súkromia

NEDÁVNE ZMENY VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nedávne zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov stránky Nielsen.com:

Najnovšia verzia účinná od mája 2018:

  • Aktualizovaná pre potreby zosúladenia so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov EÚ (General Data Protection Regulation, GDPR).
  • Prenos bývalého Vyhlásenie o ochrane údajov pre stránku Nielsen.com eXelate pod novú značku Nielsen Marketing Cloud.
  • Pridané informácie o spracovaní údajov spoločnosťami Nielsen Social a Nielsen Sports.
  • Pridané informácie o miniaplikáciách sociálnych sietí.