Legal

Veri Öznesi Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Madde 11 kapsamında veri öznelerine tanınan haklar belirlenmiştir. Kanun Madde 13/1 uyarınca, Kanun Madde 11’de belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, Kanun Madde 11’de anılan haklarınızı işbu formu doldurarak aşağıdaki kanallardan talebe esas bilgi ve belgeler ile birlikte aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletmeniz gerekmektedir.


BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU ADRESİ AÇIKLAMA
Şahsen

İçerenköy Mahallesi Umut Sokak AND Plaza No:10-12

Ataşehir/İstanbul

Başvuru adresine bizzat gelerek, kimliğini tevsik edici belgeler ile başvuru yapabilirsiniz.
Noter Vasıtasıyla Tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almasını rica ederiz.
İadeli Taahhütlü Mektup İle Kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte gönderilmesini ve tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almasını rica ederiz.
Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmzayla e-posta Yolu İle TR.kvkk@nielsen.com Başvuru sahibi tarafından, Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmza ile imzalanması ve e-posta’nın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.
Sistemimizde Bulunan e-posta Adresi ile TR.kvkk@nielsen.com Başvuru sahibi tarafından sistemimize daha önce kayıtlı e-posta adresi üzerinden başvuru yapılması ve e-postanın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Nielsen.Turkey@hs08.kep.tr Başvurunun konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

Bu form yalnızca talebinizin anlaşılır olması bakımından hazırlanmıştır. Yukarıdaki şartları taşımak kaydı ile yapılan diğer başvurular da dikkate alınır. Buna mukabil, yukarıda belirlenen vasıtalar haricinde yapılan başvurular yahut kimliği teyit eden belgelerin yetersiz olduğu başvurular, bu eksikler giderilene dek veri güvenliğini sağlamak adına işleme alınmaz. Bu kapsamda Şirket’in kimlik tespiti yapabilmek adına her türlü teyit edici bilgi ve belge talep etme hakkı yahut talebin açık olmadığı hallerde açıklama talep etme hakları saklıdır. 

Talebinizi, niteliğine göre bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Talebinizin sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde ise Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir. Talepleriniz, Kanun Madde 13/3 uyarınca yazılı olarak aşağıda iletilen adresinize veya elektronik ortamda aşağıda iletilen elektronik posta adresinize veya güvenlik elektronik posta adresinize gönderim yapılarak cevaplandırılacaktır. Bu nedenle aşağıda verilen kişisel verilerin doğruluğundan ve bu kişisel verileri paylaşmak konusunda yetkili olduğunuzdan emin olunuz.