súkromia

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV WEBOVEJ STRÁNKY

O SPOLOČNOSTI NIELSEN

Interakcia so spoločnosťou Nielsen prostredníctvom tejto alebo inej webovej stránky spoločnosti Nielsen.

Dátum účinnosti: máj 2018

Toto Vyhlásenie o ochrane údajov pokrýva zhromažďovanie a používanie informácií pre túto webovú stránku (ďalej len „táto stránka“). Túto stránku vlastní spoločnosť Nielsen („my“ alebo „nás“). Zistite viac o skupine spoločností Nielsen.

Používaním tejto stránky sa na vás vzťahujú podmienky tohto Vyhlásenia o ochrane údajov. Upozorňujeme, že informácie, ktoré poskytujete prostredníctvom centra Kariéra, sa riadia našim Vyhlásením o ochrane údajov pre Kariéru. Vyhlásenie o ochrane údajov pre Kariéru je síce v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane údajov, ale obsahuje aj dodatočné informácie určené špecificky pre uchádzačov o zamestnanie.

Spoločnosť Nielsen Holdings plc (NYSE:NLSN) je globálna spoločnosť na meranie a zhromažďovanie údajov, ktorá poskytuje najúplnejší a najdôveryhodnejší dostupný pohľad na zákazníkov a trhy na celom svete. Náš prístup spája vlastnícke údaje spoločnosti Nielsen s ostatnými zdrojmi údajov, aby sme pomohli klientom z celého sveta pochopiť, čo sa práve deje, čo sa bude ďalej diať a ako najlepšie konať na základe týchto vedomostí. Už viac ako 90 rokov poskytuje spoločnosť Nielsen údaje a analýzy založené na vedeckej presnosti a inovácii, pričom neustále vyvíja nové spôsoby ako reagovať na najdôležitejšie otázky, ktorým čelia médiá, reklamy, maloobchody a výrobcovia rýchlo obrátkového spotrebného tovaru. Spoločnosť Nielsen patrí medzi spoločnosti S&P 500 a pôsobí vo viac ako 100 krajinách, čím pokrýva viac ako 90% svetovej populácie. Viac informácií môžete nájsť na stránke www.nielsen.com.

OBRÁŤTE SA NA NÁS

Ak máte komentáre alebo otázky ohľadom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo chcete kontaktovať nášho európskeho úradníka pre ochranu osobných údajov, kontaktujte nás. Môžete nám poslať list na tieto adresy:

Z krajín EÚ:

Pre: Právne odd.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Z iných krajín:

Pre: Právne odd.
Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
USA

Otázky ohľadne osobných údajov môžete odoslať e-mailom na adresu:
privacy.department@nielsen.com.

Zistite viac o skupine spoločností Nielsen.

 • Údaje, ktoré táto stránka zhromažďuje
 • Ako tieto údaje používame
 • Kedy sprístupňujeme vaše údaje
 • Stránky tretích strán
 • Bezpečnosť údajov
 • Uplatnenie vašich zákonných práv
 • Uchovávanie údajov
 • Používanie tejto stránky deťmi
 • Cezhraničný prenos
 • Citlivé údaje
 • Aktualizácie tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov
 • Obráťte sa na nás

ÚDAJE, KTORÉ SA ZHROMAŽĎUJÚ NA TEJTO STRÁNKE

Zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytujete. Keď posielate otázky, žiadate informácie alebo nám dávate spätnú väzbu cez túto stránku, môžeme vás požiadať o také informácie, ako je vaše meno, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, aby sme vám mohli odpovedať. Môžeme vás tiež požiadať, aby ste nám poskytli ďalšie údaje relevantné k vašej otázke, žiadosti alebo spätnej väzbe, ako je vaša geografická poloha, odvetvie a preferovaný spôsob kontaktu.

Prostredníctvom tejto stránky môžete aj predkladať požiadavky, aby ste podľa príslušných zákonov o ochrane osobných údajov uplatnili svoje práva jednotlivca. Údaje súvisiace s takými požiadavkami budeme zhromažďovať a udržiavať na účely auditov a dodržiavania právnych predpisov.

Keď navštívite našu stránku, okamžite dostaneme isté údaje, vrátane: adresy internetového protokolu (IP); údajov o prehliadači; údajov o vašom zariadení; údajov zhromaždených pomocou súborov cookie,pixelovej značky a iných podobných technológií; dátumu a času vašej návštevy; a webovej stránky, ktorú ste navštívili bezprostredne pred návštevou tejto stránky.

Zhromažďujeme údaje aj o videách alebo inom obsahu, ktorý si na tejto stránke pozriete, ako je typ a názov tohto obsahu a čas, kedy ste ho videli.

ZNAČKA PRE LINKEDIN INSIGHT

Táto značka umožňuje zobrazovať reklamy siete LinkedIn návštevníkom stránky nielsen.com (alebo príbuzných stránok – napr. origin-vip.nielsen.com). Značka LinkedIn Insight umožňuje zhromažďovanie metadát, ako sú informácie o IP adrese, časová značka a udalosti (napr. zobrazenia stránok). Všetky údaje sú zašifrované. Prehliadačový súbor cookie siete LinkedIn zostáva uložený v prehliadači, kým sa nevymaže alebo nevyprší jeho platnosť (platí tu šesťmesačné obdobie od času, keď prehliadač naposledy načítal značku LinkedIn Insight). Používatelia môžu tiež zablokovať alebo zmazať súbory cookie. Viac informácií nájdete tu.

OVERENIE DOMÉNY NA FACEBOOKU

Účel: zobrazovať reklamy na sieti Facebook pre návštevníkov stránky nielsen.com (alebo súvisiacich stránok – napr. origin-vip.nielsen.com), tiež upravovať informácie o metadátach (obrázok, názov článku / stránky, krátky súhrn článku / stránky) pre všetky príspevky na Facebooku s obsahom spoločnosti Nielsen. Overenie domény umožňuje spoločnosti Nielsen riadiť oprávnenia na úpravu odkazov a iného obsahu, aby sa zabránilo zneužitiu domény spoločnosti Nielsen. Viac informácií:

https://developers.facebook.com/docs/sharing/domain-verification/faq

https://www.facebook.com/about/privacy

https://ka-ge.facebook.com/policies/cookies/

OZNAČENIE REKLÁM NA SIETI TWITTER

Účel: zobrazovať reklamy na sieti Twitter pre návštevníkov stránky nielsen.com (alebo súvisiacich stránok – napr. origin-vip.nielsen.com) a sledovať konverzácie (napríklad: „Návšteva stránky‟) v súvislosti s používaním reklám na sieti Twitter zo strany spoločnosti Nielsen.

Sledovanie konverzácie na webových stránkach umožňuje spoločnosti Nielsen merať akcie, ktoré užívatelia vykonávajú po zobrazení alebo zapojení do jej reklám na sieti Twitter. Viac informácií:

https://business.twitter.com/en/help/campaign-measurement-and-analytics/conversion-tracking-for-websites.html

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

OZNAČENIE STRÁNKY PARDOT

Viac informácií: https://www.pardot.com/blog/tags/

AKO SPOLOČNOSŤ NIELSEN REAGUJE NA SIGNÁLY NESLEDOVAŤ

Spoločnosť Nielsen sa zúčastňuje procesu konzorcia World Wide Web (W3C) na vývoji robustného štandardu Nesledovať (Do Not Track, DNT). V súčasnosti však nie sú definované definície a významy signálov a odpovedí DNT a správne správanie sa týkajúce sa signálov DNT. Kým sa neukončí príprava tejto normy, spoločnosť Nielsen nebude priradzovať význam žiadnym signálom DNT.

AKO POUŽÍVAME TIETO ÚDAJE

Údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme použiť na tieto účely:

 • Odpovede na vaše otázky a požiadavky.
 • Aby sme vám mohli posielať informácie o tejto stránke; zmeny našich zmluvných podmienok a zásad; a/alebo iné administratívne informácie.
 • Aby sme vám mohli posielať obchodné oznámenia, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať (ak sa nerozhodnete, že ich nechcete prijímať).
 • Na naše interné obchodné účely, ako je analýza údajov, audity, vývoj nových produktov, zlepšovanie tejto stránky a/alebo našich služieb, zisťovanie trendov používania a určenie účinnosti našej komunikácie.

Zhromažďovať údaje o vašom používaní týchto stránok môžeme týmito spôsobmi:

 • Vaša IP adresa: Vaša IP adresa je číslo, ktoré poskytovateľ internetových služieb (Internet Service Provider, ISP) priradí zariadeniu, ktoré používate. Kedykoľvek navštívite túto stránku, náš server automaticky identifikuje a zaznamenáva vašu IP adresu spolu s časom návštevy a stránkami, ktoré navštívite. Zhromažďovanie IP adries je na internete bežnou praxou a mnohé webové stránky ho vykonávajú automaticky. IP adresy používame na výpočet využitia webovej stránky, pochopenie krajiny alebo regiónu, odkiaľ pochádzajú naši návštevníci webových stránok, pomoc pri diagnostike problémov so serverom a pri spravovaní týchto stránok.
 • Váš prehliadač: Niektoré údaje sa zhromažďujú prostredníctvom väčšiny prehliadačov, napríklad identifikačné číslo počítača pre prístup k médiám – adresa MAC (MAC), operačný systém a verzia, rozlíšenie obrazovky a typ a verzia webového prehliadača.
 • Súbory cookie: Súbory cookie sú textové súbory, ktoré webové servery odosielajú do vášho zariadenia na uchovávanie záznamov a na iné účely. Táto stránka môže používať súbory cookie pre relácie (ktorým skončí platnosť po zatvorení prehliadača) a trvalé súbory cookie (ktoré zostanú v zariadení po zatvorení prehliadača, kým ich neodstránite alebo im neskončí platnosť). Súbory cookie používame na bezpečnostné účely, aby vám pomohli pri navigácii na tejto stránke, na efektívnejšie zobrazovanie informácií a lepšie poskytovanie služieb prispôsobením informácií na tejto stránke. Súbory cookie používame aj na zhromažďovanie štatistických informácií o tom, ako návštevníci používajú túto stránku, aby sme neustále zlepšovali jej dizajn a funkcie. Ak nechcete, aby sa prostredníctvom súborov cookie zhromažďovali údaje z vášho zariadenia, väčšina prehliadačov má nastavenie, ktoré vám umožňuje používanie súborov cookie odmietnuť. Niektoré funkcie tejto stránky však nemusia fungovať správne, ak používanie súborov cookie odmietnete. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie, navštívte stránku https://www.allaboutcookies.org/.
 • Google Analytics a Adobe Analytics: Tieto analytické služby tretích strán využívame, aby nám pomohli analyzovať, ako návštevníci používajú túto stránku. Tieto nástroje okrem iného používajú súbory cookie na zhromažďovanie údajov o počte návštevníkov tejto stránky, o webovej stránke, ktorá odkazovala návštevníkov na túto stránku a o stránkach, ktoré si návštevníci zobrazujú na tejto webovej stránke. Aj Google Analytics, aj Adobe Analytics využívajú trvalé súbory cookie.

Ak sa chcete odhlásiť od sledovania prostredníctvom Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte stránku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ak sa chcete odhlásiť od Adobe Analytics, kliknite tu.

 • Pixelové značky, webové majáky, voľné GIF a iné podobné technológie: Tieto technológie môžeme používať v spojení s niektorými stránkami na tejto webovej stránke, aby sme mohli: sledovať činnosti používateľov stránky; zostavovať štatistické údaje o používaní webovej stránky a priradiť neidentifikovateľné demografické a preferenčné údaje k údajom týkajúcim sa zariadení (napr. identifikačné údaje súborov cookie). V niektorých prípadoch porovnávame tieto údaje s podobnými údajmi poskytnutými inými spoločnosťami, aby sme odhadli vekové hranice alebo iné demografické údaje sledovateľov, ktoré si na tejto stránke pozreli videá.

   

 • Zistite viac o produktoch digitálneho merania spoločnosti Nielsen alebo sa od merania týmito produktmi môžete odhlásiť.

KEDY SPRÍSTUPŇUJEME VAŠE ÚDAJE

V súvislosti s jedným alebo viacerými z vyššie uvedených účelov môžeme vaše údaje zverejniť týmto osobám:

 • Ostatným členom skupiny spoločností Nielsen na účely opísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.
 • Tretím stranám, ktoré nám poskytujú služby, napríklad (okrem iných) hosting webových stránok, analýzu dát, infraštruktúru, IT služby, služby zákazníkom, doručovanie e-mailov a auditovanie.
 • Iným návštevníkom stránky alebo zástupcom spoločnosti Nielsen, aby vás ktokoľvek, komu posielate správy cez túto stránku, mohol identifikovať.
 • Príslušná tretia strana pri takej firemnej transakcii, ako je reorganizácia, zlúčenie, predaj, spoločný podnik, postúpenie, prevod alebo iné nakladanie s celým podnikom, majetkom alebo akciami spoločnosti (okrem iného vrátane konania súvisiaceho s prípadným bankrotom alebo podobne).
 • Iným tretím stranám, keď to považujeme za potrebné alebo vhodné: (a) podľa platnej legislatívy; (b) aby sa dodržiavali právne postupy; (c) na presadenie našich podmienok; (d) na ochranu našich činností alebo činností našich pridružených spoločností; (e) na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku našich pridružených spoločností, vás alebo iných osôb; a (f) aby sme mohli uplatniť dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré môžeme utrpieť.

Upozorňujeme, že všetky informácie, ktoré uverejníte alebo sprístupníte na nástenkách, v chatoch, na profilových stránkach a blogoch a iných službách (vrátane služieb sociálnych médií), kde môžete uverejňovať informácie a materiály, sú verejne dostupné a budú ich vidieť ostatní návštevníci tejto stránky. Mali by ste to zvážiť pri rozhodovaní, či na tejto stránke zverejníte akékoľvek osobné údaje alebo iné informácie.

STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov neuvádza a za praktiky ochrany osobných údajov tretích strán vrátane tých, ktoré prevádzkujú stránky, na ktoré odkazuje táto stránka, a my za tieto praktiky nenesieme zodpovednosť. Začlenenie odkazu na túto stránku neznamená, že my alebo naše pridružené spoločnosti schvaľujeme postupy prepojenej stránky.

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Používame primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré máme pod kontrolou. Žiaľ nie je možné zaručiť, že prenos údajov cez internet alebo systém na ukladanie dát bude 100% bezpečný. Ak sa domnievate, že bezpečnosť akýchkoľvek údajov, ktoré o vás máme, bola ohrozená, ihneď nám oznámte tento problém tak, že sa na nás obrátite v súlade s časťou „Obráťte sa na nás‟.

UPLATŇOVANIE VAŠICH ZÁKONNÝCH PRÁV

Ak už nechcete dostávať elektronické novinky, na ktoré ste sa prihlásili, môžete kliknúť na odkaz „odhlásiť sa‟ v dolnej časti každého takého e-mailu.

Ak chcete skontrolovať, opraviť, aktualizovať, utajiť alebo iným spôsobom obmedziť používanie vašich kontaktných údajov alebo iných informácií, ktoré ste nám predtým poskytli, môžete sa na nás obrátiť.

Ak sa na nás obrátite vyššie opísaným spôsobom, vynaložíme primerané úsilie na určenie všetkých údajov, ktoré sa vás týkajú, aby sme mohli reagovať na vašu požiadavku.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len počas obdobia nevyhnutného na splnenie rôznych účelov uvedených v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, pokiaľ sa dlhšie obdobie uchovávania nevyžaduje alebo nepovoľuje zákonom.

POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY DEŤMI

Táto stránka nie je určená pre deti do 13 rokov a žiadame, aby deti túto stránku nepoužívali. Ak zistíme, že sme dostali údaje od dieťaťa mladšieho ako 13 rokov, vynaložíme primerané úsilie na vymazanie takýchto údajov z našich záznamov.

CEZHRANIČNÉ PRENOSY

Informácie, ktoré poskytnete, alebo údaje, ktoré zhromaždíme prostredníctvom tejto stránky, sa môžu uložiť a spracovať v akejkoľvek krajine, v ktorej my alebo naši poskytovatelia služieb pôsobíme a/alebo máme zariadenia. Preto sa vaše osobné údaje môžu preniesť do krajín alebo regiónov bez ochrany údajov alebo zákonov na ochranu osobných údajov podobných tým, čo platia vo vašej krajine. V takýchto prípadoch zabezpečíme, aby sa zaviedli primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Ak chcete ďalšie podrobnosti o týchto prevodoch a zárukách, ktoré používame na umožnenie takýchto prevodov, obráťte sa na nás.

CITLIVÉ ÚDAJE

Žiadame vás, aby ste nám neposielali ani nezverejňovali na tejto stránke žiadne citlivé osobné údaje (napr. informácie týkajúce sa rasy alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského alebo iného presvedčenia, zdravia, trestnej minulosti, členstva v odboroch alebo identifikačných čísel vydaných vládou). Ak o vás dostaneme nejaké citlivé osobné údaje, v prípade potreby v súlade s platnou legislatívou získame váš výslovný súhlas na zhromažďovanie a používanie takýchto informácií.

AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Z času na čas môžeme v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov vykonať zmeny. Text „Dátum účinnosti‟ v hornej časti tejto stránky zobrazuje, kedy sa toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov naposledy revidovalo. Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť vtedy, keď na tejto stránke uverejníme zrevidované Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Na vaše používanie tejto stránky sa vzťahujú podmienky Vyhlásenia o ochrane osobných údajov platného v čase vašej návštevy.