NGHIÊN CỨU

Loại nội dung

Khám phá lối sống giữa các thế hệ

Người tiêu dùng ngày nay đang dần có cái nhìn khác đi đối với những quan điểm, giá trị của các thế hệ đi trước. Trên thực tế, nhiều người lớn tuổi đang có xu thích nghi dần với cuộc sống công nghệ hóa mạnh mẽ hiện nay trong...