GİZLİLİK İLKELERİMİZ

{“order”:0,”name”:”leadership_profile”,”attributes”:{“text”:”<h3>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</h3>n<p>David L. Calhoun is Chief Executive Officer of Nielsen. He was appointed to this role in August 2006.</p>n<p>Prior to joining Nielsen, David served as Vice Chairman of The General Electric Co. and President and Chief Executive Officer of GE Infrastructure, the largest of six GE business units. Under Davidu2019s leadership, this business annually contributed more than $47 billion in revenues and $9 billion in profits to the company, driven by a team of over 120,000 employees around the world.</p>n<p>During his 26-year career with General Electric, David served as President and Chief Executive Officer of multiple business units, including GE Lighting, GE Employers Reinsurance Co., GE Aircraft Engines, GE Transportation (Aircraft and Rail) and ultimately GE Infrastructure. </p>n<p>Earlier in his career at General Electric, David held a wide range of operating, finance, and marketing roles across the corporate team as well as within GE Plastics and GE Capital. David joined GE after graduating from Virginia Tech in 1979.</p>n<p>David is the co-author of a book with Rick Kash titled <a href=”https://www.howcompanieswin.com/”>How Companies Win</a>. He also sits on the Board of Directors of The Boeing Company and Caterpillar, and is a member of Virginia Techu2019s Pamplin Advisory Council, which advises the university on student and alumni issues.</p>n<p> </p>n”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/generic/leadership-profile”},”children”:[{“order”:0,”name”:”image”,”attributes”:{“fileReference”:”/content/dam/nielsenglobal/us/images/about-us/leadership/leadership_Dave_Calhoun_157x178.jpg”,”imageRotate”:”0″,”jcr:lastModified”:”{Date}2014-02-13T12:35:24.007-05:00″,”jcr:lastModifiedBy”:”admin”,”jcr:mixinTypes”:”[cq:LiveRelationship]”,”jcr:primaryType”:”nt:unstructured”,”sling:resourceType”:”foundation/components/image”},”children”:null}]}

KASITLI GİZLİLİK

Tüketici gizliliği, Nielsen’in birinci önceliklerindendir. Temel olarak doğrudan kişileri tanımlamamızın mümkün olmadığı demografik ve toplu haldeki bilgilere dayalı olarak faaliyet gösteriyor ve bilgi topladığımız durumlarda ilgili kişilerin verilerine erişim için uygun kısıtlamalar uyguluyoruz. Kurum içi politikalarımız ve prosedürlerimiz, yürürlükteki kanunlar ile dünya genelinde geçerli sektör standartlarına uygun. Ayrıca, Kasıtlı Gizlilik ilkesini benimsiyoruz; bu, uygun gizlilik korumalarının ürün ve hizmetlerimizin tasarımına dahil edilmesine dair bir taahhüttür.

Bu Gizlilik Beyanında açıklanan uygulamalar, Nielsen’in dünyanın dört bir yanında birlikte faaliyet gösteren grup şirketleri için geçerlidir. Nielsen’in şirketler ailesi hakkında daha fazlasını öğrenin ve daha ayrıntılı bilgi için Nielsen’in Gizlilik Departmanı ile iletişime geçin.

Bulması ve kullanması kolay, tüketici dostu gizlilik kontrollerinden faydalanıyoruz. Ayrıca, AB’de ve ilgili hakların geçerli olduğu diğer ülkelerde ikamet ediyorsanız, veri kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Verilerinizin yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uygun olmayan bir şekilde işlendiğini düşünüyorsanız bir denetim kurumuna şikayette bulunma hakkı.
 • Hakkınızda topladığımız verilere erişme hakkı. Lütfen, istisnai durumlarda daha fazla bilgi nüshasının talep edilmesi halinde makul bir idari ücret talep edebileceğimizi unutmayın.
 • Hakkınızda topladığımız verilerdeki yanlışları düzeltme hakkı.
 • Belirli veri işleme türlerine itiraz etme hakkı.
 • Hakkınızda topladığımız kişisel verileri sildirme ya da bunları anonim hale getirtme veya bu verilerin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkı.
 • Verilerin gelecekte işlenmesine yönelik onayı geri alma hakkı.

Verilerin sorumlu bir şekilde idare edilmesi gerektiğine inanıyoruz ve kendi uygulamalarımızı iyileştirmek ve sektörlerimizde yüksek standartları muhafaza etmek için sürekli olarak çalışıyoruz.

Nielsen’in faaliyetlerinin farklı alanlarına göre izlenen özel uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen sağdaki Gizlilik Bilgileri kenar çubuğuna bakın.

Nielsen’in gizlilik ilkeleri aşağıdakileri içerir:

Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken, bunların kişisel veriler üzerindeki potansiyel etkisini değerlendiriyor ve aşağıda açıklanan diğer gizlilik ilkelerini de hesaba katarak veri işleme faaliyetlerimize uygun gizlilik korumalarını dahil ediyoruz.

GÜVEN VE SORUMLU TUTULABİLİRLİK

Kontrolümüz altındaki verilerin sorumlu bir şekilde idare edilmesi ve yürürlükte bulunan ve kişiler hakkındaki verilerin toplanması, kullanılması ve açıklanmasını düzenleyen tüm veri koruma kanunlarına uyulması konularında kararlıyız. Nielsen’in kurum içi gizlilik ekibi, yürürlükte olan tüm gizlilik kanunları, katılım sağladığımız oto düzenleme programları ve kurum içi gizlilik politikalarımıza uyum için gerekli denetimi gerçekleştiriyor. Sunduğumuz rapor ve görüşlerde kişilerin tanımlanmasını önlemek için tasarlanmış araç ve yöntemler kullanıyor ve topladığımız verilerin kişilere iletilmeyen ya da zarar verebilecek şekillerde yeniden kullanılmasını önleyecek adımlar atıyoruz.

Nielsen, entegre Nielsen Marketing Cloud platformumuz için aşağıdaki oto düzenleme programlarına katılmaktadır:

 • Dijital Reklam Birliği (DAA): DAA’nın oto düzenleme ilkelerini mobil ortama uygulamasını da içeren şekilde DAA’nın çevrim içi davranışa dayalı reklamlar için oto düzenleme ilkelerine uyuyoruz.
 • Avrupa Etkileşimli Dijital Reklam Birliği (EDAA): Avrupa İlkelerine uyuyoruz.
 • Ağ Reklamları Girişimi (NAI): NAI Davranış Kurallarına uyuyoruz.

Nielsen Marketing Cloud’un gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Nielsen’in kişisel verilerinizi toplaması ya da kullanması hakkında bir sorunuz olursa ya da kişisel verileriniz ile ilgili yasal haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz (geçerli olduğunda, erişim, sildirme veya taşınabilirlik hakları dahil) lütfen bize ulaşın. Ayrıca, geçerli olduğunda, bulunduğunuz ülkenin veri koruma kurumuna başvurabilirsiniz.

NIELSEN’İN TOPLADIĞI VERİLER

Nielsen, aşağıdakilerden kişisel veri toplar:

 • Panel katılımcılarımız, sözleşmeli olarak Nielsen’in panellerinden biri ya da daha fazlasına katılmayı kabul eden kişi ve haneler. Ayrıca “genel kitleyi” doğru şekilde yansıtan panellere kişi eklemek için kişisel verileri işleme almaktayız.
 • Çevrim içi, yüz yüze, telefon, e-posta veya postayla yapılan Nielsen anketleriyle ilgili olarak iletişime geçtiğimiz kişiler.
 • Dijital ve mobil ürünlerimiz ile ölçülen ya da Nielsen Marketing Cloud tarafından çevrim içi veya mobil reklamlar için kitlelere ayrılan tarayıcılar veya mobil aygıtlar.
 • Web sitemizi ziyaret edenler ve web sitelerimiz, e-posta ya da diğer araçlar yoluyla bizimle iletişime geçen kişiler.
 • Kamusal kaynaklar—profesyonel sporcular gibi belirli kamuya mal olmuş kişilerin kamuya açık faaliyetleri hakkında.
 • Video içeriğine, ürünlere ve markalara çevrim içi olarak verilen tepkinin ölçülmesini sağlayan ürünler için kamuya açık sosyal medya gönderileri.
 • Çalışanlar, yükleniciler ve işlerimizi yürüttüğümüz süreçte diğer şirketlerde bulunan ticari irtibat kişileri.

ANLAMLI BİLDİRİM VE SEÇİM

Topladığımız veriler ve bunları kullanım şeklimiz hakkında net bir şekilde bildirimde bulunuyoruz. Toplanan verilerin hassasiyetini yansıtan bir zaman ve bağlamda veri toplama ile ilgili seçim hakkı sunuyoruz. Panel ve anket katılımcıları, verilerinin toplanması ve işlenmesini kabul eder ve diledikleri zaman katılımı geri çekme hakkına sahiptir. Kişiler ayrıca diledikleri zaman çevrim içi ve mobil veri toplama sürecinden çıkabilecektir.

VERİ KALİTESİ

Sürekli olarak topladığımız kişisel verilerin eksiksiz, doğru, ilgili ve güncel kalması için çalışmaktayız.

İŞLEME GEREKÇESİ

Çoğu gizlilik kanunu, şirketlerin kişisel verilerin kullanımı için yasal bir gerekçe sunmasını gerektirmektedir. Nielsen farklı işleme türleri için farklı yasal gerekçeler belirlemiş olsa da neredeyse tüm durumlarda, kişisel verileri işleme gerekçemiz aşağıdakilerden biri olacaktır:

 • Bir sözleşmenin uygulanması—Nielsen araştırma panellerini ve anketlerini bir sözleşmeye (Nielsen ve araştırma gönüllülerimiz arasında düzenlenen bir panel üyeliği ya da pazar araştırma anlaşması) dayalı olarak yürütmektedir. Çoğu panel için bu anlaşmalar hanenin tüm bireylerini kapsamaktadır; bunun nedeni, pazar araştırması uygulamalarında genellikle verilerin hane düzeyinde analiz edilmesi gerekliliğidir.
 • Onay—Nielsen’in kişisel verilerin işlenmesini onaya dayalı tuttuğu durumlarda, doğrudan kişilerden onay isteyebilir ya da Nielsen’in veri işleyicisi (başka bir şirketin hizmet sağlayıcısı) olarak görev yaptığı durumlarda, veri denetleyicisinin ([tipik olarak] kişiyle doğrudan ilişkisi olan ve onay alan) aldığı izne dayalı bir şekilde hareket edebiliriz.
 • Meşru Çıkarlar—Bazı durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesi için gerekçemizi, müşterilerimiz ve faaliyet gösterdikleri pazarların verimliliğini iyileştirme konusunda fayda sağlaması nedeniyle, pazar araştırması yapma ya da diğer hizmetleri sunma konusundaki meşru çıkarımıza dayandırabiliriz. İşleme gerekçesi olarak bunu gösterdiğimizde, faaliyetimizin veri gönüllüleri için riskleri en aza indirmek üzere tasarlanmış, kuvvetli gizlilik korumaları ile uygun şekilde dengelendirilmesini sağlıyoruz.

VERİLERİN EN AZA İNDİRİLMESİ VE TOPLAMA SINIRLAMALARI

Verilerin en aza indirilmesi konseptine uygun olarak, anlamlı ve doğru ölçümler ve görüşler çıkarabilmemizi sağlayacak şekilde kişisel verilerin toplanmasını mümkün olduğunca kısıtlıyoruz.

 • Doğrudan tanımlayıcıları kullanırken, bu bilgilere erişimi hem kurum içi hem de kurum dışı olarak sınırlandırıyor ve kişilerin gizliliğini korumak için tasarlanmış olan güvenlik tedbirlerimize güveniyoruz.
 • Üçüncü taraf verilerini almadan önce, veri kullanımımızın ilgili şirketlerin bireylere verdiği taahhütlerle tutarlı olduğundan emin olmak amacıyla ilgili üçüncü tarafın veri toplama uygulamalarını ve kişilere sunulan gizlilik bildirimlerini gözden geçiriyoruz.
 • Tanımlayıcı elementleri topladığımız verilerden ayırdığımızda, verilerin tanımlanabilir verilerle yeniden ilişkilendirilmesini önlemek için adımlar atıyoruz.

SINIRLI KULLANIM VE SAKLAMA

Kişisel verilere erişimi ve kişisel verilerin kullanılmasını, meşru ticari amaçlara sahip Nielsen çalışanları ve hizmet sağlayıcılarıyla sınırlandırıyoruz. Kişisel verileri saklama uzunluğumuzu sınırlandırmak için kayıt saklama politikaları belirledik.

ERİŞİM, DÜZELTME, SİLME VE TAŞINABİLİRLİK

Kişilerin Nielsen’in haklarında ellerinde bulundurduğu kişisel verilere erişmesi ve bunların yanlış olması durumunda bunları düzeltmesi için makul fırsatları sunacağız. Yürürlükteki kanunlar izin verdiğinde, ayrıca kişilere Nielsen’in haklarında ellerinde bulundurduğu kişisel verilerin silinmesini veya kalıcı olarak anonim hale getirilmesini ya da verilerinin bir kopyasının kendilerine veya başka bir tarafa gönderilmesini talep etme hakkı sunmaktayız.

ÇOCUKLARIN VERİLERİ

Çocuklar hakkında veri toplanması ile ilgili olarak yürürlükte bulunan kanunlara uyuyoruz. Çocuklardan kişisel veri topladığımızda, bunu ebeveynlerinin izniyle yapıyor ve ebeveynlere bu izni diledikleri zaman geri çekme hakkı tanıyoruz.

SINIRLAR ARASI AKTARIMLAR

Kişisel verilerin sınırlar arası aktarım ve kişisel verilere sınırlar arası erişim ile ilgili olarak yürürlükte bulunan yerel kanunlara saygılı bir biçimde hareket ediyoruz.

VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AÇIKLANMASI

Kişileri doğrudan tanımlayan verileri satmıyor ve müşterilerimizin onlara sağladığımız anonim verileri (ör. hedef kitle istatistikleri) yeniden tanımlama girişiminde bulunmasını önleyen sözleşme maddelerine tabi tutuyoruz. Ayrıca, verilerimizi alan tarafları bu verileri kredi, sigorta, konut, istihdam veya bireyler üzerinde diğer yasal sonuçları doğuracak kararlar vermek amacıyla kullanmasını sözleşme maddeleri yoluyla yasaklamaktayız. Verilerimize erişimi olan hizmet sağlayıcılarımızın, bunları güvende tutmalarını ve yalnızca sağlamaları gereken hizmetleri sunmak amacıyla kullanmalarını sözleşme yoluyla şart koşuyoruz. Verileri, Nielsen’in yasal çıkarlarını korumak ve gerekli olduğunda başkalarının sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla yürürlükteki kanunların gerektirdiği kapsamda hükümetlerle ve kanuni yaptırım birimleriyle paylaşırız.

VERİ GÜVENLİĞİ

Kontrolümüz altında bulunan kişisel verileri korumak için tasarlanmış, çok katmanlı, organizasyon odaklı, teknik ve idari tedbirleri uygulamaktayız. Bunlar, sınırlama olmaksızın, verilere erişimi kısıtlama, güvenlik duvarı, şifreleme, kötü yazılımlara karşı koruma ve müdahale tespiti, birçok farklı yasal gerekliliğe uygun politikaları uygulama ve güvenli veri ele alma uygulamalarının muhafaza edilmesi ve kurum içi politikalarımıza uyum için çalışanlarımızı sorumlu tutmayı içermektedir. Vasıflı veri güvenliği uzmanlarından oluşan küresel bir organizasyona sahibiz ve değişmekte olan teknoloji ve güvenlik tehditlerine ayak uydurmak amacıyla sistemlerimizi düzenli olarak test etmekte ve kontrollerimizi güncellemekteyiz.

KÜRESEL ERİŞİM, YEREL DOKUNUŞ

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kültürleri ve yerel kanunlarına saygı duyma konusunda kararlıyız.

HAKKIMIZDA

Bu Gizlilik Beyanı ile ilgili herhangi bir yorumunuz ya da sorunuz olursa ya da AB Veri Koruma Yetkilimiz ile iletişime geçmek isterseniz lütfen bize ulaşın. Ayrıca, aşağıdaki adreslerden bize e-posta gönderebilirsiniz:

AB Ülkeleri için:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Diğer Ülkeler için:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
ABD

 

Gizlilik ile ilgili sorular ayrıca e-posta ile aşağıdaki adrese iletilebilir:
privacy.department@nielsen.com.

GİZLİLİK BİLGİLERİ

DAHA FAZLA YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?