SÚKROMIA

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DIGITÁLNE MERANIE

Spoločnosť Nielsen používa na meranie a analýzu toho, ako spotrebitelia spolupracujú s médiami vo všetkých internetových, mobilných a vznikajúcich technológiách, svoje vlastné digitálne meracie produkty.

AKO ZHROMAŽĎUJEME ÚDAJE PRE MERANIE SLEDOVATEĽOV?

Spolupracujeme s rôznymi spoločnosťami vrátane poskytovateľov údajov, inzerentov, reklamných agentúr a vydavateľov, s cieľom merať efektivitu a dosah obsahu zobrazovaného alebo počúvaného online alebo offline bez ohľadu na to, aký druh zariadenia ľudia používajú na jeho využitie. Napríklad pomáhame inzerentom lepšie porozumieť výkonnosti kampaní pre televízne, rozhlasové, počítačové a mobilné publikum.

Funguje to takto: zúčastnené spoločnosti majú v obsahu na svojich vybraných stránkach, reklamách, aplikáciách a prehrávačoch videa merací softvér spoločnosti Nielsen (napr. audio, video, reklamy a akékoľvek iné médiá, do ktorých by sa spotrebitelia mohli zapojiť alebo s ktorými sa môžu stretnúť). Merací softvér spoločnosti Nielsen zakomponovaný do obsahu využíva rôzne technológie (vrátane súborov cookie, pixelových značiek a nášho softvéru v mobilných aplikáciách) alebo vodoznaky na zhromažďovanie informácií, ktoré nám pomáhajú pochopiť, aký obsah si používatelia pozerajú, počúvajú alebo naň reagujú, aké reklamné kampane sú účinné a agregované demografické zloženie návštevníkov webových stránok alebo aplikácií, prípadne divákov digitálneho obsahu. Napríklad vzorová správa o meraní publika by mohla vyzerať takto „táto reklamná kampaň sa zobrazila 24 000 ženám vo veku od 24 do 30 rokov v severozápadnej pacifickej oblasti USA‟.

Spolupracujeme aj s poskytovateľmi služieb tretích strán, aby sme získali pseudonymné a/alebo agregované údaje, ktoré pridávame k našim meraniam. „Pseudonymné údaje‟ znamenajú osobné údaje, z ktorých nemožno ľahko identifikovať relevantné osoby. Medzi typy pseudonymných údajov patria informácie súvisiace napríklad so súborom cookie, identifikátorom reklamy alebo zariadenia alebo iným trvalým jedinečným identifikátorom. „Agregované údaje‟ znamenajú súbor údajov o skupine alebo segmente jednotlivcov, ktorý zabraňuje identifikácii konkrétnych jednotlivcov v rámci tejto skupiny.

Niekedy sa náš mobilný merací softvér zabuduje do Primetime v Adobe, platformy „TV Everywhere‟, ktorá umožňuje spotrebiteľom sledovať na rôznych zariadeniach živé a lineárne programovanie a programovanie na požiadanie. Viac o Adobe Primetime zistíte, keď si prečítate vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre analytické produkty Adobe.

Produkty na meranie publika spoločnosti Nielsen a cloud Nielsen Marketing Cloud používajú rôzne riešenia. Spoločnosť Nielsen umožňuje zdieľanie určitého obmedzeného množstva neidentifikovateľných alebo agregovaných údajov spojených s prehliadačom alebo zariadením obomi týmito samostatnými produktovými líniami spoločnosti Nielsen s cieľom pomôcť im, aby fungovali lepšie a efektívnejšie, ale údaje o meraní publika sa nepoužívajú priamo na pomoc pri umiestňovaní internetových reklám. Viac informácií o tom, ako cloud Nielsen Marketing Cloud zhromažďuje a používa údaje, nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov pre Nielsen Marketing Cloud.

AKÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME?

Neidentifikujeme ani sa nepokúšame identifikovať jednotlivcov, od ktorých alebo o ktorých zhromažďujeme údaje o meraní obsahu.

Náš vlastný softvér na digitálne meranie môže zhromažďovať údaje o zobrazenom obsahu (napr. ktorá reklamná kampaň alebo epizóda programu), kde sa zobrazil obsah (napr. na ktorej webovej stránke alebo v ktorej aplikácii) a všeobecné informácie o zariadení na ktorom sa obsah zobrazil (napr. tablet alebo smartfón, identifikátor reklamy, IP adresa alebo operačný systém). Tieto údaje potom spájame s údajmi od iných spoločností, ktoré rozpoznávajú svojich vlastných používateľov alebo vo všeobecnosti zhromažďujú údaje o spotrebiteľoch. Tieto iné spoločnosti poskytujú spoločnosti Nielsen agregované alebo pseudonymné štatistické údaje o publiku. Týmto tretím stranám nehovoríme o tom, aký obsah ich používatelia prezerali, a spoločnosť Nielsen sa nikdy nedozvie o identite používateľov iných spoločností.

Naše služby pre digitálny účinok značky Nielsen Digital Brand Effect náhodne poskytujú krátke prieskumy používateľom, ktorí môžu ale nemusia vidieť alebo počuť obsah našich klientov. Odpovede sú dobrovoľné. Ak divák reaguje na otázku v prieskume, odpoveď sa uloží do databázy. Prieskumy nepožadujú ani nezhromažďujú žiadne priamo identifikovateľné údaje, zhromažďujú len IP adresu a identifikátor zariadenia.

AKO POUŽÍVAME TIETO ÚDAJE?

Tieto údaje používame na vytvorenie rôznych náhľadov, prehľadov a analýz vrátane zloženia publika, ktoré si zobrazilo určitý obsah, alebo účinnosti reklamnej kampane.

Môžeme tiež vylepšiť alebo porovnávať údaje zhromaždené z iných zdrojov údajov a pomocou iných výskumných nástrojov online a offline, vrátane zobrazovacích údajov účastníkov panelov spoločnosti Nielsen (okrem jednotlivo identifikovateľných údajov). Medzi iné zdroje údajov môžu patriť stránky sociálnych médií alebo e-commerce. Tieto dodatočné zdroje nám umožňujú vykonať masívnejší výskum a analýzy týkajúce sa demografických údajov, preferovania a používania internetu.

Do našich náhľadov, prehľadov a analýz zahŕňame iba neidentifikovateľné alebo agregované údaje.

S KÝM ZDIEĽAME TIETO ÚDAJE?

Zamestnávame alebo zapájame iné spoločnosti alebo jednotlivcov, aby vykonávali určité funkcie v našom mene. Týmto poskytovateľom služieb sa umožní prístup k údajom potrebným na vykonávanie ich funkcií, ale budú mať zakázané používať naše údaje na akýkoľvek iný účel. Okrem toho môžeme poskytnúť údaje tretím stranám, ak ich zverejnenie vyžaduje zákon alebo je to potrebné na výkon alebo zachovanie našich zákonných práv, alebo ako opatrenie týkajúce sa potenciálne nezákonných činností, tiež v prípade predaja, pridelenia, bankrotu alebo inej formy odovzdania celého podniku alebo majetku alebo jeho časti (v tomto prípade urobíme primerané kroky na zabezpečenie, aby sa údaje chránili tak, ako sa uvádza v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov). Pseudonymné údaje môžeme sprístupniť aj na umožnenie financovania, sekuritizácie, poistenia alebo iných potrebných obchodných aktivít.

AKO ZABEZPEČUJEME TIETO ÚDAJE?

Používame primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov, ktoré máme pod kontrolou. Žiaľ nie je možné zaručiť, že prenos údajov cez internet alebo systém na ukladanie dát bude 100% bezpečný.

AKO DLHO UCHOVÁVAME TIETO ÚDAJE?

Údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre účely nášho výskumu a analýzy, ako sú opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov a v súlade s platnú legislatívou. Vaše údaje môžeme ukladať v USA alebo ich môžeme preniesť do inej krajiny. Vždy, keď uchovávame údaje, uplatníme podmienky tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a všetkých platných zákonov.

AKÉ MOŽNOSTI MÁTE?

Sme presvedčení, že by ste mali mať možnosť rozhodnúť sa, či chcete prispievať k nášmu výskumu a zisteniam. Ak v súčasnosti nie ste účastníkom panelu spoločnosti Nielsen a neprajete si zúčastňovať sa výskumu digitálneho merania spoločnosti Nielsen, môžete sa odhlásiť v prehliadačoch tak, že kliknete tu.

Pri prehliadačoch používame aj bežné súbory cookie HTTP aj lokálne úložisko HTML5. V lokálnom úložisku HTML5 uchovávame len kópiu identifikátora jedinečného súboru cookie priradeného nášmu súboru cookie HTTP, ktorý je umiestnený na vašom zariadení. Keď sa rozhodnete odhlásiť, náš mechanizmus odhlásenia nahradí jedinečný súbor cookie HTTP súborom cookie „OPT_OUT‟ a vymaže informácie, ktoré spoločnosť Nielsen umiestnila do lokálneho úložiska HTML5. Ak vymažete všetky svoje bežné súbory cookie (medzi ktorými môže byť aj súbor cookie HTTP „OPT_OUT‟ spoločnosti Nielsen), budete sa musieť znovu odhlásiť. Upozorňujeme, že pretože je to odhlásenie na úrovni prehliadača, ak používate viac ako jeden prehliadač, musíte sa odhlásiť v každom z nich. Ak svoj názor zmeníte a budete sa chcieť zúčastniť na výskume digitálneho merania spoločnosti Nielsen, môžete sa znovu prihlásiť. Upozorňujeme, že prehliadač Safari už túto funkciu nepodporuje a po 24 hodinách naše súbory cookie na odhlásenie automaticky vymaže. Ak sa chcete odhlásiť od merania spoločnosti Nielsen, odporúčame vám, aby ste používali iný prehliadač. V prostredí mobilnej aplikácie požadujeme, aby každá aplikácia, ktorá obsahuje aktívny merací softvér spoločnosti Nielsen, zverejnila informáciu, že takéto meranie spoločnosti Nielsen je zakomponované do tejto aplikácie, a sprístupnila odhlásenie od merania spoločnosti Nielsen. Upozorňujeme, že niektoré staršie aplikácie, ktoré obsahujú softvér od spoločnosti Nielsen, umožňujú odhlásenie len na úrovni aplikácie a konkrétne pre určité zariadenie. Ak máte viaceré staršie mobilné aplikácie, ktoré obsahujú náš softvér, alebo ak máte staršiu aplikáciu na viacerých mobilných zariadeniach, musíte ju odhlásiť v každej aplikácii a na každom zariadení. V novších aplikáciách spoločnosť Nielsen ponúka odhlásenie na úrovni zariadenia. Bude stačiť, keď aktivujete v nastaveniach svojho zariadenia možnosť „Obmedziť reklamné sledovanie‟ (pre zariadenia s iOS) alebo „Odhlásiť sa od reklamnej personalizácie‟ (pre zariadenia so systémom Android). Ak máte rovnakú novšiu aplikáciu na viacerých mobilných zariadeniach, budete musieť zmeniť nastavenia na každom zariadení. Oznámenie o ochrane osobných údajov pre aplikáciu musí vysvetliť, ktorý typ odhlásenia je pre merací softvér spoločnosti Nielsen dostupný.

ZMENY TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo vykonať v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov aktualizácie a zmeny. V časti „Nedávne zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov‟ poskytneme opis zmien od poslednej aktualizácie.

OBRÁŤTE SA NA NÁS

Ak máte komentáre alebo otázky ohľadom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo chcete kontaktovať nášho európskeho úradníka pre ochranu osobných údajov, kontaktujte nás. Môžete nám tiež poslať list na tieto adresy:

Z krajín EÚ:

Pre: Právne odd.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Z iných krajín:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Otázky ohľadne osobných údajov môžete odoslať e-mailom na adresu:
privacy.department@nielsen.com

O SPOLOČNOSTI NIELSEN

Spoločnosť Nielsen Holdings plc (NYSE:NLSN) je globálna spoločnosť na meranie a zhromažďovanie údajov, ktorá poskytuje najúplnejší a najdôveryhodnejší dostupný pohľad na zákazníkov a trhy na celom svete. Náš prístup spája vlastnícke údaje spoločnosti Nielsen s ostatnými zdrojmi údajov, aby sme pomohli klientom z celého sveta pochopiť, čo sa práve deje, čo sa bude ďalej diať a ako najlepšie konať na základe týchto vedomostí. Už viac ako 90 rokov poskytuje spoločnosť Nielsen údaje a analýzy založené na vedeckej presnosti a inovácii, pričom neustále vyvíja nové spôsoby ako reagovať na najdôležitejšie otázky, ktorým čelia médiá, reklamy, maloobchody a výrobcovia rýchlo obrátkového spotrebného tovaru. Spoločnosť Nielsen patrí medzi spoločnosti S&P 500 a pôsobí vo viac ako 100 krajinách, čím pokrýva viac ako 90% svetovej populácie. Viac informácií môžete nájsť na stránke www.nielsen.com.