SÚKROMIA

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY ÚČASTNÍKOV PANELOV TÝKAJÚCE SA SÚKROMIA

Dátum účinnosti: máj 2018

Vyhlásenia o ochrane osobných údajov môžu byť zložité a mätúce. Preto sme sa sústredili na zodpovedanie niektorých kľúčových otázok o tom, ako spoločnosť Nielsen manipuluje s vašimi údajmi.