GIZLILIK

DİJİTAL ÖLÇÜM GİZLİLİK BEYANI

Nielsen özel dijital ölçüm ürünlerini, tüketicilerin çevrim içi, mobil ve gelişmekte olan teknolojilerde medya ile etkileşimini ölçmek ve analiz etmek için kullanır.

KİTLE ÖLÇÜMÜ İÇİN VERİLERİ NASIL TOPLUYORUZ?

Kullanıcıların erişim için kullandığı aygıttan bağımsız şekilde, çevrim içi ve çevrim dışı olarak görüntülenen veya dinlenen içeriğin etkililiğini ve erişim alanını ölçmek için veri sağlayıcıları, reklamcılar, reklam ajansları ve yayıncıları içeren çeşitli şirketlerle çalışıyoruz. Örneğin, reklamcıların TV, radyo, bilgisayar ve mobil aygıtlar arasında kampanya performanslarını daha iyi anlamasına yardımcı oluyoruz.

Süreç şu şekilde işliyor: katılım sağlayan şirketler, seçtikleri sitelerde, reklamlarda, uygulamalarda ve video oynatıcılarda özel Nielsen ölçüm yazılımını içeriklerine (ör. ses, video, reklamlar ve tüketicilerin etkileşim sağlayabileceği veya karşılaşabileceği diğer medya) dahil ediyor. Nielsen’in içeriğe gömülü olan özel ölçüm yazılımı içerik kullanıcılarının ne izlediğini veya dinlediğini, nelerle etkileşime geçtiğini, hangi reklam kampanyalarının etkili olduğunu ve bir web sitesi veya uygulamanın ziyaretçileri ya da dijital içeriğin görüntüleyenlerinin toplu demografik bileşimini anlamamıza yardımcı olması için çeşitli teknolojilerden (çerezler, piksel etiketleri ve mobil uygulamalara dahil eden yazılımlarımız) veya filigranlardan faydalanır. Örneğin, bir örnek kitle ölçüm raporunda “bu reklam kampanyası, ABD’de Pasifik Kuzeybatı bölgesinde 24-30 yaşları arasında 24.000 kadın tarafından izlendi.” ifadesi yer alabilir.

Ayrıca, ölçümlerimize eklediğimiz takma adlı ve/veya birleştirilmiş verileri elde etmek için üçüncü taraf hizmetleriyle de çalışmaktayız. “Takma adlı veriler”, ilgili bireylerin tanımlanabilmesini sağlayacak kişisel verileri ifade eder. Takma adlı veri türleri, örneğin, bir çerez, reklam veya aygıt tanımlayıcı ya da başka bir kalıcı benzersiz tanımlayıcı ile ilişkilendirilmiş bilgileri içerir. “Birleştirilmiş veriler” grup içindeki bireylerin tekil olarak tanımlanmasını önleyen, grup veya segmentler hakkındaki veri kümelerini ifade eder.

Bazı durumlarda, mobil ölçüm yazılımı, tüketicilerin farklı aygıtlarda canlı, doğrusal ve talep üzerine sunulan programları izlemesini sağlayan bir “Her Yerde TV” platformu olan Adobe Primetime’da sunulabilir. Adobe Primetime hakkında daha fazla bilgi edinin ve Adobe’un analitik ürünleri için sunulan gizlilik beyanını okuyun.

Nielsen kitle ölçüm ürünleri ve Nielsen Marketing Cloud farklı çözümlerdir. Nielsen sınırlı sayıda aygıt veya tarayıcı ile bağlantı sağlanmış tanımlanabilir olmayan ya da birleştirilmiş veriyi bu iki ayrı Nielsen ürün serisi arasında paylaşmaktadır; bunun amacı her bir çözümün daha iyi ve daha verimli bir şekilde çalışmasıdır ancak kitle ölçüm verileri, doğrudan çevrim içi reklamların yerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılmamaktadır. Nielsen Marketing Cloud’un verileri nasıl topladığı ve kullandığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Nielsen Marketing Cloud Gizlilik Beyanını okuyun.

HANGİ VERİLERİ TOPLUYORUZ?

Kendilerinden ya da haklarında içerik ölçüm verileri topladığımız kişileri tanımlamaz ya da tanımlamaya çalışmayız.

Özel dijital ölçüm yazılımımız, görüntülenen içeriğin ne olduğu (ör. hangi reklam kampanyası veya hangi program bölümü), içeriğin nerede görüntülendiği (ör. hangi web sitesinde veya hangi uygulamada) ve içeriğin görüntülendiği aygıt (ör. tablet veya akıllı telefon, reklam tanımlayıcı, IP adresi veya işletim sistemi) hakkında genel bilgiler toplayabilir. Daha sonra bu verileri, kendi kullanıcılarını tanıyan ya da tüketicilerden genel olarak veri toplayan diğer şirketlerden aldığımız verilerle eşleştiririz. Bu diğer şirketler, Nielsen’e birleştirilmiş veya takma adlı kitle istatistikleri sağlar. Bu üçüncü taraflara kullanıcılarının hangi içeriği görüntülediğini açıklamayız ve Nielsen hiçbir zaman diğer şirketlerin kullanıcılarının kimliklerini öğrenmez.

Nielsen Dijital Marka Etkisi hizmetlerimiz, müşterilerimizin içeriğine maruz kalmış ya da kalmamış olabilecek kullanıcılara gelişigüzel olarak kısa anketler sunar. Bunların yanıtlanması gönüllülük esasına dayalıdır. Bir görüntüleyenin bir anket sorusuna yanıt vermesi halinde ilgili yanıt bir veri tabanında saklanır. Anketler doğrudan tanımlanabilir verileri istemez ya da toplamaz ancak bir IP adresi ve bir aygıt tanımlayıcı toplayacaktır.

BU VERİLERİ NASIL KULLANIRIZ?

Bu verileri, belirli içeriği görüntüleyen kitlenin birleşimi ya da bir reklam kampanyasının etkililiğini içeren çeşitli görüşler, raporlar ve analizler oluşturmak için kullanırız.

Ayrıca, Nielsen panel katılımcılarının görüntüleme verilerini (kişiyi tanımlayan ayrıntılar hariç) içeren şekilde diğer çevrim içi ve çevrim dışı veri kaynakları ve araştırma araçları ile toplanan verileri geliştirebilir veya kalibre edebiliriz. Diğer veri kaynakları, sosyal medya ve e-ticaret sitelerini içerebilir. Bu ilave kaynaklar, internet kitlesinin demografik bilgileri, tercihleri ve kullanımı ile ilgili çok daha kuvvetli araştırmalar ve analizler yapabilmemize olanak tanır.

Görüş, rapor ve analizlerimize yalnızca tanımlanabilir olmayan, birleştirilmiş verileri dahil ederiz.

BU VERİLERİ KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ?

Çeşitli işlevleri bizim adımıza gerçekleştirmeleri için diğer şirket veya bireylerle birlikte çalışıyor ya da bu kişilerle sözleşme yapıyoruz. Bu hizmet sağlayıcılara işlevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları verilere erişim hakkı sunulur ancak bu tarafların verilerimizi başka herhangi bir amaçla kullanması yasaktır. Ayrıca, kanunların açıklamamızı gerektirdiği ya da yasal haklarımızı kullanmamız ya da korumamız ya da yasa dışı olabilecek faaliyetlere dair eylemde bulunmamız veya işletmemiz veya varlıklarımızın tamamı ya da bir kısmının satışı, devri, iflası veya başka şekillerde tasarrufu (bu durumda, verilerinin bu Gizlilik Beyanında açıklanan şekilde korunması için makul adımlar atacağız) için gerekli olan şekilde üçüncü taraflara veri aktarabiliriz. Ayrıca, finansman, güvence, sigorta veya diğer gerekli ticari faaliyetlerin kolaylaştırılması için takma adlı verileri kullanabiliriz.

BU VERİLERİ NASIL GÜVENCEYE ALIRIZ?

Kontrolümüz altındaki verilerin güvenliği ve gizliliğini korumak için makul organizasyon odaklı, teknik ve idari tedbirlerden faydalanmaktayız. Ne yazık ki internet veya veri saklama sistemleri üzerinden yapılan hiçbir veri iletiminin %100 olarak güvenli olduğu garantisi verilememektedir.

BU VERİLERİ NE KADAR SÜREYLE SAKLARIZ?

Verileri bu Gizlilik Beyanında açıklanan araştırma ve analiz amaçlarımız için gerekli olduğu sürece ve yürürlükteki kanunlara uygun şekilde saklarız. Verileri ABD’de saklayabilir ya da başka bir ülkeye aktarabiliriz. Verileri sakladığımız her yerde bu Gizlilik Beyanının ve yürürlükteki kanunların koşullarını uygulayacağız.

HANGİ SEÇENEKLERE SAHİPSİNİZ?

Araştırma ve görüşlerimize katkıda bulunup bulunmayacağınıza dair kararın size ait olması gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut durumda bir Nielsen paneli katılımcısıysanız ve Nielsen’in dijital ölçüm araştırmasına katılmak istemiyorsanız, buraya tıklayarak tarayıcılara dair seçiminizi kaldırırsınız.

Tarayıcılarda hem normal HTTP çerezlerini hem de HTML5 yerel depolama birimlerini kullanıyoruz. HTML5 yerel depolama biriminde yalnızca aygıtınıza yerleştirilmiş olan HTTP çerezimize atanmış benzersiz çerez kimliğinin bir kopyasını saklıyoruz. Bu seçeneği tercih etmediğinizde, hariç tutma mekanizması benzersiz HTTP çerezini bir “OPT_OUT” (HARİÇ TUTMA) çereziyle değiştirmekte ve Nielsen’in HTML5 yerel depolama birimine yerleştirdiği bilgileri temizlemektedir. Tüm normal çerezleri silmeniz halinde (buna Nielsen HTTP “OPT_OUT” (HARİÇ TUTMA) çerezi de dahil olacaktır), hariç tutma seçeneğini yeniden işaretlemeniz gerekecektir. Bu tarayıcı düzeyinde bir ayar olduğundan birden fazla tarayıcı kullanmanız halinde bunların her birinde bu ayarı gerçekleştirmeniz gerekeceğini lütfen unutmayın. Fikrinizi değiştirir ve Nielsen’in dijital ölçüm araştırmasına katılmak istediğinize karar verirseniz sürece tekrar katılabilirsiniz. Safari tarayıcısının artık bu özelliği desteklemediğini ve hariç tutma çerezlerimizi 24 saat sonra otomatik olarak sileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Nielsen ölçümlerinin dışında kalmak istiyorsanız, başka bir tarayıcı kullanmanızı öneririz. Mobil uygulama ortamında, etkin Nielsen ölçüm yazılımı barındıran her bir uygulamanın, uygulamada Nielsen ölçümlerinin bulunduğuna dair bir açıklama yapmasını ve Nielsen’den hariç tutulma seçeneğine erişim sağlamasını şart koşuyoruz. Nielsen yazılımı içeren bazı eski yazılımların yalnızca uygulama düzeyinde ve aygıta özgü hariç bırakma seçenekleri sunabileceğini lütfen unutmayın. Bu nedenle, yazılımımızı içeren birden fazla eski mobil uygulamasına sahip olmanız ya da aynı eski uygulamayı birden fazla aygıtta kullanmanız halinde, her bir aygıttan ve her bir uygulamadan bu hariç tutma özelliğini etkinleştirmeniz gerekecektir. Daha yeni uygulamalarda, Nielsen aygıt düzeyinde hariç bırakılma seçeneği sunmaktadır. Yalnızca “Reklam Takibini Sınırla” (iOS aygıtları için) veya “Reklam Kişiselleştirmeyi Kapat” (Android aygıtlar için) seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Aynı yeni uygulamayı birden fazla mobil aygıtta kullanıyorsanız, ayarları her bir aygıttan değiştirmeniz gerekecektir. Uygulamanın gizlilik bildiriminde, Nielsen’in ölçüm yazılımı için hangi çıkma seçeneğinin sunulduğu açıkça belirtilmelidir.

BU GİZLİLİK BEYANINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Beyanını güncelleme ve bu Beyanda değişiklik yapma hakkımızı saklı tutmaktayız. “Gizlilik Beyanında Kısa Süre Önce Yapılan Değişiklikler” bölümünde son güncellemeden bu yana yapılan değişikliklerin bir açıklaması verilecektir.

HAKKIMIZDA

Bu Gizlilik Beyanı ile ilgili herhangi bir yorumunuz ya da sorunuz olursa ya da AB Veri Koruma Yetkilimiz ile iletişime geçmek isterseniz lütfen bize ulaşın. Ayrıca, aşağıdaki adreslerden bize e-posta gönderebilirsiniz:

AB Ülkeleri için:

Attn: Legal Dept.
Nielsen
Nielsen House
Oxford Business South
John Smith Drive
Oxford OX4 2WB
UK

Diğer Ülkeler için:

Nielsen
85 Broad Street
New York, NY 10004
ABD

Gizlilik ile ilgili sorular ayrıca e-posta ile aşağıdaki adrese iletilebilir:
privacy.department@nielsen.com

NIELSEN HAKKINDA

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) dünya genelinde tüketiciler ve pazarlara dair en eksiksiz ve güvenilir görüşleri sağlayan bir küresel ölçüm ve veri analizi şirketidir. Özel Nielsen verilerini diğer veri kaynaklarıyla bir araya getiren yaklaşımımız sayesinde dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin olan biteni, gelecekte olabilecekleri ve bu bilgilere dayalı olarak en iyi şekilde nasıl hareket edebileceklerini anlamaları konusunda yardımcı olmaktayız. Nielsen, 90 yılı aşkın süredir bilimsel çalışmalara ve yeniliklere dayalı şekilde medya, reklam, perakende ve hızla değişen tüketici ürünleri sektörlerinin karşı karşıya kaldığı en önemli soruların yanıtlanması için sürekli olarak geliştirilmekte olan veri ve analizler sağlamaktadır. Bir S&P 500 şirketi olan Nielsen, 100’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve dünya nüfusunun %90’ından fazlasına ulaşabilecek durumdadır. Daha fazla bilgi için www.nielsen.com adresini ziyaret edin.

GİZLİLİK BİLGİLERİ