Legal

Nielsen Pazar Araştırması Gizlilik Bildirimi

Pazar araştırması çalışmamıza katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nielsen Şirketler Topluluğu yıllardır pazar ve tüketici içgörüsü araştırmasına yönelik küresel standartları belirlemektedir. Analizlerimiz nüfusu temsil eden örneklere dayalı olup, tüketicilerin kullanım alışkanlıkları hakkında müşterilerimizin bilgi edinmelerine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmaya katılımınız, şirketlerin davranış ve tercihlerinizi öğrenerek genellikle daha iyi tüketici ürün ve hizmetleri sunmalarına yardımcı olacaktır.  

Nielsen Şirketler Topluluğunun bir üyesi Nielsen Araştırma Hizmetleri Ltd. Şti (“Nielsen”) olarak gizliliğinize her çalışmamız kapsamında önem veriyoruz. İşbu Gizlilik Bildirimi pazar araştırması çalışmalarımız kapsamında sizden ve/veya sizin hakkınızda edindiğimiz Kişisel Verileriniz ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri Kişisel Verilerinizin KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

İşbu Gizlilik Bildiriminin yalnızca bu çalışmaya/ankete katılımınız için geçerli olduğunu ve Nielsen tarafından sunulan panellere veya diğer çevrimiçi hizmetlere katılımınız için geçerli olmadığını lütfen unutmayın. 

Pazar araştırması çalışmalarımıza katılımınız her zaman gönüllük esasına dayanmaktadır. İşbu Gizlilik Bildiriminin şartlarını uygun bulmamanız halinde çalışmaya katılmamanızı rica ederiz.  Bu Gizlilik Bildirimi hakkında genel sorularınız olursa lütfen işbu Gizlilik Bildirimi’nin 7. Bölümü altında verilen iletişim adresleri üzerinden bizimle iletişime geçiniz. 

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. 

Bu çalışmamız kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin işlenmemesi esastır. Katılımcılarımızdan anket cevaplarında bizlerle herhangi bir Özel Nitelikli Veri paylaşmamalarını rica ederiz. 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Çalışmamız kapsamında işlenen Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 299623 sicil numarası ile kayıtlı, 0631054693600014 Mersis numaralı, şirket merkezi İçerenköy Mh.Umut Sk.And Plaza N.10-12 Ataşehir İstanbul adresinde bulunan Nielsen Araştırma Hizmetleri Ltd. Şti.’dir. 

2. Topladığımız Kişisel Veriler, Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepler

Anket çalışmalarımız kapsamında Kişisel Verileriniz otomatik yahut otomatik olmayan yöntemlerle anket formları, şirket cihazları üzerinden yürütülen anket çalışmaları, telefon görüşmeleri, Şirketimizin çevrimiçi platformları ve benzeri vasıtalar aracılığıyla KVKK Madde 5/2 çerçevesinde Şirketimizin meşru menfaati gereği kalite kontrol süreçlerinin yürütülmesi (anket çalışmalarımızda sorulara verdiğiniz cevaplarınızın doğrulanması ve netleştirilmesi, anketlerin doğruluğunun test edilmesi gibi kalite kontrol süreçlerinin yürütülmesi için, kontrol süreçleri kapsamında sizinle bize sağladığınız iletişim adresleri yoluyla iletişime geçilmesi vb.) amacıyla sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmaktadır. Kişisel Verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiye işbu Gizlilik Bildirimi’nin “Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bize sağladığınız veriler: 

Bu araştırma çalışmasının bir parçası olarak bize sağladığınız bilgiler aşağıdakileri içerebilir: 

 • tek başına veya elde bulunan diğer verilerle birlikte kimliğinizi tanımlayabilecek, adınız ve soyadınız, ev adresiniz veya kişisel e-posta adresiniz gibi doğrudan kimlik tanıtıcı bilgiler
 • yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek ve gelir aralığı gibi demografik veriler
 • anket kapsamına bağlı olarak ne sıklıkta yiyecek alışverişi yaptığınız ya da bilgisayarınızı, televizyonunuzu, internetinizi, radyonuzu ne sıklıkta ve nasıl kullandığınıza ilişkin veriler gibi tüketici davranış, kullanım ve eğilimlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olan davranış verileri
 • anket kapsamına bağlı olarak hangi kahvaltı gevrekleri satın aldığınız, hangi istasyonları/kanalları dinlediğiniz/izlediğiniz veya hangi web sitelerini ziyaret ettiğiniz gibi tercih verileri.

Müşteri kanadından aldığımız veriler: 

Anket çalışması kapsamında ankete çalışan kişilerin belirlenmesi ve çalışmalarımızın gerçekleştirilmesi için iletişim kurulması amacıyla Müşteri tarafından ad, soyadınız, çalışma pozisyonunuz ve iletişim bilgileriniz gibi sınırlı Kişisel Verileriniz tarafımıza aktarılabilir. Bu bilgileri yalnızca işbu Gizlilik Bildiriminde açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanacağız. Üçüncü taraflardan Kişisel Veri aldığımız durumlarda, Kişisel Verilere ilişkin üçüncü taraflarca ilgili mevzuat altındaki yükümlülüklerin yerine getirildiğini addediyor ve Kişisel Verilerin yasallığına ilişkin akdi güvenceleri alıyoruz. 

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verilerinizi işbu Gizlilik Bildirimi Bölüm 2’de belirtilen toplama ve ana işleme amacımıza ek olarak KVKK Madde 5/2’de düzenlenen işleme şartları çerçevesinde aşağıdaki amaçlar dahilinde işleyebiliriz:

 • Hizmetlere ilişkin çalışmalar yapılması: Hizmetlerimize ilişkin çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yürütülmesi amacıyla çalışmalar (Veri analizi, denetimler, yeni ürün geliştirme, tahmini veri modelleri oluşturma, hizmetlerimizi iyileştirme, kullanım eğilimlerini tanımlama ve iletişimlerimizin etkililiğini belirleme gibi kalite güvence, araştırma ve geliştirme) yapmaktayız. 
 • Çalışmalar ile ilgili iletişimin yürütülmesi: Çalışmamızla ilgili sizinle bilgi paylaşmak (hediyelerin teslim süreçleri gibi katılımınız ile ilgili bilgi göndermek vb.), soru ve taleplerinize cevap verebilmek, koşul, şart ve politikalarımızda yaptığımız değişiklikler hakkında bildirimde bulunmak amacıyla Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz. 
 • Pazar araştırma analizleri oluşturulması: Müşterilerimizin tüketici davranışlarını daha iyi anlayarak karşılığında kendi ürün ve hizmetleri hakkında akıllıca kararlar almalarına yardımcı olmak için çeşitli pazar araştırma analizleri oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmaktayız. 

Yukarıdaki işleme amaçlarının detaylarına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek isteriz; Nielsen tarafından yapılan analizler ve raporlamalar prensip olarak Kişisel Verilerini içermeksizin anonim bazda yapılmaktadır. Söz konusu analiz ve raporlamalar esnasında ankete verdiğiniz cevaplar kimlik bilgilerinizle eşleşik şekilde çalışmalara konu edilmemekte, verdiğiniz cevaplar çalışmalarda toplu olarak dikkate alınmaktadır. Müşterilerimiz için oluşturduğumuz analiz ve raporlarda kimliğinizin tanımlanmasına ilişkin hiçbir makul olasılık olmadığından emin olmak için bazı araç ve yöntemler kullanıyoruz. Örneğin, kimliğinizin benzersiz olarak tanımlanamayacağı toplu raporlar oluşturmak için sizden aldığımız yanıtları diğer pek çok katılımcının yanıtları ile birleştiriyoruz. 

Ayrıca, anket sonuçlarından modellenmiş verilere dayanan raporlar da oluşturuyoruz. “Modellenmiş veriler”; örnek bir katılımcı grubunu inceleyip ardından benzer özellik veya tercihlere sahip olan kişilerin neleri satın almak istediğini tahmin eden demografik ve davranışsal özelliklere (cinsiyet, yaş ve satın alma alışkanlıkları gibi) dayanan tahminlerdir. Örneğin bu veriler, reklamcıların bir pazarlama kampanyasına yönelik muhtemel hedef kitleyi belirlemelerini sağlamaktadır. Ancak bu çalışma kapsamında da kimliğinizi belirlenmesine olanak sağlayan herhangi bir işleme yapılmamaktadır. 

Kimliğinizi tanımlayan verileri size üçüncü taraf ürünlerinin veya hizmetlerinin reklamını yapmak, bunları tanıtmak, pazarlamak veya satmak için hiçbir koşulda kullanmayız.  

 • Haklarımızın korunması: Nielsen’in ya da iştiraklerimizin, sizin veyahut başkalarının haklarının, güvenliğinin, gizliliğinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olması halinde savunma hakkımızın kullanılması için Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz. 
 • Taleplerin cevaplanması: Resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap vermek için Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz. 

4. Çerezler ve Diğer Dijital Teknolojiler

Çalışmalarımıza ve çalışmalarımızın yöntemlerine bağlantılı olarak hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri kullanabiliriz. Diğer şeylerin yanında çalışmaları yönetmek ve bir katılımcı olarak deneyiminizi geliştirmek için bazı internet sitesi sayfalarımızda ve HTML formatındaki e-posta mesajlarımızda çerezler, piksel etiketleri, web işaretçileri veya benzer teknolojileri kullanabiliriz. Ayrıca sitede gezinmeyi kolaylaştırmak, bilgileri daha etkili bir şekilde göstermek ve size daha fazla kişiselleştirilmiş bilgiler ile daha iyi hizmet sunmak için güvenlik amaçlarının yanı sıra internet sitelerimizin tasarımını ve işlevselliğini sürekli olarak geliştirmek üzere bu siteleri kullanımınız hakkında istatistiksel bilgi toplamak, kullanıcıların internet sitelerimizi nasıl kullandığını öğrenmek ve internet sitelerimizin kullanımı ile ilgili sorunları çözmemize yardımcı olmak için bu teknolojileri kullanabiliriz. Genel olarak çerezlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen https://allaboutcookies.org/ adresini ziyaret edin.

Bilgisayar tarayıcınızdaki ayarları çerezleri reddedecek veya tarayıcı yardım dosya yönlendirmelerini izleyerek bilgisayarınızdaki tek bir çerezi veya tüm çerezleri silecek şekilde yapabilirsiniz. Ancak, ayarlarınızı çerezleri reddedecek veya silecek şekilde yapmak, diğer web sitelerinin bazı özelliklerini kullanamamanıza neden olabilir ve bu ankete veya diğer anketlere katılımınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

5. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Nielsen, Kişisel Verilerinizi İşbu Gizlilik Bildirimi’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda KVKK Madde 8 ve Madde 9 kapsamında belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde yurtiçinde bulunan:

 • depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, 
 • hizmetlerimiz çerçevesinde şirketimiz adına hareket eden alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza,
 • Çalışma kapsamında hizmet alınan Grup Şirketlerimize,
 • iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına,
 • yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara,
 • olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde

aktarılabilmektedir.

Nielsen, Kişisel Verilerinizi çalışma kapsamında yurtdışına aktarmamaktadır, sadece raporlamalara esas anonimleştirilmiş veriler çalışmanın ifası için yurtdışına aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıda belirtilen işleme amaçları ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

7. Tercihleriniz ve Yasal Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca Nielsen’e başvurarak; 

 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 9. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahipsiniz. 

Bu kapsamda, haklarınıza ilişkin talebinizi www.nielsen.com.tr adresli internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden ıslak imzalı bir dilekçe ile elden, noter veya iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Nielsen, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilir.

Posta adresi : İçerenköy Mh. Umut Sk. And Plaza N.10-12 Ataşehir İstanbul

E- posta adresi :TR.kvkk@nielsen.com

Kep adresi : Nielsen.Turkey@hs08.kep.tr

TEŞEKKÜR EDERİZ. KATILIMINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ VE DEĞERLİDİR!