Zasebnost

IZJAVA O ZASEBNOSTI V KARIERI

Datum začetka veljavnosti:

Maj 2018

DRUŽBA NIELSEN

Obvestilo – Upravljanje podatkov prijavljene osebe – Dejavniki uspeha

Prosimo, da podrobno preberete to obvestilo. S predložitvijo informacij o vlogi na tem spletnem mestu se strinjate z zbiranjem in uporabo podatkov družbe Nielsen, na način, kot je opisano spodaj.

 1. O družbi Nielsen. Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) je globalna družba za merjenje in analizo podatkov, ki zagotavlja najbolj celovit in zaupanja vreden pogled na potrošnike in trge po vsem svetu. Naš pristop združuje lastniške podatke družbe Nielsen z drugimi viri podatkov, ki strankam po vsem svetu pomagajo razumeti, kaj se dogaja zdaj, kaj se bo dogajalo, in kako s tem znanjem najbolje ukrepati. Družba Nielsen že več kot 90 let zagotavlja podatke in analitiko, ki temeljijo na znanstveni strogosti in inovacijah, ter nenehno razvija nove načine za odgovarjanje na najpomembnejša vprašanja, s katerimi se soočajo mediji, oglaševanje, trgovina na drobno in hitro rastoča panoga široke potrošnje. Družba Nielsen, podjetje v sklopu S&P 500, posluje v več kot 100 državah in pokriva več kot 90 % svetovnega prebivalstva. Za več informacij obiščite spletno mesto www.nielsen.com. Kadrovski službi lahko pišete na elektronski naslov staffing@nielsen.com.
 2. Namen in funkcija programa “Success Factors”. Success Factors je program za zaposlovanje ljudi, ki deluje v imenu družbe Nielsen. Vlagatelji lahko ustvarijo profil in prek programske opreme Success Factors pošljejo svoj življenjepis in prijavo.
 3. Zbiranje podatkov. Vaša predložitev prijave in sorodnih podatkov je povsem prostovoljna. Kot del procesa prijave bo družba Nielsen zbrala podatke o vas, vključno s tem, kar pošljete na obrazcih za prijavo, vašem povzetku in drugih dokumentih. Takšni podatki lahko na začetku vključujejo (vendar niso omejeni na) vaše ime, naslov, telefon, elektronski naslov, datum rojstva, številko socialnega zavarovanja ali drugo identifikacijsko številko, spol, poklic, stopnjo izobrazbe in dohodek. Če družba Nielsen obravnava vašo prijavo ali podaljša ponudbo za zaposlitev, lahko zbere nekatere dodatne podatke bodisi neposredno od vas bodisi od tretjih oseb (npr. preverjanje preteklosti, če to dovoljuje lokalna zakonodaja). Podatki, ki jih prejmemo od vas ali drugih v zvezi z vašo prijavo, so v tej izjavi o zasebnosti navedeni kot »Podatki o prijavitelju«.

  Podatke o prijaviteljih lahko zberemo in hranimo ročno ali elektronsko, elektronsko zbiranje podatkov pa za vas morda ni vedno očitno. Strežniki za elektronska sporočila lahko npr. obdržijo poslana in prejeta elektronska sporočila. Ko so podatki o prijavitelju zbrani na spletnem mestu družbe Nielsen, lahko s pomočjo piškotkov olajšamo uporabo naših spletnih prijavnih postopkov. Ob obisku naše spletne strani nam vaš spletni brskalnik samodejno pošlje naslov internetnega protokola in nekatere druge podatke, vključno z vrsto brskalnika, ki ga uporabljate. Naši piškotki na tej spletni strani se uporabljajo samo za olajšanje vaše spletne izkušnje in ne za odločitve, povezane z zaposlovanjem. Lahko se odločite za spreminjanje nastavitev vašega internetnega brskalnika in zavrnete piškotek, vendar to lahko ovira ali preprečuje uporabo naših spletnih orodij za zaposlovanje.

  Vaša uporaba programa Success Factors je popolnoma prostovoljna in zahteva vnašanje podatkov v okolje, ki ga gosti Success Factors. Vaši podatki bodo obdelani in nato shranjeni v lokalnem strežniku, ki ga bo gostil naš ponudnik storitev v ZDA ali v drugi državi. Sprejeli smo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da je takšno gostovanje dovoljeno v skladu z veljavnimi zakoni. Podatke o prijavitelju lahko pregledajo iskalci kadrov v vseh delih sveta; nekateri iskalci kadrov so redno zaposleni pri družbi Nielsen, nekateri pa so zunanji izvajalci.
 4. Uporaba prijaviteljevih podatkov.
  Družba Nielsen lahko podatke o prijavitelju uporabi za komuniciranje z vami v pisni obliki ali po telefonu ali na spletu, da oceni vašo prijavo, analizira potrebe in prakse osebja družbe Nielsen ali kako drugače učinkovito upravlja postopek zaposlovanja družbe in administracijo zaposlenih. Podatke o prijaviteljih lahko združimo z raziskovalnimi orodji in podatki iz drugih virov.
 5. Točnost prijaviteljevih podatkov. Družba Nielsen vas lahko občasno prosi, da pregledate in posodobite vaše podatke ob prijavi.
 6. Pravica dostopanja do osebnih podatkov. Do svojih podatkov lahko dostopate in jih popravite, če se prijavite v Success Factors in jih posodobite. Lahko nam tudi pišete na naslov staffing@nielsen.com in zahtevate podrobnejše informacije o zbranih podatkih o vas, kategorijah in namenih obdelave podatkov ter kategorijah prejemnikov, ki imajo morda dostop do vaših podatkov. Če ste prejeli predhodno ponudbo za zaposlitev, se lahko prijavite in preverite svoje podatke, soglašate s preverjanjem ozadja, če je to primerno, in elektronsko podpišete izjavo o razkritju. Veljavni zakoni od nas zahtevajo, da obdržimo informacije o kandidatih, ki zaprosijo za delovna mesta. Podatki vlagatelja bodo shranjeni v skladu z lokalno zakonodajo. Družba Nielsen lahko odstrani neaktivne podatke o prijavitelju iz svoje podatkovne zbirke (vključno z vašim življenjepisom), ki je v skladu z obveznostmi in politikami hrambe podatkov ter veljavnimi zakoni, ali jih shrani, da bi preučili, ali so vaše sposobnosti primerne za druge priložnosti. Prosimo, da obdržite svojo kopijo osebnih podatkov, ki nam jih posredujete.
 7. Razkritje podatkov. Podatke o prijaviteljih nadzoruje predvsem (vendar ne izključno) osebje kadrovske službe družbe Nielsen in jih je mogoče hraniti elektronsko ali v papirni obliki. Drugo osebje, vključeno v najem ali upravljanje informacij, ima lahko prav tako dostop do nekaterih ali vseh podatkov prijavitelja, kot tudi višje vodstvo. Da bi dosegli zgoraj opisane cilje, in ker smo del večje skupine podjetij, ki poslujejo na mednarodni ravni, lahko občasno posredujemo podatke o prijavitelju drugim podjetjem v skupini družbe Nielsen. Prav tako lahko občasno posredujemo podatke o prijavitelju pravnim in regulativnim organom (na primer delovnim in davčnim organom), našim računovodjem, revizorjem, odvetnikom in drugim zunanjim strokovnim svetovalcem ter strankam, ki nam ponudijo izdelke ali storitve (npr. kot dobavitelji informacijskih sistemov in svetovalci za človeške vire). Ne glede na katero koli drugo določbo te izjave lahko podatke o prijavitelju razkrijemo tudi tretjim osebam, kadar je to zakonsko potrebno, ali zaradi uveljavljanja naših zakonskih pravic pri ukrepih v zvezi z nezakonitimi dejavnostmi ali zaščiti varnosti vseh oseb. Če se celotno ali del našega podjetja proda, združi ali kako drugače prenese na drugo osebo, lahko podatke o prijaviteljih prenesemo kot del te transakcije.
 8. Shranjevanje, prenosi in varnost podatkov prijavitelja. Podatke o prijavitelju lahko hranimo tako dolgo, kot je potrebno za namene, navedene v tej izjavi o varovanju zasebnosti, vendar v nobenem primeru ne sme biti daljše od datuma zbiranja, kot to dovoljuje lokalna zakonodaja, razen če se zaposlite pri družbi Nielsen in potem velja drugačno obdobje hrambe. Zapisi, ki niso posebej označeni kot podatki o prijavitelju, imajo lahko različna obdobja hrambe (npr. evidenčni podatki o prejetih ali poslanih elektronskih sporočilih). Imamo varnostne ukrepe za zaščito zaupnosti podatkov prijavitelja (kot so požarni zidovi za zaščito strežnikov), vendar shranjevanje in posredovanje osebnih podatkov ne more biti vedno popolnoma varno.
 9. Zavestno ne zbiramo podatkov o prijavah otrok, mlajših od 13 let.
 10. To izjavo o zasebnosti v karieri lahko spremenimo. Ta izjava o zasebnosti v karieri nadomešča vsako drugo izjavo, ki smo vam jo morda posredovali o zbiranju in uporabi podatkov o prijavitelju pri družbi Nielsen. Pridržujemo si pravico do posodobitve in bistvenih sprememb te izjave o zasebnosti v karieri in naših praks pri ravnanju s podatki o prijavitelju v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Trenutno različico Izjave o zasebnosti v karieri si lahko ogledate na spletnem mestu www.nielsen.com, ali prosite za kopijo pri predstavniku kadrovske službe na naslovu staffing@nielsen.com.
 11. Ta izjava se nanaša samo na podatke prijavitelja.