju in posodabljanju naših nastavitev, da sledimo spremembam tehnologije in varnostnih groženj.

GLOBALNI DOSEG, LOKALNI DOTIK

Zavzemamo se za spoštovanje različnih kultur in lokalnih zakonov držav, v katerih delujemo.

STOPITE V STIK Z NAMI

V primeru komentarjev ali vprašanj o tej Izjavi o zasebnosti, ali če želite stopiti v stik z našim evropskim uradnikom za varstvo podatkov, nas kontaktirajte (privacy.department@nielsen.com). Lahko nam tudi pišete na enega od sledečih naslovov: Iz držav Evropske unije:

PN:

Legal Dept. Nielsen
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Iz ostalih držav:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Vprašanja o zasebnosti lahko pošljete tudi na elektronski naslov:
privacy.department@nielsen.com.