Legal

Radyo İzleme Projesi Aydınlatma Metni

Panelist olarak panel çalışmalarımıza katılmayı gönüllü olarak kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Nielsen Araştırma Hizmetleri Ltd. Şti. olarak sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve panel çalışmalarımız kapsamında yürüttüğümüz kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin bilgilendirmek isteriz.

Nielsen, kişisel verilerinizi Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım ve Yayıncılık Anonim Şirketi adına Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde araştırma şirketi sıfatıyla yürüttüğü radyo panel çalışmaları kapsamında ve gönüllü olarak panele katılarak taraf olduğunuz panel sözleşmesi çerçevesinde işlemektedir. 

Panel çalışmalarımız kapsamında kişisel verileriniz; belirtilen Yönetmelik çerçevesinde veri tabanı araştırması yapan araştırma firmaları ile panel görüşmeleri çerçevesinde araştırma formları, ses kaydı alınan telefon aramaları aracılığıyla otomatik olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 5/2 çerçevesinde panelist olarak katılım sağlamayı kabul ederek Nielsen ile girmiş olduğunuz panel sözleşmesinin ifası gereği toplanmaktadır. 

Panel çalışmamız kapsamında toplanan kişisel verilerinizin; (i) kimlik bilgileri, (ii) iletişim bilgileri, (iii) müşteri işlem, (iv) mesleki deneyim, (v) görsel ve işitsel kayıtlar, (vi) demografik veriler ve (vii) davranış ve tercih verileri olarak kategorize edilebilir. 

Kişisel Verilerinizi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, hizmetlerimize ilişkin çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yürütülmesi panel sözleşmesinin ifası, panel araştırmalarının cevaplar ile katılımınızla gerçekleştirilmesi, sözleşmeyle ilgili bildirimlerin tarafınıza yapılması, panel katılım karşılığının size teslimi, panelle ilgili bilgi ve gelişmelerin sizinle paylaşılması, soru ve taleplerinize cevap verilmesi, koşul, şart ve politikalarımızda yaptığımız değişikliklerin tarafınıza bildirimi, panel sorularımıza verdiğiniz cevapların doğrulanması ve netleştirilmesi, kalite kontrol süreçlerimizin yürütülmesi, iletişimlerimizin etkinliğinin belirlenmesi, iş birimlerimizi görevlendirme süreçlerimizin yürütülmesi, Nielsen’in ya da iştiraklerimizin, sizin veyahut başkalarının haklarının, güvenliğinin, gizliliğinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olması halinde savunma hakkımızın kullanılması ve resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilebilmesi, ilgili Yönetmelik çerçevesinde arşivleme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçları dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizi, belirttiğimiz amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 8  kapsamında yurtiçinde bulunan; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği ve çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, panel çalışmamız çerçevesinde şirketimiz adına hareket eden alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza,  çalışma kapsamında hizmet alınan diğer Nielsen grup şirketlerine, yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara ve yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Ayrıca, açık rızanızı vermeniz halinde panel çalışması kapsamındaki kişisel verileriniz; panel çalışmalarını yürütmek için Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım ve Yayıncılık Anonim Şirketi’ne veya bu şirket tarafından,  belirtilen, Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilmiş diğer araştırma şirketlerine de tarafımızca aktarılabilecektir. 

Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak İçerenköy Mh. Umut Sk. And Plaza N.10-12 Ataşehir İstanbul adresimize iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.