SÚKROMIA

MARKETINGOVÉ OZNÁMENIE

Marketing služieb: Spoločnosť Nielsen neposkytuje služby priamo širokej verejnosti, ale predáva svoje služby iným spoločnostiam, inštitúciám a vládnym agentúram. Osobné údaje, ktoré používame na ponúkanie našich služieb na trhu, sa teda týkajú zamestnancov klienta a potenciálnych klientov. Nižšie uvádzame všeobecné vyhlásenie o našich postupoch; spoločnosť Nielsen však dodržiava všetky príslušné miestne zákony týkajúce sa e-mailového marketingu.

Spoločnosť Nielsen môže posielať správy súvisiace s marketingom jednotlivcom, ktorí si ich vyžiadali alebo majú kľúčovú úlohu pre aktuálnych alebo potenciálnych klientov, keď sme presvedčení, že by mohli mať záujem o služby spoločnosti Nielsen. Informácie môžeme dostať priamo od jednotlivcov, z firemných adresárov alebo z iných verejne dostupných zdrojov.

E-mailový marketing spoločnosti Nielsen pre naše obchodné kontakty môže zahŕňať pixelové značky, technológiu webových majákov a/alebo e-mailové správy vo formáte HTML, ktoré sledujú a hlásia späť spoločnosti Nielsen, ako príjemcovia na naše e-maily reagujú (napr. či našu správu otvorili, prečítali alebo zmazali).

Ak si neprajete prijímať marketingové e-maily od spoločnosti Nielsen, môžete kliknúť na odkaz „odhlásiť sa z odberu“, ktorý nájdete vo všetkých takýchto e-mailových správach, alebo sa na nás obráťte a požiadajte, aby sme vás vyradili z našej databázy pre marketingové e-maily. Upozorňujeme, že ak sa odhlásite z dostávania našich správ súvisiacich s marketingom, môžeme vám stále posielať dôležité administratívne správy súvisiace s tým, že naďalej využívate naše produkty a/alebo služby.

Nábor účastníkov panelov a respondentov prieskumov: Spoločnosť Nielsen robí nábor účastníkov panelov a respondentov prieskumov prostredníctvom rôznych prostriedkov, vrátane internetovej reklamy, priamej pošty a telefonických hovorov. Potenciálnych respondentov alebo účastníkov panelov určujeme rôznymi spôsobmi v závislosti od konkrétneho panelu alebo prieskumu alebo krajiny, v ktorej pôsobíme. Môžu sa pohybovať od vytáčania náhodných čísel po kontaktovanie každej domácnosti so špecifickým poštovným smerovacím číslom až po odkúpenie zoznamov telefónnych čísel alebo adries domácností, ktoré môžu zodpovedať demografickým údajom, ktoré potrebujeme, od predajcov údajov tretích strán. Ak si neprajete, aby ste boli zahrnutí do náboru pre naše panely alebo prieskumy, keď vás budeme telefonicky kontaktovať, požiadajte, aby ste boli zaradení do nášho zoznamu „Nevolať“. Môžete tiež ignorovať našu priamu poštu alebo inzeráty cez internet.

Pri telefonickom nábore účastníkov panelov a respondentov prieskumov používame interný zoznam „Nevolať“, kde jednotlivci môžu požiadať, aby ich spoločnosť Nielsen až päť rokov nekontaktovala.